20210118_112310_resized_1

Gedicht aan pastorie onthuld

Sinds vanmorgen treft u een mooi gedicht aan tegen de gevel van de pastorie aan de Rooijsestraat 65  in Dreumel. Het is een initiatief van het Dreumels Poëtisch Genootschap.

Dankzij het Poëtisch Genootschap zijn al op verschillende plaatsen in het dorp muurgedichten te vinden. Dat geeft het centrum van Dreumel extra elan, dus kon de Sint-Christoffelparochie geen nee zeggen tegen het verzoek om ook een gedicht uit te kiezen.

     

De keuze viel op het gedicht ‘Lieve kracht’ van Toon Hermans. Vanmorgen, 18 januari 2021, werd het gedicht vakkundig tegen de muur bevestigd door medewerkers van het Poëtisch Genootschap, die vervolgens ook bij de protestantse kerk, iets verderop in de Rooijsestraat, een ander gedicht gingen aanbrengen.

Loop of fiets er eens uit en kom zelf kijken!

 

Beneden-L--Alphonsuskerk

Bekijk het prachtige glas-in-lood van onze kerken

De H. Lambertus en Willibrordus

De H. Lambertus en Willibrordus, Maasbommel

Alle gebrandschilderde glas-in-loodramen van de kerken in onze streek zijn op een website verzameld.

Een even origineel als waardevol idee. De heer Jo Bormans ging aan de slag en het resultaat is online: Kerkramen tussen Maas en Waal.

Fraaie collectie

Alle 8 de kerken van onze Sint-Christoffelparochie zijn op de website te vinden. Op de foto’s zien we de glas-in-loodramen duidelijk in beeld, iets wat tijdens een bezoek aan de kerken niet altijd mogelijk is.

Verder vinden we op de site ook de andere katholieke kerken in het Land van Maas en Waal en het Rijk van Nijmegen. Stuk voor stuk zijn het ramen die cultuurhistorisch waardevol zijn.

Complimenten voor het werk dat de heer J.W.P. Bormans heeft verricht. De glas-in-loodramen verdienen de aandacht van een breder publiek.

Bekijk glas-in-lood

Ga naar: Kerkramen tussen Maas en Waal

Kerkbalans Bisschop

Kerkbalans 2021: woord van bisschop De Korte

Sinds maart 2020 is ons land in de ban van het coronavirus. De gevolgen zijn groot. Niet alleen medisch maar ook sociaal en economisch.

U zult begrijpen dat sinds maart de financiën van onze parochies erg onder druk staan. De collectes hebben veel minder opgebracht. En vaak zijn er extra kosten gemaakt.

Als bisschop wil ik u dan ook vragen Kerkbalans 2021 extra te ondersteunen. Juist in deze coronacrisis beseffen wij dat wij elkaar ontzettend hard nodig hebben. Juist nu is samen parochie zijn een belangrijke opdracht.

Dat vraagt om inzet van mensen als kerkelijk vrijwilliger. Maar dat vraagt ook om een stabiel financieel fundament. Alleen als katholieken het geloof van hun doopsel leven en de parochie geldelijk gezond houden, hebben onze geloofsgemeenschappen een goede toekomst.

Ik doe daarom een dringend beroep op u om elkaar in de parochie te helpen en uw geloofsgemeenschap ook financieel royaal te ondersteunen. Bij voorbaat veel dank!

In Christus verbonden,

+ Gerard De Korte
Bisschop van ’s-Hertogenbosch

Dit is een verkorte versie van de brief van de bisschop. Lees de hele versie (pdf)

20201227_135955

Ook in januari open kerk in Dreumel

U bent ook in januari elke zondagmiddag welkom voor een bezoek aan de Sint-Barbarakerk in Dreumel.

Kom een kaarsje opsteken of kijk even rond in onze prachtige kerk. Op zondagmiddag 3 januari kunt u bovendien nog naar de kerststal komen kijken, daarna gaat die weer de mottenballen in.

