Naamloos

Openstelling kerken met Hemelvaart en Pinksteren

Veel mensen missen het bezoek aan hun vertrouwde kerk. Daarom zijn vanaf komende zondag 3 mei de heilige Alphonsuskerk in Beneden-Leeuwen en de heilige Barbarakerk in Dreumel vooralsnog elke zondag geopend. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het Corona-virus en de maatregelen van de overheid en de Nederlandse bisschoppen kan dit wijzigen. Op Hemelvaartsdag en Eerste Pinksterdag en zijn de kerken van Beneden-Leeuwen, Dreumel, Wamel, Alphen, Altforst, Boven-Leeuwen en Maasbommel open.

Beneden-Leeuwen: de kerk is elke zondag geopend van 12:00 uur tot 16:00 uur. Er is gelegenheid om:

 • de kerk te bezoeken voor stil en persoonlijk gebed.
 • het Sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen (biechten).
 • een bezoek aan Maria te brengen en een kaarsje op te steken.
 • te bidden bij het heilig Sacrament dat is uitgesteld (3 mei).

Dreumel: de kerk is elke zondag geopend van 10:30 uur tot 13:00 uur. Er is gelegenheid om:

 • de kerk te bezoeken voor stil en persoonlijk gebed.
 • het Sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen (biechten).
 • een bezoek aan Maria te brengen en een kaarsje op te steken.
 • te bidden bij het heilig Sacrament dat is uitgesteld.

Alphen, Altforst en Wamel: de kerken zijn op Hemelvaartsdag en Eerste Pinksterdag geopend van 14.00-16.00 uur.

Boven-Leeuwen: de kerk is op Hemelvaartsdag en Eerste Pinksterdag geopend van 10.00-11.00 uur.

Maasbommel: de kerk is op Eerste Pinksterdag geopend van 14.00-16.00 uur.

Er is gelegenheid in de kerken van Alphen, Wamel, Altforst, Boven-Leeuwen en Maasbommel om:

 • de kerk te bezoeken voor stil en persoonlijk gebed.
 • een bezoek aan Maria te brengen en een kaarsje op te steken.

Tijdens de openstelling van de kerk moeten alle wettelijke maatregelen gerespecteerd te worden met betrekking tot afstand, hygiëne en groepsvorming.

 

Van harte welkom!!

Afdrukken

Vooraankondiging versoepelen maatregelen

Afgelopen week heeft het pastorale team een mededeling gekregen van het bisdom over de viering van de heilige Mis in de parochies. De Nederlandse bisschoppen hebben de intentie om vanaf de eerste zondag in juni weer publieke missen en vieringen toe te staan in de parochiekerken.

De vieringen zullen alleen toegestaan worden als de parochies gepaste maatregelen nemen om verdere verspreiding van het Corona-virus te voorkomen. We moeten hierbij denken aan maatregelen op het gebied van hygiëne, afstand tot elkaar en de looprichtingen in de kerken. Hiertoe stellen de bisschoppen op dit moment een protocol op. Dit protocol moet verplicht worden opgevolgd en zal de leidraad zijn voor parochies om weer te starten met het vieren van de heilige Missen en andere sacramenten.

Op het moment dat de parochie dit protocol krijgt, zullen we op alle locaties in onze parochie proberen om de vereiste maatregelen in te voeren, zodat we als parochie weer kunnen beginnen om ons kerkelijk leven op te nemen.

Dit is dus positief nieuws. We moeten nog even geduld hebben tot we bericht krijgen van het bisdom. Als er verder nieuws is, wordt u hierover geïnformeerd via de kerkradio, de website en de parochiepagina in de Maas en Waler.

35350262-christelijke-heilige-communie-op-houten-tafel

Dagelijkse heilige Mis en Rozenhoedje via kerkradio

Zoals u wellicht weet zijn alle publieke vieringen in onze parochie afgelast vanwege de Corona-uitbraak. Er vinden wel vieringen plaats zonder gelovigen. Dit betekent enkel met onze priesters. Aangezien de heilige Barbarakerk in Dreumel beschikt over kerkradio vinden alle vieringen vanuit deze kerk plaats. U kunt deze heilige Missen meevieren. Zie www.kerkomroep.nl. U tikt daarna ‘Dreumel’ in bij ‘Vind uw kerk’.

