gerardusk

De Gerarduskalender: elke dag een beetje spirit!

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto ‘elke dag een beetje spirit!’

Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel!

De Gerarduskalender kost slechts €8,50! En de opbrengst van de kalender komt geheel ten goede aan alle activiteiten die vanuit klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook www.kloosterwittem.nl)
Koop de Gerarduskalender bij ons parochiesecretariaat, Rooijsesstraat 65, Dreumel, 0487-571230. Maandag tot en met vrijdag van 09.00-12.00 u.
Rozenkrans-bidden-2

Hoe bid ik de Rozenkrans?

Oktobermaand is rozenkransmaand!

Het belangrijkste gebed van de Rozenkrans is het Wees Gegroetje. Tijdens het bidden van het Rozenhoedje bid je dit in totaal 50 keer, op de kleine kralen. Het Wees Gegroet gaat als volgt:

Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met U.

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.

Heilige Maria, moeder van God. Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.

Amen.

Waarom de rozenkrans bidden?

Eenvoudig gezegd is de rozenkrans een kralensnoer dat ons helpt om ons gebed structuur te geven. Denk bijvoorbeeld aan de momenten dat wij geen woorden kunnen vinden voor ons bidden of omdat wij steeds met onze gedachten ergens anders zijn. Juist door steeds dezelfde woorden uit te spreken kunnen wij in een sfeer komen waarin onze gedachten zich biddend richten op onze zorgen en onze vragen. Zo brengen wij alles wat wij met ons meedragen, onze pijn en ons verdriet maar ook onze vreugde en dankbaarheid onder de aandacht van God en van Maria als de Moeder Gods. Het bidden van de rozenkrans is vooral ook een manier om ons te bezinnen op het leven van Jezus.

De ‘geheimen’ die wij tijdens de rozenkrans bidden brengen ons het leven, het sterven en de opstanding van Jezus in herinnering.

Hieronder vind je het foldertje hoe je precies de Rozenkrans kunt bidden:

Handleiding Rozenkrans

1e Communie_1

Aanmelden Eerste Communie geopend

Dit schooljaar is er vanaf oktober weer een project voor de Eerste Heilige Communie in onze parochie voor kinderen uit groep 4. Het project vindt afwisselend plaats in Dreumel en in Beneden-Leeuwen. En de vieringen van de Eerste Heilige Communie staan gepland op 15 mei 2022 in Beneden-Leeuwen en in Dreumel.

De bijeenkomsten vinden meestal plaats op een woensdagmiddag van 16.00-17.00 uur in de pastorie van Dreumel en Beneden-Leeuwen. De kosten van het project zijn €45,=

Er is één informatieavond gepland voor ouders en verzorgers. Woensdag 20 oktober in de kerk van Dreumel. De avond begint om 20.:00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. U krijgt dan uitleg van het project en de planning.

U kunt uw kind aanmelden door het formulier hieronder te downloaden,  in te vullen en af te geven op de pastorie in Dreumel of Beneden-Leeuwen. U kunt het ook per e-mail opsturen naar het secretariaat: sintchristoffelparochie@gmail.com.

Werkgroep Eerste Heilige Communie
Angela Sas, pater Jules en diaken Jos

inschrijfformulier EHC 2022

open monumentendag

Open Monumentendagen 11 en 12 september

Het thema van open monumentendag is dit jaar gebrandschilderd glas. Jo Borman uit Wijchen heeft onlangs een prachtige website geopend met alle gebrandschilderde ramen in het land van Maas en Waal: www.kerkramentussenmaasenwaal.nl. Een kijkje waard!

Ook in onze kerken zijn veel prachtige gebrandschilderde ramen te vinden. Kom ze bewonderen tijdens de Open Monumentendagen. Onze kerken zijn op de volgende tijden speciaal voor u open:

  Zaterdag 11 september Zondag 12 september
Alphen 13.00-16.00 u
Altforst 13.00-16.00 u
Appeltern 13.00-17.00 u
Beneden-Leeuwen 13.00-17.00 u 13.00-17.00 u
Boven-Leeuwen 10.00-17.00 u 10.00-17.00 u
Dreumel 13.00-17.00 u 13.00-17.00 u
Maasbommel 10.00-17.00 u
Wamel 13.00-17.00 u

In de kerken (en de andere monumenten) liggen programmaboekjes. Meer informatie vindt u op de website van de landelijke Open Monumentendag, www.openmonumentendag.nl.

Geniet van al het moois dat we in onze eigen streek hebben!

onthoofding Johannes de doper

Gedenkdag Johannes de Doper

 Op 29 augustus herdenken we de gewelddadige dood van Johannes de Doper. Johannes werd vermoord door toedoen van een ‘femme fatale’… Er bestaan meerde versies van het motief voor zijn onthoofding. Veel kunstenaars werden erdoor geïnspireerd. Hier twee versies waarbij Salomé, de dochter van Herodias, een belangrijke rol speelt.

