Victor-Kerk-Wamel-interieur

Uitnodiging informatieavond herbestemming H. Victorkerk Wamel

Inwoners van het dorp Wamel zijn van harte welkom op de informele informatieavond over de nieuwe bestemming van de Heilige Victor en Gezellenkerk. De bijeenkomst is op donderdag 30 november 2023 in de kerk zelf.

Vorige maand is de H. Victorkerk aan de eredienst onttrokken. De kerk wacht nu een nieuwe bestemming. Welk dat is, is op dit moment nog niet bekend. Inwoners van Wamel worden uitgenodigd om hierover mee te denken. Dat kan op de informatieavond:

Datum: donderdag 30 november 2023
Tijd: 20.00 uur – 21.30 uur
Plaats: H. Victor & Gezellenkerk te Wamel
Voor wie: inwoners van Wamel en andere belangstellenden

Reliplan

Op deze informatieavond zijn medewerkers van Reliplan aanwezig om uitleg te geven over mogelijk passende en wenselijke herbestemmingen voor het kerkgebouw en hierover met de aanwezigen in gesprek te gaan. Er is alle ruimte om vragen te stellen en eventuele wensen of suggesties naar voren te brengen.

Reliplan is een landelijk onafhankelijk platform voor de herbestemming van kerkgebouwen en maatschappelijk vastgoed. Dit bureau is door het parochiebestuur ingeschakeld om het traject van verkoop en herbestemming te begeleiden.

Wij zien u graag op 30 november.

Foto: Diana Nieuwold, Kerkfotografie

Bov-Leeuwen-12-nov-23b

Slotviering Willibrorduskerk Boven-Leeuwen druk bezocht

Op zondag 12 november vond de laatste viering plaats in de Sint-Willibrorduskerk in Boven-Leeuwen. Het is de derde kerk van de Sint-Christoffelparochie die dit jaar is gesloten.

Meer dan 400 bezoekers kwamen op de allerlaatste eredienst van deze kerk af, die werd voorgegaan door pastoor Titus Amalraj Santhanam en kapelaan Ramesh Chinta.

Een volle kerk in Boven-Leeuwen tijdens de slotviering

De viering werd uitgebreid muzikaal omlijst door muziekvereniging Arezzo onder leiding van Bernard Klopman en de Reifholzkapelle onder leiding van Vincent van Lent en het parochieel dames- en herenkoor onder leiding van organist en dirigent Wim Gorter. Dit koor zong onder meer de prachtige heilige Mis van Charles Gounod.

Parochieel dames- en herenkoor onder leiding van organist en dirigent Wim Gorter

Aan drie koorleden werd de pauselijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontifice’ toegekend, opgespeld door pastoor Titus. Gonnie Elsen-van Oort en Gerard van den Hurk waren 60 jaar koorlid, Wim Gorter 50 jaar. Dat leverde een groot applaus op van de kerkbezoekers, onder wie burgemeester Vincent van Neerbos.

Jubilarissen Gonnie Elsen-van Oort, Wim Gorter en Gerard van den Hurk

Na het slotlied en het doven van de Godslamp werden de geconsacreerde hosties overgebracht naar de kerk in Beneden-Leeuwen. Daarna nog een dankwoord van de locatieraad en de zegen van Sint-Patrick, en de kerk die nog in 2012 grondig gerestaureerd was en in 2018 zijn honderdjarig jubileum vierde, was aan de eredienst onttrokken. Het einde van een tijdperk in Boven-Leeuwen.

Beeltenis van de heilige Willibrordus, de apostel van de Lage Landen, naar wie de kerk in Boven-Leeuwen is vernoemd

Foto’s: Henk van Coolwijk
Locaties-BovenLeeuwen-Wil5

Uitnodiging: slotviering Willibrorduskerk Boven-leeuwen

Aanstaande zondag vindt de slotviering plaats in de Heilige Willibrorduskerk in Boven-Leeuwen. U bent van harte welkom.

De Heilige Willibrorduskerk in Boven-Leeuwen is een van de vier kerken van de Sint-Christoffelparochie die dit jaar sluiten. Voor de allerlaatste viering in deze kerk, die van 1918 tot 2023 voor veel mensen van betekenis is geweest, bent u van harte uitgenodigd.

Deze slotviering wordt muzikaal opgeluisterd door Muziekvereniging Arrezo onder leiding van Bernard Klopman en Die Reifholzkapelle onder leiding van Vincent van Lent.
Ook het dames- en herenkoor onder leiding van Wim Gorter zorgt voor de laatste keer voor muzikale begeleiding.