De kerk is elke zondagmiddag open tussen 14.00 en 16.00 uur. Een mooi moment om even voor uzelf of iemand anders te bidden of gewoon even de stilte opzoeken.

In Beneden-Leeuwen kunt u op zondagmiddag in de Mariakapel bij de kerk een kaarsje opsteken.

Foto van kapelaan Steijaert voor afscheidsbericht

Afscheidswoord van kapelaan Steijaert

“Met voldoening kijk ik terug op mijn tijd in Maas en Waal. Alle parochianen wens ik een hele goede tijd toe met een goede gezondheid.” Aldus kapelaan Sacha Steijaert aan de vooravond van zijn vertrek naar zijn nieuwe parochie in Asten. Lees zijn hele bericht:

Beste mensen,

Een van de meest kenmerkende eigenschappen van het verschijnsel ‘tijd’ is: zij is niet te stoppen. Voor niets en niemand. Dat geldt ook voor mij. Het is nu een maand bekend dat ik naar een andere parochie ga en nu komt het moment dat ik ook werkelijk ga. Tik-tak-tik-tak. Het gaat vanzelf.

Vanaf 1 januari woon en werk ik niet meer in Maas en Waal. Ik vertrek met een dubbel gevoel. Enerzijds wil ik trouw zijn aan wat de bisschop van mij vraagt en wacht er een mooie taak in Brabant. Maar anderzijds wil ik eigenlijk helemaal niet weg. Ik ben hier nog maar anderhalf jaar en leef hier graag. Ik ben me gaan hechten aan de streek, het landschap en natuurlijk de mensen die er wonen. Dat maakt het dus ook moeilijk om weg te gaan en zorgt voor het dubbele gevoel.

Ik ben dankbaar voor alles wat ik heb mogen ontvangen van de mensen en de parochie. Met voldoening kijk ik terug op mijn tijd in Maas en Waal. Alle parochianen wens ik een hele goede tijd toe met een goede gezondheid.

Hartelijke groeten,
Kapelaan Steijaert

Malonga Verest

Pastorale versterking voor de Sint-Christoffelparochie

Het pastoraal team van onze parochie wordt na het vertrek van kapelaan Steijaert aangevuld. Per 1 januari 2021 is het team weer op volle sterkte. Een korte kennismaking.

Bisschop Gerard de Korte heeft tot pastor (kapelaan) benoemd:

 • De eerwaarde pater J.D. Malonga CSSp en
 • De zeereerwaarde heer drs. A.C.M. Verest

Korte introductie

Pater Jules Malonga is Spiritijn (lid van de Congregatie van de Heilige Geest), 44 jaar en hij komt uit Congo-Brazzaville. Vóór zijn benoeming voor de Nederlandse Kerkprovincie is hij missionaris geweest in Frans-Guyana (Zuid-Amerika). Hij woont 2 jaar in Nederland, in de Brabantse bedevaartsplaats Handel en heeft de Nederlandse taal geleerd aan de Radboud Universiteit.

Pastor Ad Verest komt uit Oisterwijk, is 62 jaar en heeft in verschillende parochies gewerkt. Hij is nu beschikbaar om het pastorale werk in onze parochie op te pakken. Voor vaste kerkgangers is pastor Verest geen onbekende, want hij heeft de afgelopen maanden een enkele keer kapelaan Steijaert vervangen tijdens zijn coronaquarantaine. Hij zal het komende halfjaar kapelaan Malonga ondersteunen.

Hartelijk welkom

Beide kapelaans zullen zich vanaf de eerste weekends van januari presenteren in de vieringen. Wij heten beiden hartelijk welkom en wensen hen Gods rijke zegen toe in onze mooie parochie.