 

1 – Koning Herodes had Johannes de Doper gevangengenomen, vanwege zijn kritiek op het huwelijk van de koning met Herodias, de vrouw van zijn broer. Tijdens een groot feest liet Herodes Salomé, de dochter van Herodias, dansen voor zijn gasten. Haar dans viel in de smaak en daarom bood Herodes haar aan om haar te geven wat ze maar wenste. Ze overlegde met haar moeder en zei: “Ik wil dat u me nu meteen op een schaal het hoofd van Johannes de Doper geeft.” Herodes wilde Johannes eigenlijk niet doden uit angst voor het volk, dat hem als een heilige profeet zag. Van de andere kant wilde hij ook niet afgaan voor zijn gasten en daarom beval hij Johannes te doden. Het hoofd van Johannes de Doper werd binnengebracht op een schaal en werd aan Salomé en Herodias gegeven.

 

Gustave Moreau, 1875

 

2- Johannes de Doper maakt naam. Iedereen wil door hem gedoopt worden om zich van vieze luchtjes en een stinkende adem te ontdoen. Johannes heeft dan wel een fijne neus, maar charmant is hij allerminst. Wanneer de knappe prinses Salomé op een dag te paard passeert met haar gevolg, roept hij haar toe: ‘Hé prinsesje, jij hoeft niet te betalen om door mij gedoopt te worden!’ Prinses Salomé antwoordt dat haar kamermeisjes haar al dagelijks van kop tot teen besprenkelen met een luxueus oosters parfum.

Johannes snuift: ‘Bedoel je dat goedkope mengsel van suiker, wijn en kattenpis? Zelfs als je er tien liter van gebruikt, stink je nog naar rotte eieren.’ Prinses Salomé gebiedt meteen om Johannes te onthoofden.

Onbekende schilder, 16e eeuw


Henni de Groot

Diaken Jos van den Bosch (3)

Nieuwe diaken: Jos van den Bosch, even voorstellen

Mijn wieg stond 68 jaar geleden in Dongen (bij Tilburg). Geboren als jongste van zes kinderen in een oprecht katholiek gezin. Op mijn vierde verhuisde ik naar Veghel waar ik een jaar later als misdienaar begon bij de zusters franciscanessen, een beslissende stap voor mijn verdere leven.

Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) mocht ik al jong meebeleven en de vruchten daarvan vonden harmonieus hun weg binnen de kloostermuren. Het geloof en de Kerk bleven mij boeien, maar na mijn voortgezet onderwijs was er een leegte wat opleidingen tot kerkelijke roepingen betreft. Ik koos daarom voor een studie aan de Pedagogische Academie.

Na het behalen van mijn diploma vervolgde ik mijn studie aan de Theologische Faculteit in Tilburg. Het was in die, voor de Kerk van katholiek Nederland zo roerige periode met z’n weerslag op studie en studenten, een verademing voor mij om professor Lescrauwaet als leraar te mogen ontmoeten. Hij was en is voor mij nog steeds een bron van inspiratie en ik beschouw het als een grote rijkdom om hem persoonlijk en in vriendschap tot aan zijn dood in 2013 te hebben mogen kennen.

Na 16 jaar als godsdienstleraar in het voortgezet onderwijs te hebben gewerkt, beschouwde ik het als een Godsgeschenk om op 28 september 1991 door mgr. Johannes ter Schure in de kathedrale basiliek van Sint-Jan in Den Bosch te worden gewijd tot permanent diaken met mgr. Bluyssen en mgr. Lescrauwaet als meewijdende bisschoppen.

Vanaf 1 oktober 1991 werkte ik in de parochie van de H. Martinus van Tours in Sint-Oedenrode en vanaf 1 mei 2010 in de parochie Gemert-Bakel. Op 1 augustus 2019 ging ik met emeritaat (pensioen) in de hoop ook daarna nog pastoraal actief te kunnen zijn in ons bisdom. Al gauw werd die hoop door corona bijna twee jaar lang getemperd. Tot 1 juli 2021, de dag waarop onze bisschop, mgr. Gerard de Korte, mij benoemde tot assistent in de Sint-Christoffelparochie in het mooie Land van Maas en Waal.

Al 41 jaar ben ik getrouwd met Marianne en samen zijn wij de gelukkige ouders van drie kinderen en tien kleinkinderen (met aan het einde van het jaar een compleet elftal). Ik verheug mij om in uw midden werkzaam te mogen zijn; om samen ook in 2021 én daarna als geloofsgemeenschap te bloeien en te groeien met Jezus Christus als kompas. Van harte… tot gauw!!