Voorgangers zijn pastoor Titus Almaray Santhanam en kapelaan Ramesh Chinta.

De viering begint om 11.00 uur. U kunt vanaf 10.30 uur naar binnen.

H. Willibrord met bisschopsstaf en domkerk in de Sint-Martinuskerk in Echternach

Kerk Wamel bezoekers

Brief van pastoor bij het sluiten van de Sint-Victorkerk in Wamel

Op 15 oktober 2023 is de Sint-Victor en Gezellen-kerk in Wamel aan de eredienst onttrokken. Sjef van der Maazen was pastoor in West-Maas en Waal tussen 2002 en 2011. Hij stuurde een troostrijke brief naar de Sint-Christoffelparochie.

Beste pastores, leden van het parochiebestuur, leden van de locatieraden en parochianen,

De sluiting van kerkgebouwen zoals nu in de Christoffelparochie is een van de moeilijkste
gebeurtenissen die je als parochiegemeenschap kunt doormaken. De kerk die we dezer dagen gaan
sluiten is veel meer dan een gebouw van steen, hout, metaal en glas. In deze kerk liggen voor heel
veel mensen dierbare herinneringen aan wat eens was. In deze kerk hebben mensen op allerlei
manieren scharniermomenten in een mensenleven gevierd van geboren worden tot en met het uit
handen moeten geven van het leven.

Mensen hebben die scharniermomenten samen gevierd en in dit gewijde gebouw in verbinding gebracht met onze God als Schepper en Verlosser, opdat het leven van mensen gezegend mag zijn hier op aarde en uiteindelijk tot over de grens van de dood heen geborgen in God die liefde is.

Vier priesters die met de Sint-Christoffelparochie verbonden waren of nog zijn gingen in de slotviering in Wamel voor

Zo is dit gebouw geworden tot een plek van inspiratie, gevoed worden, van geloof hoop, liefde, van troost en bemoediging. Dat maakt zo’n gebouw zo bijzonder en dat maakt het tevens dat het zo moeilijk is om er afstand van te doen en het een andere bestemming te geven.

Parochianen van de Christoffelparochie in West Maas en Waal moeten vier keer dit proces doormaken. Dit alles is zeer moeilijk en het doet pijn. Maat helaas is er op allerlei gebieden sprake van krimp in de parochiële situatie tot en met de financiën. Heel bijzonder is het voor de Christoffelparochie dat – ondanks de pijn en het verdriet wat dit met zich meebrengt – mensen beseffen dat het niet anders kan.

De Godslamp in de Sint-Victorkerk wordt gedoofd

Een bijzondere waardering en alle lof verdient daarbij het parochiebestuur, het pastorale team, locatieraden en alle andere betrokkenen in de acht kerkplekken voor de wijze waarop dit met de parochianen is gecommuniceerd, zodat het – weliswaar voor iedereen moeilijk – maar toch te aanvaarden is.

Wanneer een kerksluiting op zo’n manier – ondanks alle pijn en verdriet – aanvaard kan worden, zegt dit ook iets van ons ‘geloofsgemeenschap zijn’, wanneer mensen ondanks alles de verbondenheid weten te bewaren. Een dergelijke houding kan ons helpen om ons ‘parochie zijn’ ook na de kerksluitingen te bewaren.

Ik moest hierbij denken aan het 90-jarig bestaan van de Martinuskerk in Heeze die ik medio september met de parochianen aldaar mocht vieren. Tijdens mijn overweging aldaar heb ik toen naar voren gebracht, dat dit geconsacreerde gebouw, uit stenen opgetrokken, niet op zichzelf staat, het staat ergens voor. De stenen namelijk waaruit dit huis is opgetrokken zijn een beeld voor ons als gelovigen, die samen de gemeenschap van de kerk vormen.

Dit beeld van de kerk, als ‘levende stenen’ is al zo oud als ons christendom. De apostel Petrus schreef daar al over in zijn eerste brief aan ons: ‘Laat jezelf als levende stenen invoegen in de bouw van de geestelijke tempel.’ (1 Petr. 2,5) En dan niet zomaar je laten invoegen, maar je laten invoegen om toe te treden tot Hem, die de levende Steen is, door mensen verworpen, maar uitverkoren en kostbaar in het oog van God. En dan heeft Petrus het natuurlijk over Jezus.

