christoffel facebook

Neem St. Christoffel mee op reis

St. Christoffel is de patroonheilige van onze parochie. Wie is Christoffel en waarom wordt hij gezien als een beschermer van de reizigers?

Tegenwoordig is reizen iets vanzelfsprekends, maar in de middeleeuwen was het een gevaarlijke onderneming. De middeleeuwse reiziger bad daarom voordat hij op reis ging tot de heilige Christoffel, de patroonheilige van de reizigers. Op 24 juli vieren we zijn naamdag.


Waarom Christoffel de patroonheilige van de reizigers is, lezen we in zijn heiligenleven. Volgens de legende was Christoffel een reusachtige man uit Kanaän die alleen de machtigste heerser wilde dienen. Zijn eerste meester was een koning, maar Christoffel ontdekte dat die bang was voor de duivel. Hij concludeerde dat de duivel daarom nog machtiger moest zijn dan de koning en besloot in dienst van de duivel te treden. Vervolgens merkte Christoffel dat de duivel bang was voor Christus. Hij verliet daarom de duivel en ging op zoek naar Christus, om Hem van dienst te zijn.


Onderweg vroeg Christoffel aan een kluizenaar hoe hij Christus kon dienen. De kluizenaar vertelde over Christus en wist een manier voor Christoffel om Christus te helpen. Hij bracht hem naar een wilde, gevaarlijke rivier, waarin veel mensen verdronken, als zij probeerden over te steken. Met zijn uitzonderlijke lengte en kracht kon Christoffel de mensen veilig naar de overkant brengen.


Op een nacht stond er een kind aan de oever. Het kind vroeg aan Christoffel of hij hem veilig over wilde zetten. Christoffel nam het kind op de schouders, maar met elke stap die hij zette, werd het kind zwaarder. Nadat hij met moeite de rivier had overgestoken, vertelde het kind dat hij Christus was en dat Christoffel, door Hem te dragen, de zonden van de wereld op zijn schouders had gevoeld.


De naam Christoffel is afgeleid van het Griekse Christophorus oftewel Christusdrager. Nadat Christus was verdwenen, vertrok Christoffel naar Lycia om de lokale bevolking tot het christendom te bekeren. De koning van Lycia dwong hem om de heidense goden te vereren. Christoffel weigerde en werd ter dood veroordeeld en onthoofd.

Christoffel is nog altijd een actuele en populaire heilige. In katholieke landen hebben mensen bijvoorbeeld regelmatig een Christoffelbeeldje in hun auto liggen voor bescherming onderweg.

Laat uw voertuig zegenen

Onze parochie is naar Sint-Christoffel vernoemd. We vieren zijn patroonsfeest tijdens de H. Mis van zondag 25 juli om 9.30 uur in Dreumel. Na afloop van de missen dat weekend (Altforst, Boven-Leeuwen, Maasbommel, Beneden-Leeuwen en Dreumel) zegent de priester alle voertuigen op het kerkplein en vraagt hij de heilige Christoffel om bescherming voor een veilige reis. U bent van harte welkom!

Flyer boni

Sint-Janscentrum zoekt jonge mensen!

Het waardevolste erfgoed dat we kunnen nalaten is ons geloof en het mooiste en spannendste avontuur: de Kerk opbouwen.

Het Sint-Janscentrum is op zoek naar jonge mensen, mannen en vrouwen, die dat avontuur aangaan. Mensen die zich vanuit hun geloof, met enthousiasme en hun talenten, met kennis en inzicht, met diepgang en menselijkheid inzetten voor het behoud en de bloei van ons geestelijk erfgoed.

Ben jij of ken jij iemand die zich wil laten vormen en opleiden om dat avontuur van kerkopbouw aan te gaan?

Twijfel niet en neem contact op via: studiesecretariaat@bisdomdenbosch.nl of kijk op: www.sint-janscentrum.nl.

Het Sint-Janscentrum (Papenhulst 4-6 in ‘s-Hertogenbosch) is sinds 1987 de priesteropleiding (grootseminarie) en tevens het vormingscentrum van het bisdom Den Bosch.

foto Ad Verest 070721

Maas-en-Waler voor een halfjaar: afscheid van pastor Ad Verest

Het lijkt alweer lang geleden dat ik op Nieuwjaarsdag van dit jaar naar Dreumel ben gekomen om als priester voor een halfjaar te komen werken in de Sint-Christoffelparochie. Mijn taak bestond er vooral in om de nieuwe kapelaan van de parochie, pater Jules, te helpen thuis te raken in een Nederlandse parochie. Ik heb geprobeerd hem zo goed mogelijk te helpen, zowel in de reguliere vieringen in de acht kerken van de grote Christoffelparochie, maar ook in bijzondere vieringen zoals uitvaarten en doopsels. En ik heb mijn best gedaan om pater Jules met verschillende mensen in contact te brengen die met hem verder willen bouwen aan een levende geloofsgemeenschap. Daarbij zijn de beperkende maatregelen vanwege corona wel een flinke handicap geweest: vele maanden lang waren spontane ontmoetingen met andere mensen zo goed als onmogelijk. Gelukkig laten de huidige maatregelen veel meer vrijheid toe.

