wamel-kerk

Decreet tot onttrekking aan de goddelijke eredienst van de H. Victorkerk in Wamel

Afgelopen december heeft het parochiebestuur haar voorgenomen besluit over de sluiting van vier van haar acht kerken bekend gemaakt. Het betreft de H. Donatuskerk te Altforst, de H. Victor en Gezellenkerk te Wamel, de H. Willibrorduskerk te Boven-Leeuwen en de H. Lambertuskerk te Maasbommel.

Aansluitend zijn de formele stappen gezet in het proces van onttrekking van deze kerken aan de eredienst en heeft het parochiebestuur uitgebreide verzoeken neergelegd bij de bisschop van ’s-Hertogenbosch. De bisschop heeft inmiddels voor de kerk van Wamel het decreet uitgevaardigd.

Decreet tot onttrekking aan de goddelijke eredienst

De bisschop van ’s-Hertogenbosch, Gerardus Johannes Nicolaas De Korte, heeft op 30 mei 2023 een decreet afgegeven tot onttrekking aan de goddelijke eredienst van de H. Victor en Gezellenkerk te Wamel.

Het besluit houdt in dat de r.k. Kerk van de HEILIGE VICTOR EN GEZELLEN, gelegen aan de Sint Victorstraat 1 te Wamel, met ingang van 15 oktober 2023, direct aansluitend aan de laatste viering, aan de goddelijke eredienst wordt onttrokken.

Bezwaren tegen dit decreet kunnen in overeenstemming met het kerkelijk wetboek (can. 1734 ivm can. 201 § 2) vanaf maandag 12 juni 2023 tot en met woensdag 21 juni 2023 (10 nuttige dagen) bij de bisschop van ’s-Hertogenbosch, Parade 11 (5211) KL ’s-Hertogenbosch worden ingediend.

Het decreet wordt afgekondigd tijdens de eucharistievieringen op zondag 4 en zondag 11 juni 2023 en tevens wordt het aan iedereen bekendgemaakt via een bericht op onze parochiepagina in de Maas & Waler van woensdag 7 juni.

De locatieraad van de geloofsgemeenschap Wamel is inmiddels bezig invulling te geven aan de slotviering. Meer informatie daarover volgt later.

De volledige tekst van dit decreet leest u hieronder.

   

 

 

Heilige-Donatuskerk-Altfors

Decreet tot onttrekking aan de goddelijke eredienst van de H. Donatuskerk te Altforst

Afgelopen december heeft het parochiebestuur haar voorgenomen besluit over de sluiting van vier van haar acht kerken bekendgemaakt. Het betreft de H. Donatuskerk te Altforst, de H. Victor en Gezellenkerk te Wamel, de H. Willibrorduskerk te Boven-Leeuwen en de H. Lambertuskerk te Maasbommel.

Aansluitend zijn de formele stappen gezet in het proces van onttrekking van deze kerken aan de eredienst en heeft het parochiebestuur uitgebreide verzoeken neergelegd bij de bisschop van ’s-Hertogenbosch. De bisschop heeft inmiddels voor de kerk van Altforst het decreet uitgevaardigd.

Decreet tot onttrekking aan de goddelijke eredienst

De bisschop van ’s-Hertogenbosch, Gerardus Johannes Nicolaas De Korte, heeft op 29 mei 2023 een decreet afgegeven tot onttrekking aan de goddelijke eredienst van de H. Donatuskerk te Altforst.
Het besluit houdt in dat de R.K. Kerk van de HEILIGE DONATUS, gelegen aan de Kerkstraat 8 te Altforst, met ingang van 9 juli 2023, direct aansluitend aan de laatste viering, aan de goddelijke eredienst wordt onttrokken.

Bezwaren tegen dit decreet kunnen in overeenstemming met het kerkelijk wetboek (can. 1734 ivm can. 201 § 2) vanaf maandag 12 juni 2023 tot en met woensdag 21 juni 2023 (10 nuttige dagen) bij de bisschop van ’s-Hertogenbosch, Parade 11 (5211 KL) ’s-Hertogenbosch worden ingediend.

Het decreet wordt afgekondigd tijdens de eucharistievieringen op zondag 4 en zondag 11 juni 2023 en wordt tevens aan iedereen bekendgemaakt via een bericht op onze parochiepagina in de Maas & Waler van woensdag 7 juni.

De locatieraad van de geloofsgemeenschap Altforst is inmiddels bezig invulling te geven aan de slotviering. Meer informatie daarover volgt.

De volledige tekst van dit decreet volgt hieronder.

     

 

jesus-644624_640

Welkom bij onze vieringen dit Paasweekend

Er zijn in alle acht de locaties van de Sint-Christoffelparochie Paasvieringen, dus u bent van harte welkom op 8, 9 en/of 10 april. Zalig Pasen gewenst!

