BeauraingMaagdgoudenhart

Gaat u mee op bedevaart naar Beauraing?

Van 6 tot en met 9 mei 2023 kunt u deelnemen aan een meerdaagse bedevaart naar Beauraing, België.

NBC Pro Maria, afdeling bisdom Den Bosch, organiseert een meerdaagse bedevaart naar het Belgische bedevaartplaatsje Beauraing met begeleiding van een priester en een zorgteam. Opstapplaatsen zijn Mill, Helmond en Eersel. In 2023 is het 90 jaar geleden dat Maria in Beauraing is verschenen.

Ardennen

Beauraing ligt aan de rand van de Belgische Ardennen. In een meidoornstruik verscheen Maria vanaf 29 november 1932, 33 keer aan 5 kinderen. Maria, de moeder met het Gouden Hart, vroeg om gebed en beloofde aan zieken en bedroefden hulp en troost. Beauraing is rust, vrede en zorg voor elkaar. ‘Dat men hier op bedevaart kome.’ is een uitdrukkelijke wens van de Heilige Maagd met het Gouden Hart.

Programma

Er is een dagelijkse heilige Mis, rozenhoedje, lof en de persoonlijke zegen met het H. Sacrament, de kruisweg, Mariawake met handoplegging, en er zijn gezellige ontspanningsavonden.  Ook kunt u op eigen gelegenheid het heiligdom verkennen, het Mariaal museum bezoeken en de graven van de zieners bezoeken. Stille aanbidding is dagelijks mogelijk vanaf 14.00 u in de kapel. Kosten: vanaf € 320,-.

Informatie

NBC Pro Maria: de heer H. Kuijs, Secretariaat van de pelgrims: Westerveldlaan 6, 5345 EM Oss, 06-83255111, nbcpromariapelgrims@gmail.com, website bedevaart Beauraing.

 

Actie Kerbalans 2023 - Michaël Terlouw Fotografie-3199 - 1920

Kerkbalans 2023 – Doet u mee?

Het is weer tijd voor de jaarlijkse actie Kerkbalans. Wij doen een beroep op uw steun: behoud onze kerk!

Wat we heel lang hebben kunnen uitstellen, bleek toch onvermijdelijk: de beslissing om vier kerken in onze parochie te gaan sluiten. Voor de inwoners van Altforst, Boven-Leeuwen, Maasbommel en Wamel is dit een bittere pil, ook al kwam het voor de meesten niet als een verrassing.

En toch vragen wij tijdens deze jaarlijkse Actie Kerkbalans de steun van de parochianen in al onze acht kerkdorpen. Steun als vrijwilliger en/of met een financiële bijdrage. Het is hard nodig, want er is heel veel werk te doen en er zijn handen te kort.

Alle geloofsgemeenschappen

Als pastoraal team en parochiebestuur willen wij er zijn voor alle acht de kerkdorpen, ook waar de kerk gaat sluiten. Dat betekent dat u in de overblijvende vier kerken terecht kunt voor vieringen, uitvaarten, huwelijken en doopsels. Daarnaast gaan we in gesprek met de locaties waar de kerken sluiten om te kijken hoe we op een andere manier pastoraal dichtbij kunnen blijven.

Het goede nieuws is dat het jaar 2022 ons nieuwe medewerkers bracht. Met pater Ramesh is het pastoraal team weer op sterkte en Maaike is de nieuwe spil op ons parochiesecretariaat. Samen met onze 400 trouwe vrijwilligers zien we 2023 hoopvol tegemoet.

Houdt u net als wij de moed erin? Gunt u ons katholieke geloof en onze markante kerkgebouwen een duurzame plek in West Maas en Waal? Laten we samen de schouders eronder zetten, ieder op zijn manier. Geef wat u missen kunt. Elke bijdrage, groot of klein, maakt het verschil.

Ik bid voor u en uw dierbaren!

Pastoor Titus,
Namens het pastoraal team en kerkbestuur van de Sint-Christoffelparochie

PS Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Wilt u ook dat de Kerk van betekenis blijft? Maak uw toezegging voor 2023 vandaag nog in orde. Hartelijk dank!

> Of maak nu digitaal over

Viering-Wamel-Con-Brio-2022

Een goed uiteinde en een goed begin – Vieringen rond de jaarwisseling

Op zaterdag 31 december en zondag 1 januari bent u van harte welkom in Dreumel en Beneden-Leeuwen.

