Eucharistie breken van brood

Coronaregels in de kerk vanaf 25 september 2021

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf aanmelden is niet meer nodig. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september.

Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden, zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

Vaccineren

Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren. ‘Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren’.

Zingen

Volkszang is vanaf 25 september weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, mits zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dit betreft regels over opstelling (op dit moment nog 1,5 meter afstand en in zigzagformatie), ventilatie, spuien enzovoort. Kijk hier voor meer informatie.

Communie

De communie kan behalve met het eucharistisch pincet ook weer met de (vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd; ook een gelaatsscherm kan gebruikt worden. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, namelijk het gebruik van een eigen corporale.

De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen vieren en zingen. Ook is er dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het protocol er tot nu toe in de liturgie geen besmettingshaarden zijn geweest. De bisschoppen bidden dat dit zo blijft en dat de gelovigen, die van harte welkom zijn bij de vieringen, hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun naasten blijven betrachten.

Overige coronaregels per 25 september 2021

• Alle basisregels blijven gelden: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten en zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes.
• Rituele contactmomenten (aanrakingen) tijdens doop, vormsel, ziekenzalving etc. worden zoveel mogelijk beperkt. De regel dat er bij de vredeswens geen handen worden geschud blijft gehandhaafd.
• Biechten kan nog niet plaatsvinden in een biechtstoel. Er kan gekozen worden voor een biecht in een goed te ventileren ruimte.
• De regels voor het gebruik van wijwater blijven vooralsnog gehandhaafd. Wijwaterbakjes dienen nog leeg te zijn.
• Bij een uitvaart kan weer besprenkeling van de kist bij de absoute plaatsvinden, mits vers water wordt gebruikt en mits besprenkeling ingehouden gebeurt en uitsluitend op de kist.
• Collectes blijven op een andere wijze plaatsvinden dan met het doorgeven van collectemandjes/-schalen, dus via collectebus bij de uitgang, een bankoverschrijving of een gift-app.
• Voor processies op de openbare weg en openluchtvieringen op plaatsen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn dient de regelgeving van de lokale overheid te blijven worden gevolgd. Parochies die een processie of een openluchtviering willen houden, wordt geadviseerd hierover tevoren contact met hun plaatselijke overheid op te nemen.
• Bij bedevaarten moeten de bepalingen voor reizen van de (buitenlandse) overheid worden gevolgd. Bedevaartgangers die met groepsvervoer reizen volgen wat het gebruik van mondkapjes betreft de regels van de overheid t.a.v. openbaar vervoer.

Sint-Barbarakerk-Dreumel-Ro

Crowdfundingsactie Dreumel geslaagd

Het beoogde doel van 7.000 euro is behaald. Dankzij de bijdragen van vele mensen is er voldoende budget om de wijzerplaatverlichting van de Sint-Barbarakerk in Dreumel te renoveren.

De laatste stand van binnengekomen donaties bedraag 7.037 euro. Ruim voldoende om de kosten van de renovatie te dekken.

De bedoeling is dat het werk dit najaar wordt gedaan. Een specialistisch bedrijf zal dan met een hoogwerker de vele kapotte lampjes vervangen door led-verlichting. Er is nog niet precies bekend wanneer de werkzaamheden worden verricht.

Hartelijk dank aan de talrijke mensen die hieraan hebben bijgedragen met een gift, klein en groot. We kijken ernaar uit dat straks het uurwerk van de Sint-Barbarakerk weer als nieuw straalt!

Kerk-Sint-Barbara-Dreumel

Nieuwe tussenstand crowdfundingsactie Dreumel

De vorige tussenstand van onze crowdfundingsactie was 6.040 euro. Inmiddels is dit bedrag opgelopen tot 6.687 euro!

We zijn nog 313 euro verwijderd van het doelbedrag van onze actie. Om de wijzerplaatverlichting van de Sint-Barbarakerk te renoveren is 7.000 euro nodig.

