Kerk-Dreumel-zijaanzicht

Tussenstand crowdfundingsactie Dreumel

Sinds enkele weken voeren we een crowdfundingsactie om de wijzerplaatverlichting van de Sint-Barbarakerk in Dreumel te renoveren. De respons is boven verwachting. De tussenstand is 6.040 euro.

Op onze website is tot vandaag (zaterdag 24 juli ) via iDeal  3.475 euro binnengekomen. Daarnaast hebben mensen zelf een bedrag overgemaakt op onze bankrekening, in totaal: 2.565 euro. Als we beide bedragen optellen komen we uit op een tussenstand van: 6.040 euro.

Het bedrag van 7.000 euro dat nodig is om de wijzerplaatverlichting te vernieuwen komt dus in zicht.

Heel hartelijk dank aan alle donateurs die met een gift hebben bijgedragen aan onze kerktoren!

Locatieraad Dreumel

Versoepelingen-26-juni-2021

Verdere versoepeling kerkbezoek per 26 juni

Vanaf zaterdag 26 juni 2021 worden de coronamaatregelen voor de kerk verder versoepeld. De grootte van de kerk bepaalt hoeveel bezoekers worden toegelaten. De anderhalvemeterregel blijft gelden. Dit geldt ook voor huwelijken en uitvaarten.

Het maximale aantal bezoekers per kerk in onze parochies is:

Dreumel: 101;

Beneden-Leeuwen: 150;

Appeltern: 65;

Wamel: 156;

Alphen: 87;

Boven-Leeuwen: 150;

Maasbommel: 70;

Altforst: 39.

Reserveren is niet meer nodig. En u hoeft ook geen mondkapje meer te dragen tijdens de viering.
Wel blijven voor alle vieringen de richtlijnen van het RIVM rond hygiëne, afstand en gezondheid gelden.

Zingen

Ook op het gebied van koorzang komt er iets meer ruimte. In plaats van 4 mogen er maximaal 12 koorzangers zingen, mits iedereen zich houdt aan strikte voorwaarden tot onder meer afstand, ventilatie en spuien van de ruimte waar gezongen wordt. Volkszang blijft voorlopig nog niet toegestaan.

Dankbaar

De bisschoppen zijn blij en dankbaar dat er weer meer mogelijk is om samen te vieren. Ze spreken hun waardering uit voor de inzet van alle betrokkenen in de parochies die het steeds mogelijk hebben gemaakt en nog maken om de vieringen ondanks corona door te laten gaan. Hoewel de situatie verbetert, is de pandemie nog niet ten einde en zorgvuldig met elkaar omgaan blijft belangrijk.

Vormsel-Dreumel-6-jun-21-b

Jongeren ontvangen H. Vormsel in sfeervolle viering

Op zondag 6 juni 2021 ontvingen vijf jongeren het sacrament van het heilig Vormsel in de Sint-Barbarakerk in Dreumel.

Vier van de vormelingen kwamen uit Dreumel en een uit Altforst. De hulpbisschop van Den Bosch, mgr. Rob Mutsaerts, was naar de Sint-Christoffelparochie gekomen om samen met onze pastoor Titus en kapelaan Jules voor te gaan in de viering.

De vormselwerkgroep had er alles aan gedaan om aan deze viering een feestelijk tintje te geven. Er was een klein koortje dat een aantal mooie liederen en een Nederlandstalige heilige Mis zong, onder leiding van dirigent Cees van Esch, met op orgel Gonnie Pleijsier.

Heilig Vormsel door mgr. Mutsaerts

Hulpbisschop Mutsaerts legde de vormelingen de hand op en vroeg om de gave van de Heilige Geest, terwijl hij de jongeren zalfde met olie (chrisma) om hen de kracht te geven van de geest van God, die hen zal begeleiden op hun levensweg.