Diaken Jos van den Bosch

christoffel facebook

Neem St. Christoffel mee op reis

St. Christoffel is de patroonheilige van onze parochie. Wie is Christoffel en waarom wordt hij gezien als een beschermer van de reizigers?

Tegenwoordig is reizen iets vanzelfsprekends, maar in de middeleeuwen was het een gevaarlijke onderneming. De middeleeuwse reiziger bad daarom voordat hij op reis ging tot de heilige Christoffel, de patroonheilige van de reizigers. Op 24 juli vieren we zijn naamdag.


Waarom Christoffel de patroonheilige van de reizigers is, lezen we in zijn heiligenleven. Volgens de legende was Christoffel een reusachtige man uit Kanaän die alleen de machtigste heerser wilde dienen. Zijn eerste meester was een koning, maar Christoffel ontdekte dat die bang was voor de duivel. Hij concludeerde dat de duivel daarom nog machtiger moest zijn dan de koning en besloot in dienst van de duivel te treden. Vervolgens merkte Christoffel dat de duivel bang was voor Christus. Hij verliet daarom de duivel en ging op zoek naar Christus, om Hem van dienst te zijn.


Onderweg vroeg Christoffel aan een kluizenaar hoe hij Christus kon dienen. De kluizenaar vertelde over Christus en wist een manier voor Christoffel om Christus te helpen. Hij bracht hem naar een wilde, gevaarlijke rivier, waarin veel mensen verdronken, als zij probeerden over te steken. Met zijn uitzonderlijke lengte en kracht kon Christoffel de mensen veilig naar de overkant brengen.


Op een nacht stond er een kind aan de oever. Het kind vroeg aan Christoffel of hij hem veilig over wilde zetten. Christoffel nam het kind op de schouders, maar met elke stap die hij zette, werd het kind zwaarder. Nadat hij met moeite de rivier had overgestoken, vertelde het kind dat hij Christus was en dat Christoffel, door Hem te dragen, de zonden van de wereld op zijn schouders had gevoeld.


De naam Christoffel is afgeleid van het Griekse Christophorus oftewel Christusdrager. Nadat Christus was verdwenen, vertrok Christoffel naar Lycia om de lokale bevolking tot het christendom te bekeren. De koning van Lycia dwong hem om de heidense goden te vereren. Christoffel weigerde en werd ter dood veroordeeld en onthoofd.

Christoffel is nog altijd een actuele en populaire heilige. In katholieke landen hebben mensen bijvoorbeeld regelmatig een Christoffelbeeldje in hun auto liggen voor bescherming onderweg.

Laat uw voertuig zegenen

Onze parochie is naar Sint-Christoffel vernoemd. We vieren zijn patroonsfeest tijdens de H. Mis van zondag 25 juli om 9.30 uur in Dreumel. Na afloop van de missen dat weekend (Altforst, Boven-Leeuwen, Maasbommel, Beneden-Leeuwen en Dreumel) zegent de priester alle voertuigen op het kerkplein en vraagt hij de heilige Christoffel om bescherming voor een veilige reis. U bent van harte welkom!

Flyer boni

Sint-Janscentrum zoekt jonge mensen!

Het waardevolste erfgoed dat we kunnen nalaten is ons geloof en het mooiste en spannendste avontuur: de Kerk opbouwen.

Het Sint-Janscentrum is op zoek naar jonge mensen, mannen en vrouwen, die dat avontuur aangaan. Mensen die zich vanuit hun geloof, met enthousiasme en hun talenten, met kennis en inzicht, met diepgang en menselijkheid inzetten voor het behoud en de bloei van ons geestelijk erfgoed.

Ben jij of ken jij iemand die zich wil laten vormen en opleiden om dat avontuur van kerkopbouw aan te gaan?

Twijfel niet en neem contact op via: studiesecretariaat@bisdomdenbosch.nl of kijk op: www.sint-janscentrum.nl.

Het Sint-Janscentrum (Papenhulst 4-6 in ‘s-Hertogenbosch) is sinds 1987 de priesteropleiding (grootseminarie) en tevens het vormingscentrum van het bisdom Den Bosch.

foto Ad Verest 070721

Maas-en-Waler voor een halfjaar: afscheid van pastor Ad Verest

Het lijkt alweer lang geleden dat ik op Nieuwjaarsdag van dit jaar naar Dreumel ben gekomen om als priester voor een halfjaar te komen werken in de Sint-Christoffelparochie. Mijn taak bestond er vooral in om de nieuwe kapelaan van de parochie, pater Jules, te helpen thuis te raken in een Nederlandse parochie. Ik heb geprobeerd hem zo goed mogelijk te helpen, zowel in de reguliere vieringen in de acht kerken van de grote Christoffelparochie, maar ook in bijzondere vieringen zoals uitvaarten en doopsels. En ik heb mijn best gedaan om pater Jules met verschillende mensen in contact te brengen die met hem verder willen bouwen aan een levende geloofsgemeenschap. Daarbij zijn de beperkende maatregelen vanwege corona wel een flinke handicap geweest: vele maanden lang waren spontane ontmoetingen met andere mensen zo goed als onmogelijk. Gelukkig laten de huidige maatregelen veel meer vrijheid toe.

