Aanscherping coronamaatregelen vanaf 19 december

De bisschoppen hebben de coronamaatregelen aangescherpt. Publieke vieringen na 17.00 u waren al geschrapt, nu is er bij de vieringen vóór 17.00 u nog slechts plaats voor 50 aanwezigen.

Er is op 24 december één centrale, besloten Kerstavond-viering om 21.00 u vanuit Dreumel die u digitaal kunt beluisteren via Kerkomroep.nl. De vieringen van Eerste en Tweede kerstdag gaan wel gewoon door.

De lockdown is ingrijpend voor iedereen. Dat ervaren ook de R.-K. bisschoppen en zij nemen hierin hun verantwoordelijkheid. “We begrijpen dat dit voor u weer een teleurstelling is die het samen vieren van onder meer Kerstmis belemmert. Maar laten we zorg hebben voor onze naasten en dit zorgvuldig doen in solidariteit met de hele samenleving. Als gelovigen gaan we door deze donkere tijd in de kracht van het geloof en in het vertrouwen dat het Licht van Christus de duisternis overwint.”

Reserveren en zang

Voor alle vieringen vóór 17.00 u geldt dat deze met het maximumaantal van 50 aanwezigen, exclusief bedienaren, publiek toegankelijk blijven. Bezoekers dienen weer te reserveren.

Alle bestaande maatregelen blijven van kracht:

• anderhalve meter afstand houden
• een mondkapje dragen bij verplaatsingen
• de basisregels op het gebied van hygiëne
• ventilatie
• thuisblijven bij klachten

Wat zingen betreft gaan we terug naar de eerdere maatregel van voorzang door één cantor of maximaal 4 zangers.

Uitvaarten en andere kerkelijke bijeenkomsten

Uitvaarten mogen – met verwijzing naar de uitzondering die door de overheid wordt toegestaan – vanaf 19 december door maximaal 100 personen worden bijgewoond. Voor alle andere vieringen geldt het genoemde aantal van maximaal 50 aanwezigen.

Voor alle andere kerkelijke bijeenkomsten dan vieringen geldt dat deze zoveel mogelijk digitaal moeten plaatsvinden. Gezien de maximum groepsgrootte die geldt voor buitenbijeenkomsten kunnen er geen openluchtvieringen, herderstochten enzovoort plaatsvinden. Wanneer de kerken worden opengesteld voor de aanbidding van het heilig Sacrament of voor een bezoek aan de kerststal vanwege persoonlijke devotie, dan gelden alle basisregels op het gebied van afstand houden, mondkapje, hygiëne en gezondheid.

Vier Kerstmis!

De oproep om Kerstmis thuis mee te vieren wordt door de huidige omstandigheden nog belangrijker. Er kunnen minder mensen terecht bij de kerstvieringen dan eerder werd gehoopt. Voor iedereen die geen plek meer kan reserveren: vier thuis mee. De vieringen in Dreumel worden via Kerkomroep.nl uitgezonden en op tv (NPO2) worden ook kerstvieringen uitgezonden. Ga om thuis Kerstmis mee te kunnen vieren naar VierKerstmis.nl met meer informatie, tips en een persoonlijke bemoediging van de bisschoppen. Doe mee, Vier Kerstmis!

Onze parochie bestaat uit acht kerkdorpen: Alphen, Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Dreumel, Maasbommel en Wamel.

U bent van harte uitgenodigd voor een bezoek aan een van onze locaties!

Meer informatie

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: (0487) 57 12 30

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Bankrekeningnummer IBAN: NL14RABO0146903684

Meer contactgegevens

Copyright: Sint Christoffelparochie

Privacybeleid | Website door: Webheld.nl