Net als het heilig Doopsel kan het heilig Vormsel maar één keer worden ontvangen. Nadat het koor het laatste lied had gezongen (De Roos) werden alle vormelingen gefeliciteerd door de ouders en werden er foto’s gemaakt met de bisschop, de pastoor en kapelaan, die hen ook veel geluk en sterkte wensten in hun verdere leven. Een waardige viering met een inspirerende preek van de hulpbisschop.

Mgr. Rob Mutsaerts, pastoor Titus, kapelaan Jules en de vijf vormelingen

Proficiat, vormelingen!

 

Foto’s: Henk van Coolwijk

20201011_142908_20201107175256001_resized

Coronamaatregelen in de Kerk versoepeld

Vanaf 5 juni 2021 is er ruimte voor meer bezoekers in de kerk: maximaal 50 in plaats van 30. Voor kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen kan maximaal 15 procent van het aantal zitplaatsen worden benut. Oftewel in Dreumel: 60; Wamel: 80; Beneden-Leeuwen: 65; Boven-Leeuwen: 80.

Voor alle kerkgebouwen geldt dat onderling anderhalve meter afstand wordt gehouden. Ook de andere basisregels blijven gelden: vooraf reserveren, communie uitreiken, hygiëne en het dragen van mondkapjes.

Zingen

De richtlijnen voor zingen wijzigen op 5 juni nog niet. Voorlopig kunnen één cantor of maximaal 4 zangers zingen. Voor kinderen tot en met 12 jaar kan een uitzondering worden gemaakt. De overheid verwacht per 30 juni verdere versoepelingen.

De bisschoppen hopen eind juni meer duidelijkheid te geven over de vraag wanneer koren weer verantwoord kunnen repeteren en zingen.

> Meer informatie

Waar moet u rekening mee houden als u in deze coronatijd naar de kerk gaat? U vindt hier alle regels op een rijtje.

 • Wilt u een viering bezoeken, dan is reserveren nodig (uitleg hieronder).
 • Voor uitvaarten geldt maximaal 100 personen in de kerk en ook op de begraafplaats. Het reserveren voor uitvaarten loopt via de uitvaartonderneming.
 • Voor huwelijken geldt maximaal 50 personen.
 • Blijf thuis als u klachten hebt zoals verkoudheid, koorts, hoesten of niezen.
 • Ons verzoek: draag tijdens de hele viering een mondkapje behalve op het moment dat u ter communie gaat.
 • Ontsmet uw handen bij binnenkomst van de kerk.
 • Houd overal in de kerk 1,5 m afstand en volg de looprichting.
 • Samenzang is niet toegestaan.
 • De priester reikt de hostie uit achter een kuchscherm.

Reserveren doet u zo:

Voor elke mis is reserveren nodig. U doet dat via het parochiesecretariaat. Stuur een mailtje naar sintchristoffelparochie@gmail.com of bel (0487) 57 12 30 (op werkdagen van 9.00-12.00 u). Geef dan het volgende door:

 • Uw naam
 • Welke viering u wilt bijwonen (plaats en tijd)
 • Met hoeveel personen u komt
 • Uw telefoonnummer

U hoort van ons of uw zitplaatsen beschikbaar zijn. Is er onverhoopt geen plaats meer vrij, dan komt u automatisch bovenaan de lijst van de volgende viering.

Samen corona onder controle

Als parochie vinden wij het belangrijk om de regels van de overheid en ons bisdom na te volgen. Wij rekenen op uw begrip voor deze maatregelen en bidden dat we gauw van deze pandemie bevrijd mogen worden.

Tip: via de website www.kerkomroep.nl luistert u thuis naar de zondagsviering vanuit Dreumel.

Zoete-Lieve-Moeder-van-Den-

Maria Lief Vrouwke

Lief vrouwke, ik kom niet
om te bidden maar
om een tijd bij u te zijn.

Ik heb niets te geven,
niets te vragen deze dag.
lk bezit alleen de grote vreugde
dat ik naar u kijken mag.

Lief vrouwke, ik kom niet
om u te spreken maar
om een tijd bij u te zijn.

lk heb niets te zeggen
niets te vragen deze dag.
Maar gun me de grote vreugde
dat ik naar u kijken mag.