Van harte hoop ik dan ook dat pater Jules steeds meer mag ingroeien in de parochie en een steeds bekender gezicht mag worden in de verschillende dorpen.

Met veel genoegen kijk ik terug op mijn verblijf in Dreumel en mijn werk in de andere zeven dorpen. Daar heb ik heel wat betrokken mensen mogen leren kennen met wie het goed toeven was. En wandelend op en naast de dijken heb ik genoten van het weergaloze rivierenlandschap en steeds meer begrepen waarom de Maas en Walers zo verknocht zijn aan hun unieke streek.
Inmiddels heb ik op 1 juli een nieuwe benoeming gekregen in de grote stadsparochie Sint-Petrus’ Stoel te Eindhoven en ben daar al aan de slag. De verhuizing van Dreumel naar de Lichtstad – mijn geboortestad – volgt op een later moment. Maar aan het land van Maas en Waal blijf ik goede herinneringen houden, waarvoor ik iedereen dankbaar ben. Het ga u goed!

Pastor Ad Verest

pater jules

Woord van inspiratie van pater Jules

In oktober 2020 publiceerde paus Franciscus zijn meest recente encycliek over broederschap onder de titel Fratelli Tutti, in het Nederlands Allemaal Broeders. Met deze twee woorden doet de paus twee dingen. Hij onderstreept een overtuiging en plaatst ons voor een uitdaging.

De overtuiging is dat we ondanks onze verschillen allemaal broers en zussen zijn, en dat we behoren tot de éne menselijke familie waarvan God de Vader en Schepper is. De grote uitdaging die de paus lanceert, verwijst naar een materiële en concrete realiteit. Hij legt de basis voor een wereld van inclusiviteit, een samenleving waar iedereen zich thuis voelt en een beschaving opbouwt zonder oorlog.

Hoe kunnen we deze uitdaging aangaan? Hoe kunnen we ‘broeders en zusters’ zijn in een wereld die in zichzelf gekeerd is? Twee aspecten uit het leven van de Maagd Maria kunnen hierbij helpen.

Ten eerste, haar bezoek aan Elisabeth: dit bezoek toont ons een essentieel kenmerk om de ervaring van diepe broederschap te beleven. Zodra de engel haar verlaat, haast de Maagd Maria zich om Elisabeth te ontmoeten. Ze durft haar huis, haar comfort te verlaten om haar nicht te helpen met alle mogelijke risico’s van dien. Dit betekent dat je om broederschap te beleven een riskante beweging nodig hebt die op de ander is gericht.

Ten tweede de aanwezigheid van Maria te midden van de apostelen tijdens Pinksteren: dit aspect van het leven van Maria toont ons het beeld van de Kerk waarin de vrouw een centrale plaats inneemt. Want het is een bijeenkomst waar alle discriminatie is uitgebannen. De Kerk die leeft door de Heilige Geest is hier geen exclusieve categorie van personen, maar een plaats van broederschap. De Kerk is de plaats waar iedereen welkom is, ondanks onze verschillen in geslacht, cultuur, traditie en zelfs afkomst. In dit precieze geval kunnen we niet van één bepaald ras spreken, omdat er maar één is: het menselijk ras. De Maagd Maria toont ons hier broederschap in de Heilige Geest. De vraag is: hoe kunnen we deze broederschap leven?

Om in Fratelli Tutti te leven, moeten we naar het niveau van de Heilige Geest opklimmen. Dat wil zeggen dat we onze blik op de ander moeten zuiveren. Ik moet ook accepteren dat iemand anders is. Dan kan hij mij iets brengen, dat leer ik van hem. De buitenlander, de migrant… ze zijn ergens goed voor. Deze ervaring zal leiden tot wederzijdse acceptatie, wederzijdse kennis en onderlinge waardering van onze bijzonderheden. Op dit punt begrijpen we dat we meer dingen met elkaar gemeen hebben dan dingen die ons verdelen.

Mogen wij allemaal broeders en zusters voor elkaar zijn.

Pater Jules

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: 0487-571230

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Onze parochie bestaat uit acht kerkdorpen: Alphen, Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Dreumel, Maasbommel en Wamel.

U bent van harte uitgenodigd voor een bezoek aan een van onze locaties!

Meer informatie

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: (0487) 57 12 30

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Bankrekeningnummer IBAN: NL14RABO0146903684

Meer contactgegevens

Copyright: Sint Christoffelparochie

Privacybeleid | Website door: Webheld.nl