Toelichting donaties
Op onze website is tot vandaag (zondag 15 augustus) via iDeal 3.625 euro binnengekomen. Daarnaast hebben donateurs zelf een bedrag overgemaakt op onze bankrekening, in totaal: 3.062 euro. Beide bedragen opgeteld geeft een tussenstand van: 6.687 euro.

Nog een laatste tussensprint en we hebben met zijn allen in Dreumel een geweldige prestatie geleverd. Heel hartelijk dank aan alle donateurs die hebben bijgedragen aan dit project!

Locatieraad Dreumel

Kerk-Dreumel-zijaanzicht

Tussenstand crowdfundingsactie Dreumel

Sinds enkele weken voeren we een crowdfundingsactie om de wijzerplaatverlichting van de Sint-Barbarakerk in Dreumel te renoveren. De respons is boven verwachting. De tussenstand is 6.040 euro.

Op onze website is tot vandaag (zaterdag 24 juli ) via iDeal  3.475 euro binnengekomen. Daarnaast hebben mensen zelf een bedrag overgemaakt op onze bankrekening, in totaal: 2.565 euro. Als we beide bedragen optellen komen we uit op een tussenstand van: 6.040 euro.

Het bedrag van 7.000 euro dat nodig is om de wijzerplaatverlichting te vernieuwen komt dus in zicht.

Heel hartelijk dank aan alle donateurs die met een gift hebben bijgedragen aan onze kerktoren!

Locatieraad Dreumel

Versoepelingen-26-juni-2021

Verdere versoepeling kerkbezoek per 26 juni

Vanaf zaterdag 26 juni 2021 worden de coronamaatregelen voor de kerk verder versoepeld. De grootte van de kerk bepaalt hoeveel bezoekers worden toegelaten. De anderhalvemeterregel blijft gelden. Dit geldt ook voor huwelijken en uitvaarten.

Het maximale aantal bezoekers per kerk in onze parochies is:

Dreumel: 101;

Beneden-Leeuwen: 150;

Appeltern: 65;

Wamel: 156;

Alphen: 87;

Boven-Leeuwen: 150;

Maasbommel: 70;

Altforst: 39.

Reserveren is niet meer nodig. En u hoeft ook geen mondkapje meer te dragen tijdens de viering.
Wel blijven voor alle vieringen de richtlijnen van het RIVM rond hygiëne, afstand en gezondheid gelden.

Zingen

Ook op het gebied van koorzang komt er iets meer ruimte. In plaats van 4 mogen er maximaal 12 koorzangers zingen, mits iedereen zich houdt aan strikte voorwaarden tot onder meer afstand, ventilatie en spuien van de ruimte waar gezongen wordt. Volkszang blijft voorlopig nog niet toegestaan.

Dankbaar

De bisschoppen zijn blij en dankbaar dat er weer meer mogelijk is om samen te vieren. Ze spreken hun waardering uit voor de inzet van alle betrokkenen in de parochies die het steeds mogelijk hebben gemaakt en nog maken om de vieringen ondanks corona door te laten gaan. Hoewel de situatie verbetert, is de pandemie nog niet ten einde en zorgvuldig met elkaar omgaan blijft belangrijk.

Vormsel-Dreumel-6-jun-21-b

Jongeren ontvangen H. Vormsel in sfeervolle viering

Op zondag 6 juni 2021 ontvingen vijf jongeren het sacrament van het heilig Vormsel in de Sint-Barbarakerk in Dreumel.

Vier van de vormelingen kwamen uit Dreumel en een uit Altforst. De hulpbisschop van Den Bosch, mgr. Rob Mutsaerts, was naar de Sint-Christoffelparochie gekomen om samen met onze pastoor Titus en kapelaan Jules voor te gaan in de viering.

De vormselwerkgroep had er alles aan gedaan om aan deze viering een feestelijk tintje te geven. Er was een klein koortje dat een aantal mooie liederen en een Nederlandstalige heilige Mis zong, onder leiding van dirigent Cees van Esch, met op orgel Gonnie Pleijsier.

Heilig Vormsel door mgr. Mutsaerts

Hulpbisschop Mutsaerts legde de vormelingen de hand op en vroeg om de gave van de Heilige Geest, terwijl hij de jongeren zalfde met olie (chrisma) om hen de kracht te geven van de geest van God, die hen zal begeleiden op hun levensweg.