Lief vrouwke, ik kom niet
om te zingen maar
om een tijd bij u te zijn.

lk heb u niets te bieden
niets te vragen deze dag.
Maar gun me de grote vreugde
dat ik moeder zeggen mag.

Auteur onbekend

Heilige-Geest-Pinksteren

Pinksteren: je staat er niet alleen voor

Met Pinksteren herdenken we dat de Heilige Geest, de derde Persoon van de Allerheiligste Drie-eenheid, neerdaalde uit de hemel op de apostelen.

Pinksteren is het feest van de Heilige Geest. Met Pasen hebben we gevierd dat Jezus is opgestaan uit de dood. Veertig dagen daarna is het Hemelvaart en keert Jezus terug naar zijn Vader in de hemel. Weer tien dagen later wordt ons de Heilige Geest gegeven, in de kunst vaak afgebeeld als een duif.

Kom, Heilige Geest!

Jezus zei dat Hij ons niet zomaar achter zou laten. Hij beloofde de apostelen dat hij de Geest van God, de Heilige Geest zou sturen die hen geestelijk verder zou leiden en ze de kracht zou geven om getuigen van het evangelie te zijn.

De Heilige Geest is de geest van God. Die geeft je in het hart in wat goed is om te doen. Met Pinksteren weten we dat we er niet alleen voor staan, omdat God altijd met ons verbonden blijft.

Zalig Pinksteren!

Communicanten-Wamel-apr-mei

Update: foto Eerste Communicanten Wamel

Er is nu ook een foto binnengekomen van de kinderen die in Wamel de Eerste Communie hebben gedaan. Alle 24 kinderen zien we hieronder terug.

In Dreumel hebben 10 kinderen hun Eerste Communie ontvangen, in Beneden-Leeuwen en Wamel elk 7. Velen keken er wekenlang naar uit en toen het eenmaal zover was, had iedereen een goede voorbereiding achter de rug – met dank aan de begeleiders! – zodat alles vlekkeloos verliep.

In drie etappes hebben 24 kinderen de Eerste Communie gedaan in onze Sint-Christoffelparochie. Op zondag 25 april waren er communicantjes in Dreumel en in Beneden-Leeuwen en op zondag 2 mei kwamen de communicantjes in Wamel aan de beurt.
|

Het enige nadeel was dat de vieringen besloten bijeenkomsten moesten zijn waar vanwege corona niet meer dan 30 bezoekers bij aanwezig waren. Los daarvan waren het onvergetelijke gelegenheden die begeleid werden door ons pastoraal team.


Zo’n Eerste Heilige Communie is in de katholieke Kerk een werkelijk feestelijke aangelegenheid, niet alleen voor de jongens en meisjes die de Eerste Communie ontvangen, maar ook voor hun gezinsleden en grootouders. Niet voor niets waren de kerken voor deze gelegenheid extra mooi versierd.

Wat is nou de Eerste Heilige Communie? Gelovigen mogen dan voor het eerst deelnemen aan de maaltijd van Jezus Christus, de heilige Communie. Je krijg dan een hostie, een klein stukje brood dat tijdens de Heilige Mis verandert in het Lichaam van Christus. Je wordt dan één met Jezus.

Alle kinderen in Wamel, Dreumel en Beneden-Leeuwen die de Eerste Communie hebben gedaan van harte gefeliciteerd!

madonna-pixabay

Mei is de maand van de moeders

Moederdag viel dit jaar op 9 mei, maar eigenlijk is het deze maand elke dag Moederdag.

Eens in het jaar worden onze moeders extra in de bloemetjes gezet. Dat is op Moederdag, een gelegenheid om eens “dankjewel, moeder” te zeggen. Met een geschenkje als zij nog leeft. Met een gebedje als wij al afscheid van haar hebben moeten nemen.