Kapelaan Steijaert 3

Afscheidsviering kapelaan Steijaert

Een vertrouwd gezicht gaat onze Sint-Christoffelparochie verlaten. Op zondag 27 december neemt kapelaan Sacha Steijaert afscheid met twee laatste heilige Missen.

Kapelaan Steijaert verlaat eind december de pastorie in Dreumel waar hij anderhalf jaar heeft gewoond. Er wacht hem een nieuwe uitdaging als pastoor in de Franciscusparochie in Asten. Een omvangrijke parochie met zeven kernen.

Beperkte mogelijkheden

Vanwege corona zijn de mogelijkheden om van onze kapelaan afscheid te nemen beperkt. In de hoofdkerken van Beneden-Leeuwen en Dreumel gaat kapelaan Steijaert nog eenmaal voor, respectievelijk om 9.30 u en 11.00 u. Deze vieringen kunnen elk door maximaal 30 bezoekers worden bijgewoond. Maar ook thuis kunt u de Eucharistieviering van 11.00 u vanuit Dreumel digitaal volgen via Kerkomroep.nl. Wij nodigen u van harte uit om dit te doen.

Attentie: gewijzigde kerktijden op 27 december

De tijden van deze vieringen zijn voor deze gelegenheid omgewisseld met wat u gewend bent.

Voor beide vieringen is het vanwege corona nodig te reserveren.

Annelies-van-Rijn

Sint-Christoffel feliciteert Annelies van Rijn

Op 31 oktober heeft Annelies van Rijn een lintje ontvangen uit handen van burgemeester Vincent van Neerbos. Zij kreeg deze koninklijke onderscheiding voor haar vrijwilligerswerk in Dreumel.

Al jarenlang is Annelies actief voor de Sint-Christoffelparochie. Sinds 2006 is ze lectrice en lid van de Avondwakegroep. Naast haar werk voor de Kerk heeft Annelies zich ook van 1998 tot april 2018 ingezet als secretaris van het Oranjecomité, waar ze nog steeds nauw bij betrokken is.

Annelies, je bent Lid in de Orde van Oranje-Nassau en daar zijn wij trots op. Van harte proficiat namens de Sint-Christoffelparochie!

Annelies van Rijn - foto

De avondwake als bron van troost

Ze is al jaren vrijwilliger voor de Dreumelse kerk en sinds 2012 lid van de avondwakegroep. Annelies van Rijn (59) deelt haar ervaringen met ons.

“De avondwakegroep vraagt veel voorbereiding,” vertelt Annelies van Rijn. Meestal gaan we met twee vrijwilligers naar de familie toe die een dierbare hebben verloren. Als wij aanbellen zit de familie midden in het rouwproces. Soms is men nog in shock door het overlijden. Vooral goed luisteren is voor ons belangrijk, want de mensen zitten vol emoties. Samen stippelen we dan de inhoud van de avondwake uit.”

Samen delen

Engel uit de H. Donatuskerk, Altforst

De avondwake is een viering die vaste onderdelen kent, zoals het evangelie. Maar volgens Annelies is er veel ruimte voor eigen inbreng. “De familie kan zelf een ‘In Memoriam’ samenstellen en in de kerk voorlezen. Er is ruimte voor gedichten en ook muzikaal zijn er mogelijkheden. Wat ook altijd mooi is: de kinderen kunnen een kaarsje aansteken aan de zevenarmige kandelaar.”

De gesprekken die Annelies met de familie heeft zijn intens en waardevol. “Samen halen we herinneringen op aan de overledene en daarbij komen ook de leuke dingen boven. Zelf put ik troost uit de gedachte dat ik degene die ik los moet laten weer terugzie, zoals wij katholieken dat geloven. Er wordt hierboven voor oma of voor moeder gezorgd. Dat geeft troost bij het verlies.”