-zat. 31 dec. 19.00 u – Dreumel, Sint-Barbarakerk (ook via Kerkomroep.nl)
-zat. 31 dec. 19.00 u – Beneden-Leeuwen, H. Alphonsuskerk

-zon. 1 jan. 11.00 u – Beneden-Leeuwen, H. Alphonsuskerk
-zon. 1 jan. 11.00 u – Dreumel, Sint-Barbarakerk (ook via Kerkomroep.nl)

Zondagmiddag is de kerk in Dreumel open voor bezichtiging van de kerststallententoonstelling van 14.00 tot 16.00 uur.

(Foto: Henk van Coolwijk)
Rooster-Kerstmis-2022

Zalig Kerstmis gewenst!

Bezoek de Kerststal

In verschillende kerken kunt u de Kerststal komen bewonderen:

  • Dreumel: 1e en 2e Kerstdag, Nieuwjaarsdag en 8 januari van 14.00-16.00 u (kerststal en tentoonstelling)
  • Beneden-Leeuwen: 1e Kerstdag van 13.00 – 16.00 u
  • Alphen: 1e en 2e Kerstdag van 14.00 – 16.00 u
  • Appeltern: 1e Kerstdag 13.00 – 15.00 u
  • Maasbommel: 1e Kerstdag van 14.00 – 16.00 u

Van harte welkom en veel kijkplezier!

Kerststal-Alphen

Kom naar de kerststal kijken!

Op Eerste en Tweede Kerstdag is de kerk in Alphen aan de Maas geopend van 14.00-16.00 uur voor bezichtiging van de kerststal of het opsteken van een kaarsje in de sfeervolle Mariakapel.

Onze kerststalbouwers hebben weer voor een prachtige stal gezorgd en zouden het op prijs stellen als u op een van beide dagen een bezoek komt brengen. Van harte welkom!
Mgr.-de-Korte-450x450

Kerstboodschap 2022 van bisschop Gerard de Korte

Beste broeders en zusters,

Wij gaan dit jaar Kerstmis vieren in een lastige tijd. Veel burgers voelen zich verward en onzeker en dat is niet voor niets. Wij hebben niet te maken met één crisis maar met een hele reeks.

Recentelijk hoorde ik het nieuwe woord polycrisis. Crisis stapelt zich op crisis. Ik noem de oorlog in Oekraïne, de economische crisis, de crisis in de politiek, de stikstofcrisis en de klimaatcrisis.

Veel burgers maken zich zorgen. Het brood wordt duur en dat geldt nog meer voor onze energie.

Christenen heten mensen van hoop. Geloof neemt onze zorgen niet weg maar biedt wel perspectief. De Bijbelse God wil, zo geloven wij, de zorgen met ons meedragen. Wij geloven in deze solidaire God, juist ook omdat het Kerstmis is geweest.

God heeft zich in Christus over ons heen gebogen. Christus werd 2000 jaar geleden geboren in Bethlehem. Ook vandaag wil hij geboren worden in onze stad, in ons huis, in ons eigen bestaan.
[…]
God krijgt zijn eer als mensen zich kunnen ontplooien in zijn naam, als dat maar niet ten koste gaat van Gods schepping. Paus Franciscus richt zich tot wereldleiders en regeringen, tot werkgevers en vakbonden, maar hij houdt ook ieder van ons een spiegel voor. Het gaat om het inoefenen van een ecologische spiritualiteit: een nieuwe omgang met andere mensen, andere schepselen en de Schepper.

De paus beseft dat de problemen complex zijn en weerbarstig. De Kerk geeft niet zozeer stellige antwoorden maar stelt veeleer kritische vragen en wijst op blinde vlekken. Zo kan de dialoog tussen mensen worden bevorderd en kunnen wegen ten goede worden gevormd.
[…]

Tot slot

Beste broeders en zusters, de bescherming van Gods schepping is geen speeltje voor groene hobbyisten. Het zou voor christenen een hartzaak moeten zijn, het heeft immers alles te maken met het kerstfeest. Wij vieren het geheim van de incarnatie. Letterlijk betekent dat de vleeswording, de menswording van God in Christus. God heeft ons in Hem opgezocht. God heeft ons en de hele schepping zo lief, dat Hij bij ons is gekomen. Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. God heeft in Christus deze wereld aangeraakt en wil haar vernieuwen.

Dat wij, in kracht van Gods Geest, instrumenten willen zijn in Gods hand. Juist in deze lastige, onzekere tijd mogen wij ons bestaan bouwen op het fundament dat Christus zelf is.