Paaswake

 • zat. 8 apr. 20.30 u – Dreumel, Sint-Barbarakerk (ook via Kerkomroep.nl)
 • zat. 8 apr. 20.30 u – Beneden-Leeuwen, H. Alphonsuskerk

Eerste Paasdag

 • zon. 9 apr. 9.30 u – Altforst, H.Donatuskerk
 • zon. 9 apr. 9.30 u – Boven-Leeuwen, H. Willibrorduskerk (voorstelling communicanten)
 • zon. 9 apr. 11.00 u – Dreumel, Sint-Barbarakerk (voorstelling communicanten) (ook via Kerkomroep.nl) (na afloop koffie/thee)
 • zon. 9 apr. 11.00 u – Beneden-Leeuwen, H. Alphonsuskerk (m.m.v. koor Con Dios)

Tweede Paasdag

 • zon. 10 apr. 9.30 u – Maasbommel – H. Lambertuskerk
 • zon. 10 apr. 9.30 u – Alphen- Sint-Lambertuskerk
 • zon. 10 apr. 11.00 u – Appeltern – Sint-Servatiuskerk
 • zon. 10 apr. 11.00 u – Wamel – Sint-Victorkerk (m.m.v. koor Con Brio)
(Foto: Pixabay)
Palmpasenstok-KB

Kinderactiviteit: Palmpasenstok maken

Palmzondag 2 april maken de kinderen in de pastorie van Beneden-Leeuwen een Palmpasenstok. Tijdens het knutselen wordt het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem voorgelezen en wordt er een Paaslied gezongen.

Na een feestelijke optocht tijdens de viering in de kerk, gaan we met zijn allen iets drinken in de pastorie. De Palmpasenstok mag je meenemen naar naar huis of geef je aan degene voor wie deze speciaal is gemaakt.

Ben je tussen de 4 en 12 jaar en woon je in onze parochie? Doe gezellig mee! De kleinsten van 4 tot 7 jaar zijn welkom onder begeleiding.

Aanmelden

Aanmelden kan, i.t.t. de vermelde datum in de flyer, nog tot vrijdag 31 maart 2023 via sintchristoffelparochie@gmail.com.

 

640px-Saint_James_the_Less_(Menologion_of_Basil_II)

De twaalf apostelen: deel 9. De heilige Jakobus de mindere

Volgens sommige geschriften is Jakobus de mindere ‘de broer van Jezus’. Al is er veel discussie of dit moet worden opgevat als een letterlijke broer van Jezus of dat dit slechts figuurlijk is bedoeld.

Jakobus wordt nauwelijks genoemd in de Bijbel. Volgens apocriefe bronnen is Jacobus de opvolger van Petrus als hoofd van de kerkgemeenschap in Jeruzalem, nadat Petrus naar Rome is vertrokken. Hij vindt uiteindelijk mogelijk de marteldood door kruisiging tijdens een van reizen als prediker in Egypte.

Jakobus de mindere wordt zo als een belangrijke verspreider van het geloof gezien.

Afbeelding: De heilige Jakobus de Mindere, uit het Menologion van Basil II (ca. 1000 na Chr.) (Bron: Wikipedia)

 

BeauraingMaagdgoudenhart

Gaat u mee op bedevaart naar Beauraing?

Van 6 tot en met 9 mei 2023 kunt u deelnemen aan een meerdaagse bedevaart naar Beauraing, België.

NBC Pro Maria, afdeling bisdom Den Bosch, organiseert een meerdaagse bedevaart naar het Belgische bedevaartplaatsje Beauraing met begeleiding van een priester en een zorgteam. Opstapplaatsen zijn Mill, Helmond en Eersel. In 2023 is het 90 jaar geleden dat Maria in Beauraing is verschenen.

Ardennen

Beauraing ligt aan de rand van de Belgische Ardennen. In een meidoornstruik verscheen Maria vanaf 29 november 1932, 33 keer aan 5 kinderen. Maria, de moeder met het Gouden Hart, vroeg om gebed en beloofde aan zieken en bedroefden hulp en troost. Beauraing is rust, vrede en zorg voor elkaar. ‘Dat men hier op bedevaart kome.’ is een uitdrukkelijke wens van de Heilige Maagd met het Gouden Hart.

Programma

Er is een dagelijkse heilige Mis, rozenhoedje, lof en de persoonlijke zegen met het H. Sacrament, de kruisweg, Mariawake met handoplegging, en er zijn gezellige ontspanningsavonden.  Ook kunt u op eigen gelegenheid het heiligdom verkennen, het Mariaal museum bezoeken en de graven van de zieners bezoeken. Stille aanbidding is dagelijks mogelijk vanaf 14.00 u in de kapel. Kosten: vanaf € 320,-.

