Afscheid nemen doe je samen!

De avondwakegroep van Alphen heeft na de coronaperiode weer enkele avondwakes mogen verzorgen in de kerk. Wij zijn mensen zoals u, geen pastores of religieuzen, gewoon parochianen, als vrijwilligers verbonden aan de parochie.

De avondwake is een bijeenkomst ter voorbereiding op het naderend afscheid. Samen met de familie bereiden we deze dienst voor. Wij bespreken samen hoe zij het graag willen hebben. Eigen inbreng is altijd mogelijk. Ook kunt u ervoor kiezen zelf de muziek te verzorgen.

Waarom vinden wij het fijn dit te verzorgen?

  • Omdat wij de kerk een hele mooie locatie vinden om onze overledenen te gedenken.
  • Omdat de kerk een plaats is waar iedereen welkom is. Op deze manier is het mogelijk om als dorpsgenoot belangstelling te tonen voor de familie en afscheid te nemen van de overledene.
  • Omdat we weinig standaardteksten gebruiken, maar steeds lezingen en gedichten zoeken die bij de overledene passen.
  • Omdat we worden gesteund door een aantal vrijwilligers.

Bijzondere aankleding

Er wordt een gedachtenistafeltje gemaakt, het dames- en herenkoor zingt, er wordt gezorgd dat de kerk verwarmd is en de kaarsen branden. In de kerk komt een kruisje te hangen, dat daar blijft tot de Allerzielenviering. Dit kruisje wordt gemaakt door een dorpsgenoot, die er ook de naam in schrijft.

De avondwake is een manier om als familie de avond van tevoren nog bij elkaar te zijn. De aanwezigheid van vrienden en bekenden kan u als nabestaanden mentaal voorbereiden op de uitvaart of crematie. Om woorden van troost en bemoediging te ervaren tijdens dit samenzijn. Afscheid nemen doe je samen!

Namens de avondwakegroep Alphen, Maria Vink

Noot van de redactie

Behalve in Alphen is het ook in andere kerkdorpen van de Sint-Christoffelparochie mogelijk een avondwakedienst te laten verzorgen. Meer informatie via ons secretariaat.

Onze parochie bestaat uit acht kerkdorpen: Alphen, Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Dreumel, Maasbommel en Wamel.

U bent van harte uitgenodigd voor een bezoek aan een van onze locaties!

Meer informatie

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: (0487) 57 12 30

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Bankrekeningnummer IBAN: NL14RABO0146903684

Meer contactgegevens

Copyright: Sint Christoffelparochie

Privacybeleid | Website door: Webheld.nl