Mogen wij ons inzetten voor een meer veilige, rechtvaardige en groene wereld voor onszelf voor onze kinderen en kleinkinderen.

Vanuit die hoop wens ik u een gezegend, en zalig kerstfeest.

Mgr. dr. Gerard de Korte

(Dit is een sterk ingekorte versie. De volledige tekst is te vinden op Bisdomdenbosch.nl.)

 

De-Kerstboom

Achtergrond – De Kerstboom

Bij het Kerstfeest hoort een kerstboom, versierd met lichtjes, ballen en slingers. Maar waar komt deze traditie vandaan?

Takjes van groenblijvende planten vormen al sinds mensenheugenis een fundamenteel onderdeel van heidense vieringen rond de winterzonnewende. Waar andere bomen hun bladeren verliezen, blijft de dennenboom groen in de winter. De groene boom kondigt de nieuwe lente aan, een tijd van bloei. Daarom zetten de Germanen tijdens de midwinternacht, de kortste dag van het jaar, een groene boom neer.

Verdere ontwikkeling

Kerstbomen waren vanaf de vijftiende eeuw in gebruik tijdens christelijke winterfeesten. Dit gebeurde voornamelijk in Oost-Europa en Scandinavië. In de 16e- en 17e eeuw begonnen de rijkere Duitsers ook een boom in hun huis te plaatsen. Ze hingen hierbij appeltjes in de boom, een verwijzing naar de zogenoemde ‘Adam en Eva’s dag’ op 24 december. In de 19e eeuw werden er in Nederland veel zondagsscholen opgericht. Hier ontstond het gebruik om rond Kerstmis een boom neer te zetten. Zo raakte de kerstboomtraditie ook bekend onder de ‘gewone Nederlanders’.

Overstag

Met name het Vaticaan heeft zich in de 19e- en 20e eeuw lange tijd flink verzet tegen de kerstboom. Die had immers een heidense oorsprong. Vooral in de 19e eeuw waarschuwde de rooms-katholieke Kerk regelmatig tegen heidense gebruiken rond Kerstmis. Niet eerder dan in 1982 stonden er voor het eerst kerstbomen in het Vaticaan in Rome. Vanaf dat moment was het duidelijk dat ook voor de rooms-katholieken de kerstboom onlosmakelijk verbonden was met het kerstfeest.

Geniet met elkaar van de versierde kerstboom. Zalig Kerstmis!

Kerksluiting-7-dec-2022-HvC

Toekomst Sint-Christoffelparochie – Voorgenomen besluit kerksluiting

De tweede informatie- en inspraakavond over kerksluitingen in onze parochie op 7 december in de H. Alphonsuskerk in Beneden-Leeuwen is bezocht door circa 140 belangstellenden. Er zijn geen bezwaren naar voren gebracht tegen het voorgenomen bestuursbesluit.

De vier te sluiten kerken

Na de opening door de vicevoorzitter en een inleiding door de pastoor volgde een presentatie met een korte terugblik op de 8 informatieavonden in september. Daarna maakte het bestuur het besluit bekend welke vier kerken gaan sluiten:

  • de H. Donatuskerk in Altforst
  • de H. Lambertuskerk in Maasbommel
  • de H. Willibrorduskerk in Boven-Leeuwen en
  • de H. Victor en Gezellenkerk in Wamel

De andere vier kerkgebouwen blijven behouden voor de eredienst. Dit zijn de H. Barbarakerk in Dreumel, de H. Alphonsus de Liguorikerk in Beneden-Leeuwen, de H. Lambertuskerk in Alphen en de H. Servatiuskerk in Appeltern.

Zwaarwegende keuze

Het bestuur heeft de keuze toegelicht en het perspectief voor de toekomst geschetst. Ook ging het in op de nazorg voor de locaties waar de kerken sluiten. Het bestuur neemt met de sluiting van vier kerken een ingrijpende beslissing en beseft dat dit enorme impact heeft op de betreffende (geloofs)gemeenschappen.

Het was een zeer lastige keuze waarbij meerdere aspecten zijn afgewogen en de verschillen per geloofsgemeenschap (soms) klein bleken. De vitaliteit is beoordeeld op het kerkbezoek, aantal vrijwilligers, de financiële bijdragen van de parochianen en de mogelijke besparingen bij sluiting.