 

In Dreumel wordt elke dag de heilige Mis gevierd. Van maandag tot en met vrijdag wordt eerst het Rozenhoedje gebeden.

 

Het liturgische schema ziet er als volgt uit.

 • Zaterdag: heilige Mis, 19:00 uur.
 • Zondag: heilige Mis, 09:30 uur.
 • Maandag tot en met vrijdag: Rozenhoedje, 18:40 uur; heilige Mis, 19:00 uur.

 

 

 

 

 

 

unnamed

Kerkradio! Hoe kan ik luisteren? Waarom zijn er ontvangstproblemen?

Op dit moment zijn er twee vragen die vaak worden gesteld over de kerkradio.

 

1. Ik kan de uitzendingen van de kerkradio vanuit Dreumel niet vinden. Hoe moet ik dit doen?

Antwoord: het is niet heel moeilijk, maar je moet het even weten.  Bij deze een kleine handleiding die misschien wat hulp kan bieden: Hulp bij het gebruiken van de kerkradio.

 

2. Waarom kan ik soms niet ‘live’ meeluisteren of hoor ik maar een deel van de viering?

Antwoord: het lijkt het erop dat de enorme toename aan uitzendingen en luisteraars in heel Nederland het systeem van de kerkradio heeft overbelast. Er zijn sinds het verbod op openbare bijeenkomsten ruim tien maal zoveel luisteraars als voor de Corona-crisis. Bedenk eens wat er zou gebeuren als er van het ene op het andere moment tien maal zoveel auto’s op de snelwegen zouden rijden. Ons land zou dichtslibben van de files. Iets soortgelijks lijkt ook te gebeuren op het systeem van de kerkradio. Het systeem van de kerkradio is niet ingericht op het plotseling grote aantal luisteraars.

Hier valt momenteel weinig aan te doen.  Het meerendeel van de luisteraars ondervindt gelukkig geen problemen. Het advies is om op tijd de uitzending te starten. Probeert u het op een later moment nog eens. Ook als een uitzending voorbij is kunt deze nog beluisteren.

 

Naamloos

Paasbrief Nederlandse bisschoppen – “anders dan vertrouwd”

‘Deze Goede Week, die met Palmzondag begon, verloopt heel anders dan ons vertrouwd is. En ook Pasen zal dit jaar vreemd zijn’. Zo opent de brief die de Nederlandse Bisschoppen voor Pasen 2020 aan de gelovigen schrijven. Met deze brief willen ze iedereen bemoedigen nu het Hoogfeest van Pasen niet in de kerken gevierd kan worden in verband met het coronavirus. De bisschoppen vestigen de blik op de Verrezen Christus, het Woord dat leven geeft.

U vindt de brief hieronder. Ook kunt de brief ook downloaden: https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2020/04/Paasbrief-Nederlandse-bisschoppen-08-04-2020.pdf.

 

Paasbrief Nederlandse bisschoppen
Broeders en zusters,

Deze Goede Week, die met Palmzondag begon, verloopt heel anders dan ons vertrouwd is. En ook Pasen zal dit jaar vreemd zijn. De intocht van Jezus in Jeruzalem op die eerste Palmzondag was heel feestelijk verlopen; er was veel volk bijeen en de leerlingen verheugden zich over het leven dat hun
toelachte. De leerlingen hadden op Palmzondag nog geen idee van wat die dagen in Jeruzalem zou gebeuren. Zoals ook wij enkele weken geleden geen idee hadden van wat onze wereld te wachten stond. We mogen rustig stellen dat de lijdensweek van Jezus ongevraagd en eigenlijk ongewenst ook in ons eigen leven is binnengedrongen. Onze zelfgemaakte zekerheden hebben in één klap plaats gemaakt voor onzekerheid, waarbij ook angst een rol speelt.