Net als het heilig Doopsel kan het heilig Vormsel maar één keer worden ontvangen. Nadat het koor het laatste lied had gezongen (De Roos) werden alle vormelingen gefeliciteerd door de ouders en werden er foto’s gemaakt met de bisschop, de pastoor en kapelaan, die hen ook veel geluk en sterkte wensten in hun verdere leven. Een waardige viering met een inspirerende preek van de hulpbisschop.

Mgr. Rob Mutsaerts, pastoor Titus, kapelaan Jules en de vijf vormelingen

Proficiat, vormelingen!

 

Foto’s: Henk van Coolwijk

20201011_142908_20201107175256001_resized

Coronamaatregelen in de Kerk versoepeld

Vanaf 5 juni 2021 is er ruimte voor meer bezoekers in de kerk: maximaal 50 in plaats van 30. Voor kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen kan maximaal 15 procent van het aantal zitplaatsen worden benut. Oftewel in Dreumel: 60; Wamel: 80; Beneden-Leeuwen: 65; Boven-Leeuwen: 80.

Voor alle kerkgebouwen geldt dat onderling anderhalve meter afstand wordt gehouden. Ook de andere basisregels blijven gelden: vooraf reserveren, communie uitreiken, hygiëne en het dragen van mondkapjes.

Zingen

De richtlijnen voor zingen wijzigen op 5 juni nog niet. Voorlopig kunnen één cantor of maximaal 4 zangers zingen. Voor kinderen tot en met 12 jaar kan een uitzondering worden gemaakt. De overheid verwacht per 30 juni verdere versoepelingen.

De bisschoppen hopen eind juni meer duidelijkheid te geven over de vraag wanneer koren weer verantwoord kunnen repeteren en zingen.

> Meer informatie

Waar moet u rekening mee houden als u in deze coronatijd naar de kerk gaat? U vindt hier alle regels op een rijtje.

 • Wilt u een viering bezoeken, dan is reserveren nodig (uitleg hieronder).
 • Voor uitvaarten geldt maximaal 100 personen in de kerk en ook op de begraafplaats. Het reserveren voor uitvaarten loopt via de uitvaartonderneming.
 • Voor huwelijken geldt maximaal 50 personen.
 • Blijf thuis als u klachten hebt zoals verkoudheid, koorts, hoesten of niezen.
 • Ons verzoek: draag tijdens de hele viering een mondkapje behalve op het moment dat u ter communie gaat.
 • Ontsmet uw handen bij binnenkomst van de kerk.
 • Houd overal in de kerk 1,5 m afstand en volg de looprichting.
 • Samenzang is niet toegestaan.
 • De priester reikt de hostie uit achter een kuchscherm.

Reserveren doet u zo:

Voor elke mis is reserveren nodig. U doet dat via het parochiesecretariaat. Stuur een mailtje naar sintchristoffelparochie@gmail.com of bel (0487) 57 12 30 (op werkdagen van 9.00-12.00 u). Geef dan het volgende door:

 • Uw naam
 • Welke viering u wilt bijwonen (plaats en tijd)
 • Met hoeveel personen u komt
 • Uw telefoonnummer

U hoort van ons of uw zitplaatsen beschikbaar zijn. Is er onverhoopt geen plaats meer vrij, dan komt u automatisch bovenaan de lijst van de volgende viering.

Samen corona onder controle

Als parochie vinden wij het belangrijk om de regels van de overheid en ons bisdom na te volgen. Wij rekenen op uw begrip voor deze maatregelen en bidden dat we gauw van deze pandemie bevrijd mogen worden.

Tip: via de website www.kerkomroep.nl luistert u thuis naar de zondagsviering vanuit Dreumel.

Zoete-Lieve-Moeder-van-Den-

Maria Lief Vrouwke

Lief vrouwke, ik kom niet
om te bidden maar
om een tijd bij u te zijn.

Ik heb niets te geven,
niets te vragen deze dag.
lk bezit alleen de grote vreugde
dat ik naar u kijken mag.