Berusting

Veel mensen kiezen tegenwoordig voor een crematie zonder avondwake. Annelies vindt dat jammer. “Ik zie dat juist een avondwake zoveel doet met de nabestaanden. Het is een minder beladen viering dan een uitvaart omdat de kist er niet bij is en de familie er zoveel van zichzelf in kwijt kan. De reacties achteraf zijn heel positief. Ik merk dat het de nabestaanden een stuk berusting geeft in hun rouwproces.”

“Sowieso is de rouwperiode, hoe droevig ook, heel betekenisvol,” vult Annelies aan. “Meestal zijn het vijf dagen. Je komt als naaste familie bij elkaar en herbeleeft het leven van je dierbare. Samen herinneringen ophalen en er voor elkaar zijn. Het kan een periode zijn waarin de onderlinge band sterker wordt en je nieuwe dingen van elkaar ontdekt. De onuitgesproken boodschap die je elkaar geeft is: ‘Jongens, zorg goed voor elkaar en blijf elkaar ontmoeten.’”

> Meer over de kerkelijke uitvaart

Kerst-tafereel

Met Kerstmis geen gezinsvieringen

Dit jaar vervallen met Kerstmis de gezinsvieringen oftewel kindervieringen. Er zijn vanwege corona te veel beperkingen en onzekerheden. Hier leest u meer over deze keuze.

De Sint-Christoffelparochie vindt het belangrijk om de overheidsmaatregelen tegen het coronavirus na te leven. Daarom werken we met reserveringen en worden er maximaal 30 bezoekers in de kerk toegelaten.

Ondertussen gaan we richting Kerstmis. Half december bepaalt de overheid wat de volgende stappen zijn om corona te stoppen. Mogen er 30 mensen in de kerk of misschien 100? Voor onze planning is dit te laat om de gezinsvieringen (kindervieringen) te organiseren. Daarom hebben we samen met onze werkgroepen helaas moeten besluiten dat deze vervallen.

Kerstvieringen

De gezinsvieringen gaan niet door. In plaats hiervan komen er gewone vieringen op Kerstavond. Dat betekent voor donderdag 24 december 2020:

 • 1 viering in Alphen: om 19.00 u
 • 1 viering in Appeltern: om 21.00 u
 • 2 vieringen in Beneden-Leeuwen: om 17.00 en 23.30 u
 • 2 vieringen in Dreumel: om 17.00 en 22.30 u
 • 1 viering in Maasbommel: om 21.00 u
 • 1 viering in Wamel: om 19.00 u

De vieringen op 1e en 2e Kerstdag en alle andere vieringen van onze 8 kerken vindt u in het rooster.  Voor elke viering geldt: vooraf reserveren is nodig. Uiteraard zijn gezinnen met kinderen van harte welkom bij alle (kerst)vieringen. Laten we hopen dat we allemaal, ondanks alle maatregelen, met Kerstmis de geboorte van de Heer met vreugde kunnen vieren.

Zo reserveert u

Reserveren doet u via het parochiesecretariaat. Stuur een mailtje naar sintchristoffelparochie@gmail.com of bel (0487) 57 12 30 (op werkdagen van 9.00-12.00 u). Geef dan het volgende door:

 • Uw naam
 • Welke viering u wilt bijwonen (plaats en tijd)
 • Met hoeveel personen u komt
 • Uw telefoonnummer

U hoort van ons of uw zitplaatsen beschikbaar zijn. Is er onverhoopt geen plaats meer vrij, dan komt u automatisch bovenaan de lijst van de volgende viering.

Meer informatie

Ga voor de actuele vieringen naar het rooster op deze site.

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: 0487-571230

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Onze parochie bestaat uit acht kerkdorpen: Alphen, Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Dreumel, Maasbommel en Wamel.

U bent van harte uitgenodigd voor een bezoek aan een van onze locaties!

Meer informatie

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: (0487) 57 12 30

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Bankrekeningnummer IBAN: NL14RABO0146903684

Meer contactgegevens

Copyright: Sint Christoffelparochie

Privacybeleid | Website door: Webheld.nl