Aan het begin van de veertigdagentijd hoorden wij traditiegetrouw het evangelie dat Jezus veertig dagen vastte in de woestijn. Wij hebben in deze veertigdagentijd – totaal onverwacht – gemerkt dat ook wij in een wereld zijn terechtgekomen die trekken vertoont van een woestijn. Onze opvattingen over onkwetsbaarheid en zelfbeschikking blijken ineens weg te vallen. De vrijheden die we verworven dachten te hebben en de mogelijkheden die we als rechten zagen, ze worden in korte tijd drastisch ingeperkt. We worden op ongekende wijze geconfronteerd met de kracht van de natuur die onze lichamelijke gezondheid bedreigt. Mensen die ons dierbaar zijn, in wier nabijheid we graag verkeren, moeten we op afstand houden: de fysieke menselijke nabijheid verschraalt. Nog veel schraler is de wereld van onze ouderen geworden; door de noodzakelijke beschermende maatregelen zullen zij zeker woestijnmomenten van eenzaamheid ervaren. En er is onzekerheid, omdat het voortbestaan van banen en bedrijven op de tocht staat. Het leven lijkt tot stilstand te komen. Met alles wat wordt afgelast, met iedere bijeenkomst die niet doorgaat, met elke maatregel die wordt afgekondigd, wordt onze bloeiende wereld weer wat meer tot woestijn.

Positief is dat we ons ineens realiseren dat we op elkaar aangewezen zijn en we ons voor elkaar verantwoordelijk weten. Het besef van onze  kwetsbaarheid opent onze ogen voor elkaar, omdat dat van levensbelang blijkt. Het doet goed om te ervaren dat op allerlei wijzen mensen zich geroepen weten om er voor elkaar te zijn: ex-zorgmedewerkers melden zich om te helpen de zorg voor de zieken aan te blijven kunnen; mensen blijken ineens burenhulp voor elkaar te kunnen opbrengen, vele mensen garanderen met toewijding zorg en allerlei vitale diensten. We zijn op elkaar aangewezen, zoals op Goede Vrijdag Johannes en Maria op elkaar aangewezen werden: “Zie daar uw zoon, zie daar uw moeder.” Onder het kruis ontdekken we dat Christus ons aan elkaar schenkt als moeder en zoon, als broeders en zusters; dat Hij ons aan elkaars zorg toevertrouwt. We zijn als mensen op elkaar aangewezen.

De leerlingen die Zijn lijden en sterven op Goede Vrijdag hebben meegemaakt, weten niet hoe ze verder moeten. Uit angst voor de buitenwereld, uit angst dat hun hetzelfde als Jezus zou overkomen, hebben zij zich opgesloten. Achter dichte deuren komen ze terecht in de stilte van Paaszaterdag: de dag waarop de blije levensverwachting van Palmzondag wordt overschaduwd door de ervaring van de broosheid van het bestaan en de onontkoombare dood. Ook wij gingen, uit welbegrepen eigenbelang, de laatste weken achter dichte deuren, in terechte voorzichtigheid en wellicht met bange gevoelens.

In die situatie, waarin de toekomstverwachting van de leerlingen in een paar dagen tijd totaal veranderd was, wordt het Pasen. Heel vroeg – het was nog donker – gaan de vrouwen naar het graf, om het lichaam van Jezus te verzorgen. Maar het graf is leeg. Ook Johannes en Petrus komen tot die ontdekking: Het lichaam van Christus is er niet. De leerlingen hebben op dat allereerste moment nog geen weet van de verrijzenis; ze kunnen alleen maar de leegte constateren. Jezus’ lichaam ontbreekt. Ook voor velen van u zal het een leegte, een gemis zijn dat u – uitgerekend met Pasen – de gave van Jezus’ Lichaam in de Eucharistie niet kunt ontvangen. Jezus’ lichaam ontbreekt. Voor priesters is het evenzeer een offer: de gemeenschap van gelovigen, de kerkgemeenschap, ervaren we immers ook als lichaam van Christus. Om Eucharistie vrijwel alléén te vieren, betekent een vergelijkbaar gemis. We constateren allen die leegte en vinden er moeilijk woorden voor.

De leerlingen weten nog niet wat er gebeurd is; op paasmorgen is het nog donker om hen heen, is hun geest nog niet verlicht. Pas als ze de Verrezen Christus zien, zal hun duidelijk worden dat door lijden en sterven heen Christus de weg naar het eeuwig leven heeft gebaand. Eeuwig leven voor ons allen.

Het is een goede gewoonte dat we op Palmzondag een takje achter het kruis steken: een jong, fris palmtakje, teken van ons geloof dat het kruis dat op ons pad komt niet het laatste woord heeft; dat het laatste woord Leven is, eeuwig leven. Ondanks alle onzekerheid en verdriet die ons overkomen, mogen we aan dat Woord vasthouden. Christus, het Woord dat leven geeft, leven in overvloed, is en blijft onze zekerheid. In die geest wensen wij u, ook en juist in deze dagen, een Zalig Pasen.