Geografische spreiding

Ook heeft het bestuur gekeken naar behoud van kerken aan de Maaskant voor de gewenste geografische spreiding over de parochie. Bij de fusie van de parochies in 2012 zijn de kerken in Dreumel en Beneden-Leeuwen aangewezen als de twee liturgische centra. Deze kerken hebben het hoogste kerkbezoek, liggen centraal en hier is ook de concentratie van liturgische vieringen. Uiteindelijk is de combinatie van al deze aspecten leidend geweest bij de gemaakte keuze.

Toekomstperspectief

Het werkgebied blijft na sluiting van de vier kerken voor het pastoraal team hetzelfde. Bestuur en pastoraal team gaan kijken naar een andere invulling van de pastorale aanwezigheid in die geloofsgemeenschappen. Alles in goed overleg met de locatieraden en parochianen. Ook vindt er nazorg plaats op de locaties waar de kerken dicht gaan.

Reacties op het voorgenomen besluit

De voorgenomen kerksluiting vinden de aanwezigen begrijpelijk en zien het ook als onvermijdelijk. Het is wel zeer bedroevend dat het met de kerken zo gelopen is. De vragen die werden gesteld zijn beantwoord en worden ook nog schriftelijk vastgelegd. Er werd dank en waardering uitgesproken voor het zware werk dat door het bestuur in de afgelopen periode is verricht en voor de manier waarop de parochianen zijn geïnformeerd en gehoord.

Vervolgstappen

Over de datum van sluiting vindt nu eerst overleg plaats met de locatieraden van de vier te sluiten kerken. Het voornemen tot sluiting van de aangewezen kerken kan naar verwachting in januari 2023 worden voorgelegd aan de bisschop. Die neemt, na de priesterraad van het bisdom te hebben gehoord, een beslissing over het onttrekken van de vier kerkgebouwen aan de eredienst. De parochianen worden daarna geïnformeerd over het definitieve besluit van de bisschop.

Foto: Henk van Coolwijk
Logo-WJD-2023-NL-600x600

Ga jij mee naar de Wereldjongerendagen 2023?

Jongeren worden uitgenodigd om in juli en augustus 2023 mee te gaan naar de Wereldjongerendagen. Vanuit het bisdom ‘s-Hertogenbosch maken we een 16-daagse busreis naar de Wereldjongerendagen in Lissabon, Portugal. Onderweg is er een programma in Taizé, Barcelona, Toledo en Fatima.

De Wereldjongerendagen (WJD) zijn het grootste jongerenevenement ter wereld. Honderdduizenden jongeren uit de hele wereld komen samen om het katholieke geloof te vieren.

WJD betekent dan ook: nieuwe vrienden maken, nieuwe culturen leren kennen, feest vieren, samen de eucharistie beleven, je grenzen verleggen en vooral heel veel gezelligheid. Het belooft een ervaring te worden om nooit te vergeten. Dus wees erbij in de zomer van 2023!

Voor wie?

De reis van Jong Bisdom Den Bosch (JBDB) naar de WJD staat open voor jongeren in de leeftijd van 16 t/m 35 jaar. Het is een katholiek evenement, maar jongeren van ALLE geloofsovertuigingen zijn van harte welkom. Van de deelnemende jongeren wordt een goede conditie verwacht. Met een groep ga je op reis, je ontmoet andere culturen en maakt herinneringen.

Inschrijven voor de reis?

Gerarduskalender-2023-915x5

Gerarduskalender 2023 nu verkrijgbaar

De kalender is verkrijgbaar na de mis in Dreumel en Beneden-Leeuwen achterin de kerk. Of stuur een mailtje naar ons secretariaat om er een te reserven.

De Gerarduskalender is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: ‘elke dag een beetje spirit’.

De kalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, de puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel.

Prijs kalender plus schild is 9 euro. Ook een mooi Sinterklaas- of Kerstcadeautje.

Reserveer deze inspirerende scheurkalender via ons secretariaat: sintchristoffelparochie@gmail.com

Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: (0487) 57 12 30

 

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: 0487-571230

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Onze parochie bestaat uit acht kerkdorpen: Alphen, Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Dreumel, Maasbommel en Wamel.

U bent van harte uitgenodigd voor een bezoek aan een van onze locaties!

Meer informatie

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: (0487) 57 12 30

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Bankrekeningnummer IBAN: NL14RABO0146903684

Meer contactgegevens

Copyright: Sint Christoffelparochie

Privacybeleid | Website door: Webheld.nl