De kosters van de Sint-Victorkerk in Wamel draaien de deur op zondag 15 oktober 2023 voor het laatst op slot

Rondom Jezus vormen wij een gemeenschap van levende stenen. Hij is het die ons uiteindelijk samenbrengt. En het cement dat alles samenhoudt is niets anders dan de liefde die Hij ons schenkt in wat we hier mogen vieren en die mensen verbindt tot zusters en broeders en elkaar tot wederzijdse steun doet zijn.

Van ganser harte hoop ik dat pastores, bestuur, mensen van locatieraden en parochianen de goede geest waarin zij er zijn voor elkaar in deze moeilijke periode van kerksluiting mogen vastgehouden en dat de plekken waar mensen nu samenkomen gastvrije plekken mogen zijn om samen opnieuw mee te bouwen aan een gemeenschap, een kerk van levende stenen, aan Gods Koninkrijk van liefde, vreugde, bemoediging, gerechtigheid en vrede. Dat is onze missie en dat is wat onze wereld nodig heeft. Voor u allen heel veel sterkte, vrede en alle goeds!

Pastoor Sjef van der Maazen, Geldrop, 11 oktober 2023

(Foto’s: Henk van Coolwijk)

wamel-kerk

Zondag 15 oktober: slotviering en patroonsfeest Sint-Victorkerk Wamel

Aanstaande zondag komen we voor de allerlaatste keer bijeen in de Sint-Victorkerk in Wamel voor de slotviering en het patroonsfeest. Daarna wordt de kerk aan de eredienst onttrokken.

De Heilige Mis begint zondag 15 oktober 2023 om 11.00 uur en wordt muzikaal opgeluisterd door

Harmonie Koningin Wilhelmina onder leiding van Willem van Zee, popkoor ‘Con Brio’ onder leiding van Guus Niessen en parochiekoor Dreumel-Alphen onder leiding van Kees van Esch en organiste Gonnie Plaisier.

Na afloop is er voor de vrijwilligers en belangstellenden een samenkomst in het Vrijetijdscentrum.

U bent van harte welkom!

 
Kevelaer-2023-a---HvC

Een mooie dag in Kevelaer

Op 4 september verzamelde zich een welkom aantal pelgrims uit Tiel, Culemborg en Maas en Waal voor de bedevaart naar Kevelaer.

Na een vlotte start zat de stemming er al vroeg in en werd er in de bus van harte gezongen en gebeden ter ere van de hoofdpersoon van de dag, Maria.

In Kevelaer aangekomen begaven wij ons in processie blij gemoed met gezang op weg naar onze Moeder Maria. Na de koffie woonden we een H. Mis bij in de basiliek, gecelebreerd door pastoor Titus Santhanam, kapelaan Ramesh Chinta en diaken Vincent van der Helm.

Toen was het tijd voor de lunch die we onder een stralende zon konden nuttigen.

Het volgende hoogtepunt van de dag was het devote meelopen met de Kruisweg, altijd weer een zeer indrukwekkende ervaring om de weg van onze Heer ‘mee te lopen!’

De dag werd besloten met een mooi lof en de aanbidding van het allerheiligste, waarna we langzaamaan de bussen opzochten die ons weer veilig naar huis brachten.

Al met al een mooie dag in Kevelaer die zeker voor herhaling vatbaar is. Wellicht weer op 2 september 2024?

Willem Vizee, Ria Gooijer en Dick Gooijer, pelgrims vanuit Tiel

Foto’s: Henk van Coolwijk

Heilige-Donatuskerk-Altfors

Uitnodiging informatieavond herbestemming H. Donatuskerk

Voor de dorpsgemeenschap Altforst houdt het parochiebestuur op dinsdag 10 oktober een informele informatieavond over de verkoop/herbestemming van de Heilige Donatuskerk.

Bij decreet van de bisschop van ’s-Hertogenbosch is dit kerkgebouw op 9 juli 2023 aan de eredienst onttrokken. Als vervolgstap op de sluiting volgt nu deze informatieavond.

Datum: dinsdag 10 oktober
Tijd: 20.00 – 21.30 uur
Plaats: H. Donatuskerk Altforst
Voor wie: inwoners van Altforst en andere belangstellenden

Het parochiebestuur heeft Reliplan ingeschakeld om het traject van verkoop en herbestemming te begeleiden. Reliplan is een landelijk onafhankelijk platform voor de herbestemming van kerkgebouwen en maatschappelijk vastgoed.

Op deze informatieavond zijn medewerkers van Reliplan aanwezig om uitleg te geven over mogelijk passende en wenselijke herbestemmingen voor het kerkgebouw en hierover met de aanwezigen in gesprek te gaan. Er is alle ruimte om vragen te stellen en om eventuele wensen/suggesties naar voren te brengen. U bent van harte uitgenodigd.