8 april 2020
De R.-K. bisschoppen van Nederland

 

 

Naamloos2

1e Pasen – Luiden van de klokken

Onze bisschop, mgr. de Korte, roept alle parochies op om op Paaszondag om 12:00 uur de klokken van de kerken te luiden. Zo geven we blijk van onze Paasvreugde en onze verbondenheid met al degenen die helaas niet in staat zijn om als Kerk samen Pasen te vieren.

Het spreekt voor zich dat de Sint Christoffelparochie graag meewerkt aan de oproep van de bisschop. Zie hier voor het bericht van de bisschop.

Naamloos

Plechtigheden Goede Week en Pasen via kerkradio

Zoals u wellicht weet zijn alle publieke vieringen in onze parochie afgelast vanwege de Corona-uitbraak. Er vinden wel vieringen plaats zonder gelovigen. Dit betekent enkel met onze priesters. Aangezien de heilige Barbarakerk in Dreumel beschikt over kerkradio vinden alle vieringen vanuit deze kerk plaats. U kunt deze heilige Missen meevieren. Zie www.kerkomroep.nl. U tikt daarna ‘Dreumel’ in bij ‘Vind uw kerk’.

 

De publieke plechtigheden in de Goede Week en met Pasen zijn eveneens afgelast. Echter, vanwege het belang van Pasen worden deze plechtigheden wel gevierd maar dan in besloten kring. Dit betekent enkel de priester en de personen die nodig zijn voor de liturgie.

 

Het schema voor de Goede Week en Pasen ziet er als volgt uit.

Datum

Dag Tijd

Plechtigheid

5 april Palmzondag 09:30 Gezongen H. Mis, zegening van palmtakken, besloten kring
5 april Palmzondag 10:45 – 13:00 Kerk open voor persoonlijk gebed, ophalen gezegend palmtakje, mogelijkheid tot biechten, bezoek aan Maria en aanbidding van het heilig Sacrament
9 april Witte Donderdag 19:00 Gezongen H. Mis, besloten kring
9 april Witte Donderdag 20:15 – 21:30 Waken bij de Heer: bidden rozenkrans, voorlezen hogepriesterlijk gebed, aantal gezangen, besloten kring
10 april Goede Vrijdag 15:00 Kruisweg, besloten kring
10 april Goede Vrijdag 19:00 Gedachtenis van het Lijden en Sterven van onze Heer Jezus Christus, besloten kring
11 april Paaswake 20:30 Gezongen H. Mis, besloten kring
12 april 1e Pasen 09:30 Gezongen H. Mis, besloten kring
13 april 2e Pasen 09:30 H. Mis, besloten kring

 

Naamloos

Teksten Goede Week en de Paaswake

Om het meeluisteren via de kerkradio (www.kerkomroep.nl) wat makkelijker te maken, kunt u hier de teksten downloaden van alle lezingen van de Goede Week en de Paaswake. Ook vindt u hier de tekst van de kruisweg.

 

Naamloos

Palmzondag – kerk open van 10:45 tot 13:00 uur

Aanstaande zondag wordt de kerk na de heilige Mis van Palmzondag opengesteld.

Er is dan gelegenheid om:

 • de kerk te bezoeken voor stil en persoonlijk gebed.
 • het Sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen (biechten).
 • een bezoek aan Maria te brengen en een kaarsje op te steken.
 • de teksten op te halen van de lezingen van de Goede Week en de tekst van de Kruisweg.
 • een palmtakje op te halen dat ‘s ochtends is gezegend tijdens de heilige Mis.

Tijdens de openstelling van de kerk dienen wel alle maatregelen van de overheid gerespecteerd te worden met betrekking tot afstand, hygiëne en groepsvorming.

 

Van harte welkom!!

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: 0487-571230

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Onze parochie bestaat uit acht kerkdorpen: Alphen, Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Dreumel, Maasbommel en Wamel.

U bent van harte uitgenodigd voor een bezoek aan een van onze locaties!

Meer informatie

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: (0487) 57 12 30

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Bankrekeningnummer IBAN: NL14RABO0146903684

Meer contactgegevens

Copyright: Sint Christoffelparochie

Privacybeleid | Website door: Webheld.nl