Dankjewel voor het leven dat u mij geschonken hebt. Voor de goede niet-aflatende zorg, de warme belangstelling. De geborgenheid van een echt thuis! Op Moederdag moet het daarom nog eens extra gezegd worden: Moeders zijn onmisbaar!

“Moeders zijn onmisbaar. Vooral ook in de overdracht van dat andere leven: het geloofsleven. De eerste woordjes van Onze Vader, van het Weesgegroet, het Kruisteken. Het is doorgaans de moeder die dit aan haar kinderen leert.”

Een leven lang blijf je teren op wat zij je aan goeds heeft meegegeven. Je kinderjaren blijven je bij. Ze drukken een stempel op je hele leven. Het zijn doorgaans de moeders die deze opvoedende taak op zich hebben genomen. Met veel overgave en grote ijver. Natuurlijk, altijd samen met de vaders!

Maria Boven-Leeuwen

Maria in de Sint-Willibrorduskerk, Boven-Leeuwen

Geloofsoverdracht is in onze tijd geen gemakkelijke opdracht. Er wordt veel gevraagd van de vorming in het gezin. School en kerk staan machteloos als kinderen niet van  huis uit een echte gelovige grondslag hebben meegekregen. School en kerk kunnen slechts voortbouwen op de gezonde basis die in het huisgezin gelegd is.

Elk jaar vieren wij Moederdag in de Meimaand. De maand dat wij vooral ook die ene moeder vereren, Maria de Moeder van Jezus. Haar geloof en haar trouw blijven een voorbeeld voor alle moeders, ja voor ons allemaal. Een gebed tot haar kan ons in onze gezinnen helpen bij de zorg en de vorming van onze kinderen. Vergeten wij daarom ook déze Moeder niet!

Overweging uitgesproken in de Sint-Christoffelparochie, 9 mei 2021

Santi_di_ghiaccio

Ze komen eraan: de ijsheiligen

Weinig mensen weten wie ze zijn, maar bijna iedereen ziet ze graag komen. De ijsheiligen brengen de lente mee. Het is nu echt gedaan met de nachtvorst. Alle kwetsbare plantjes kunnen onbezorgd naar buiten.

Maar wie zijn nou eigenlijk die ijsheiligen? Het zou gaan om drie of vier heiligen, het verschilt een beetje van land tot land. De heiligen die in Nederland de nachtvorst verjagen zijn Mamertus (11 mei), Pancratius (12 mei), Servatius van Maastricht (13 mei) en Bonifatius van Tarsus (14 mei).

Overigens is Bonifatius van Tarsus een andere dan de Bonifatius die in 754 bij Dokkum werd vermoord. IJsheilige Bonifatius was een martelaar die al in 307 de dood vond in Rome.

Kerk in Appeltern

Er is een ijsheilige met wie wij in de Sint-Christoffelparochie een bijzondere band hebben, namelijk Servatius. De kerk van Appeltern is naar hem vernoemd, een neogotisch gebouw uit 1906-07 met een interieur dat zeker een bezoek waard is.

Rien-van-Gelder-onderscheid

Koninklijke onderscheiding Rien van Gelder

Een hartelijke felicitatie namens de parochie Sint-Christoffel voor Rien van Gelder uit Beneden-Leeuwen.

Uit handen van burgemeester Vincent van Neerbos kreeg Rien een koninklijke onderscheiding, onder meer omdat hij zorgdraagt voor het beheer en onderhoud van de begraafplaats van de H. Alphonsus de Liguorikerk en ook betrokken is bij de jaarlijkse dodenherdenking. Nogmaals proficiat, Rien!

Rien staat rechts op de foto (©de Maas en Waler).

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: 0487-571230

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Onze parochie bestaat uit acht kerkdorpen: Alphen, Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Dreumel, Maasbommel en Wamel.

U bent van harte uitgenodigd voor een bezoek aan een van onze locaties!

Meer informatie

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: (0487) 57 12 30

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Bankrekeningnummer IBAN: NL14RABO0146903684

Meer contactgegevens

Copyright: Sint Christoffelparochie

Privacybeleid | Website door: Webheld.nl