Baldakijn met vaandels

Welkom bij Christoffel tijdens Open Monumentendag 2023

Dit weekend, 9 en 10 september,zijn er in heel Nederland tal van monumenten toegankelijk voor het publiek. De Christoffelparochie doet ook mee. De drie volgende kerken heten u van harte welkom.
De H. Barbarakerk in Dreumel op zaterdag 9 en zondag 10 september 2023 van 12.00 tot 16.00 uur. Speciaal voor deze dagen worden bijzondere vaandels gepresenteerd die anders nooit te zien zijn.
De H. Lambertuskerk in Alphen is op zondag 10 september tussen 12.00 en 17.00 uur geopend. Het is de oudste kerk van de streek en zeker een bezoek waard.
De H. Servatiuskerk in Appeltern is op zondag 10 september geopend tussen 10.00 en 17.00 uur. Het zal u verbazen hoe mooi het interieur van deze kerk eruitziet.
Alle drie de kerken zijn rijksmonumenten die in uitstekend onderhouden staat verkeren. Een echte aanrader voor dit (zonnige) weekend!
Foto baldakijn met vaandels in de H. Barbarkerk in Dreumel: Ben Heesakker
640px-Jude_Thaddaeus_the_Ap

De twaalf apostelen: deel 10. De heilige Thaddeüs

Judas Thaddeüs wordt door Lucas en Johannes Judas genoemd, terwijl Marcus en Mattheüs hem beschrijven als Thaddeüs. Duidelijk is dat hij in elk geval een andere persoon is dan Judas Iskariot, de verrader van Jezus.

Thaddeüs wordt soms ook genoemd als broer van Jezus, net als Jakobus de mindere en Simon. Over zijn leven is weinig bekend. Hij predikte het evangelie na de dood van Jezus in onder meer Syrië en Perzië en werd waarschijnlijk vermoord met een bijl. Daarom wordt Thaddeüs in de kunst meestal afgebeeld met een bijl, knots of zwaard als verwijzing naar zijn marteldood.

Zijn feestdag is 28 oktober. In de katholieke Kerk is hij de beschermheilige van wanhopige gevallen en verloren zaken.

Foto: de apostel Judas Thaddeüs, mozaïek in de basiliek San Vitale in Ravenna, 6e eeuw (Wikipedia)

Christoffel 2023 HvC

Veel beleving tijdens heilige Christoffel-viering

De Alphonsuskerk in Beneden-Leeuwen was mooi gevuld tijdens de speciale viering ter ere van de naamgever van onze parochie, de heilige Christoffel.

Feestelijk werd de prachtige vierstemmige heilige Mis van Gounod breve 7 gezongen, met vooraf het mooie ‘U Heer heeft lof gebracht’ door het bijna 20-koppige parochieel koor Con Dios, met als dirigent-organist Ton de Waal.

Pastoor Titus en kapelaan Ramesh gingen voor in de mis en na afloop lieten zij de jongeren die onlangs het Vormsel hebben ontvangen, naar voren komen om ze een Christoffelaandenken te geven, toepasselijk op deze dag die in het teken stond van de patroon van de reizigers. Pastoor Titus sprak de wens uit dat de geloofs- en levensreis van de vormelingen altijd onder bescherming van Sint-Christoffel moge zijn.

Na de viering zegenden pastoor en kapelaan alle voertuigen die op en rond het kerkplein verzameld waren, met als blikvanger een brandweerwagen. Sint-Christoffel is de heilige die het kindje Jezus de rivier over droeg, daarom werd speciaal op deze dag het vervoermiddel van alle aanwezigen gezegend voor een veilige en behouden reis.

Veel dank aan alle vrijwilligers die deze dag mogelijk hebben gemaakt. De bloemen in de kerk waren prachtig en na afloop was er voor iedereen zelfs een hapje en drankje.

Foto’s H. van Coolwijk en K. v.d. Boom

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: 0487-571230

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Onze parochie bestaat uit acht kerkdorpen: Alphen, Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Dreumel, Maasbommel en Wamel.

U bent van harte uitgenodigd voor een bezoek aan een van onze locaties!

Meer informatie

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: (0487) 57 12 30

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Bankrekeningnummer IBAN: NL14RABO0146903684

Meer contactgegevens

Copyright: Sint Christoffelparochie

Privacybeleid | Website door: Webheld.nl