Lief vrouwke, ik kom niet
om u te spreken maar
om een tijd bij u te zijn.

lk heb niets te zeggen
niets te vragen deze dag.
Maar gun me de grote vreugde
dat ik naar u kijken mag.

Lief vrouwke, ik kom niet
om te zingen maar
om een tijd bij u te zijn.

lk heb u niets te bieden
niets te vragen deze dag.
Maar gun me de grote vreugde
dat ik moeder zeggen mag.

Auteur onbekend

Heilige-Geest-Pinksteren

Pinksteren: je staat er niet alleen voor

Met Pinksteren herdenken we dat de Heilige Geest, de derde Persoon van de Allerheiligste Drie-eenheid, neerdaalde uit de hemel op de apostelen.

Pinksteren is het feest van de Heilige Geest. Met Pasen hebben we gevierd dat Jezus is opgestaan uit de dood. Veertig dagen daarna is het Hemelvaart en keert Jezus terug naar zijn Vader in de hemel. Weer tien dagen later wordt ons de Heilige Geest gegeven, in de kunst vaak afgebeeld als een duif.

Kom, Heilige Geest!

Jezus zei dat Hij ons niet zomaar achter zou laten. Hij beloofde de apostelen dat hij de Geest van God, de Heilige Geest zou sturen die hen geestelijk verder zou leiden en ze de kracht zou geven om getuigen van het evangelie te zijn.

De Heilige Geest is de geest van God. Die geeft je in het hart in wat goed is om te doen. Met Pinksteren weten we dat we er niet alleen voor staan, omdat God altijd met ons verbonden blijft.

Zalig Pinksteren!

Communicanten-Wamel-apr-mei

Update: foto Eerste Communicanten Wamel

Er is nu ook een foto binnengekomen van de kinderen die in Wamel de Eerste Communie hebben gedaan. Alle 24 kinderen zien we hieronder terug.

In Dreumel hebben 10 kinderen hun Eerste Communie ontvangen, in Beneden-Leeuwen en Wamel elk 7. Velen keken er wekenlang naar uit en toen het eenmaal zover was, had iedereen een goede voorbereiding achter de rug – met dank aan de begeleiders! – zodat alles vlekkeloos verliep.

In drie etappes hebben 24 kinderen de Eerste Communie gedaan in onze Sint-Christoffelparochie. Op zondag 25 april waren er communicantjes in Dreumel en in Beneden-Leeuwen en op zondag 2 mei kwamen de communicantjes in Wamel aan de beurt.
|

Het enige nadeel was dat de vieringen besloten bijeenkomsten moesten zijn waar vanwege corona niet meer dan 30 bezoekers bij aanwezig waren. Los daarvan waren het onvergetelijke gelegenheden die begeleid werden door ons pastoraal team.


Zo’n Eerste Heilige Communie is in de katholieke Kerk een werkelijk feestelijke aangelegenheid, niet alleen voor de jongens en meisjes die de Eerste Communie ontvangen, maar ook voor hun gezinsleden en grootouders. Niet voor niets waren de kerken voor deze gelegenheid extra mooi versierd.

Wat is nou de Eerste Heilige Communie? Gelovigen mogen dan voor het eerst deelnemen aan de maaltijd van Jezus Christus, de heilige Communie. Je krijg dan een hostie, een klein stukje brood dat tijdens de Heilige Mis verandert in het Lichaam van Christus. Je wordt dan één met Jezus.

Alle kinderen in Wamel, Dreumel en Beneden-Leeuwen die de Eerste Communie hebben gedaan van harte gefeliciteerd!

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: 0487-571230

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Onze parochie bestaat uit acht kerkdorpen: Alphen, Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Dreumel, Maasbommel en Wamel.

U bent van harte uitgenodigd voor een bezoek aan een van onze locaties!

Meer informatie

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: (0487) 57 12 30

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Bankrekeningnummer IBAN: NL14RABO0146903684

Meer contactgegevens

Copyright: Sint Christoffelparochie

Privacybeleid | Website door: Webheld.nl