Informatie

NBC Pro Maria: de heer H. Kuijs, Secretariaat van de pelgrims: Westerveldlaan 6, 5345 EM Oss, 06-83255111, nbcpromariapelgrims@gmail.com, website bedevaart Beauraing.

 

Actie Kerbalans 2023 - Michaël Terlouw Fotografie-3199 - 1920

Kerkbalans 2023 – Doet u mee?

Het is weer tijd voor de jaarlijkse actie Kerkbalans. Wij doen een beroep op uw steun: behoud onze kerk!

Wat we heel lang hebben kunnen uitstellen, bleek toch onvermijdelijk: de beslissing om vier kerken in onze parochie te gaan sluiten. Voor de inwoners van Altforst, Boven-Leeuwen, Maasbommel en Wamel is dit een bittere pil, ook al kwam het voor de meesten niet als een verrassing.

En toch vragen wij tijdens deze jaarlijkse Actie Kerkbalans de steun van de parochianen in al onze acht kerkdorpen. Steun als vrijwilliger en/of met een financiële bijdrage. Het is hard nodig, want er is heel veel werk te doen en er zijn handen te kort.

Alle geloofsgemeenschappen

Als pastoraal team en parochiebestuur willen wij er zijn voor alle acht de kerkdorpen, ook waar de kerk gaat sluiten. Dat betekent dat u in de overblijvende vier kerken terecht kunt voor vieringen, uitvaarten, huwelijken en doopsels. Daarnaast gaan we in gesprek met de locaties waar de kerken sluiten om te kijken hoe we op een andere manier pastoraal dichtbij kunnen blijven.

Het goede nieuws is dat het jaar 2022 ons nieuwe medewerkers bracht. Met pater Ramesh is het pastoraal team weer op sterkte en Maaike is de nieuwe spil op ons parochiesecretariaat. Samen met onze 400 trouwe vrijwilligers zien we 2023 hoopvol tegemoet.

Houdt u net als wij de moed erin? Gunt u ons katholieke geloof en onze markante kerkgebouwen een duurzame plek in West Maas en Waal? Laten we samen de schouders eronder zetten, ieder op zijn manier. Geef wat u missen kunt. Elke bijdrage, groot of klein, maakt het verschil.

Ik bid voor u en uw dierbaren!

Pastoor Titus,
Namens het pastoraal team en kerkbestuur van de Sint-Christoffelparochie

PS Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Wilt u ook dat de Kerk van betekenis blijft? Maak uw toezegging voor 2023 vandaag nog in orde. Hartelijk dank!

> Of maak nu digitaal over

Viering-Wamel-Con-Brio-2022

Een goed uiteinde en een goed begin – Vieringen rond de jaarwisseling

Op zaterdag 31 december en zondag 1 januari bent u van harte welkom in Dreumel en Beneden-Leeuwen.

-zat. 31 dec. 19.00 u – Dreumel, Sint-Barbarakerk (ook via Kerkomroep.nl)
-zat. 31 dec. 19.00 u – Beneden-Leeuwen, H. Alphonsuskerk

-zon. 1 jan. 11.00 u – Beneden-Leeuwen, H. Alphonsuskerk
-zon. 1 jan. 11.00 u – Dreumel, Sint-Barbarakerk (ook via Kerkomroep.nl)

Zondagmiddag is de kerk in Dreumel open voor bezichtiging van de kerststallententoonstelling van 14.00 tot 16.00 uur.

(Foto: Henk van Coolwijk)
Rooster-Kerstmis-2022

Zalig Kerstmis gewenst!

Bezoek de Kerststal

In verschillende kerken kunt u de Kerststal komen bewonderen:

 • Dreumel: 1e en 2e Kerstdag, Nieuwjaarsdag en 8 januari van 14.00-16.00 u (kerststal en tentoonstelling)
 • Beneden-Leeuwen: 1e Kerstdag van 13.00 – 16.00 u
 • Alphen: 1e en 2e Kerstdag van 14.00 – 16.00 u
 • Appeltern: 1e Kerstdag 13.00 – 15.00 u
 • Maasbommel: 1e Kerstdag van 14.00 – 16.00 u

Van harte welkom en veel kijkplezier!

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: 0487-571230

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Onze parochie bestaat uit acht kerkdorpen: Alphen, Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Dreumel, Maasbommel en Wamel.

U bent van harte uitgenodigd voor een bezoek aan een van onze locaties!

Meer informatie

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: (0487) 57 12 30

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Bankrekeningnummer IBAN: NL14RABO0146903684

Meer contactgegevens

Copyright: Sint Christoffelparochie

Privacybeleid | Website door: Webheld.nl