Van harte hoop ik dan ook dat pater Jules steeds meer mag ingroeien in de parochie en een steeds bekender gezicht mag worden in de verschillende dorpen.

Met veel genoegen kijk ik terug op mijn verblijf in Dreumel en mijn werk in de andere zeven dorpen. Daar heb ik heel wat betrokken mensen mogen leren kennen met wie het goed toeven was. En wandelend op en naast de dijken heb ik genoten van het weergaloze rivierenlandschap en steeds meer begrepen waarom de Maas en Walers zo verknocht zijn aan hun unieke streek.
Inmiddels heb ik op 1 juli een nieuwe benoeming gekregen in de grote stadsparochie Sint-Petrus’ Stoel te Eindhoven en ben daar al aan de slag. De verhuizing van Dreumel naar de Lichtstad – mijn geboortestad – volgt op een later moment. Maar aan het land van Maas en Waal blijf ik goede herinneringen houden, waarvoor ik iedereen dankbaar ben. Het ga u goed!

Pastor Ad Verest

pater jules

Woord van inspiratie van pater Jules

In oktober 2020 publiceerde paus Franciscus zijn meest recente encycliek over broederschap onder de titel Fratelli Tutti, in het Nederlands Allemaal Broeders. Met deze twee woorden doet de paus twee dingen. Hij onderstreept een overtuiging en plaatst ons voor een uitdaging.

De overtuiging is dat we ondanks onze verschillen allemaal broers en zussen zijn, en dat we behoren tot de éne menselijke familie waarvan God de Vader en Schepper is. De grote uitdaging die de paus lanceert, verwijst naar een materiële en concrete realiteit. Hij legt de basis voor een wereld van inclusiviteit, een samenleving waar iedereen zich thuis voelt en een beschaving opbouwt zonder oorlog.

Hoe kunnen we deze uitdaging aangaan? Hoe kunnen we ‘broeders en zusters’ zijn in een wereld die in zichzelf gekeerd is? Twee aspecten uit het leven van de Maagd Maria kunnen hierbij helpen.

Ten eerste, haar bezoek aan Elisabeth: dit bezoek toont ons een essentieel kenmerk om de ervaring van diepe broederschap te beleven. Zodra de engel haar verlaat, haast de Maagd Maria zich om Elisabeth te ontmoeten. Ze durft haar huis, haar comfort te verlaten om haar nicht te helpen met alle mogelijke risico’s van dien. Dit betekent dat je om broederschap te beleven een riskante beweging nodig hebt die op de ander is gericht.

Ten tweede de aanwezigheid van Maria te midden van de apostelen tijdens Pinksteren: dit aspect van het leven van Maria toont ons het beeld van de Kerk waarin de vrouw een centrale plaats inneemt. Want het is een bijeenkomst waar alle discriminatie is uitgebannen. De Kerk die leeft door de Heilige Geest is hier geen exclusieve categorie van personen, maar een plaats van broederschap. De Kerk is de plaats waar iedereen welkom is, ondanks onze verschillen in geslacht, cultuur, traditie en zelfs afkomst. In dit precieze geval kunnen we niet van één bepaald ras spreken, omdat er maar één is: het menselijk ras. De Maagd Maria toont ons hier broederschap in de Heilige Geest. De vraag is: hoe kunnen we deze broederschap leven?

Om in Fratelli Tutti te leven, moeten we naar het niveau van de Heilige Geest opklimmen. Dat wil zeggen dat we onze blik op de ander moeten zuiveren. Ik moet ook accepteren dat iemand anders is. Dan kan hij mij iets brengen, dat leer ik van hem. De buitenlander, de migrant… ze zijn ergens goed voor. Deze ervaring zal leiden tot wederzijdse acceptatie, wederzijdse kennis en onderlinge waardering van onze bijzonderheden. Op dit punt begrijpen we dat we meer dingen met elkaar gemeen hebben dan dingen die ons verdelen.

Mogen wij allemaal broeders en zusters voor elkaar zijn.

Pater Jules

maria

Gezinsbedevaart naar Maria in Den Bosch

De gezinsbedevaart rond Maria op 3 juli in Den Bosch gaat door. Het minimale aantal inschrijvingen is gehaald en de coronavooruitzichten zijn gunstig.

De inschrijftermijn voor de bedevaart is verlengd naar 12 juni. Er is nog tijd om je aan te melden om mee te gaan!

Ga mee op ontdekkingstocht

Wie kent Maria niet? We kennen haar van de kapelletjes, de kaarsjes, de kerststal, het Ave Maria. Maar wie was zij eigenlijk?

We gaan op ontdekkingstocht. We wandelen door ‘Mariastad’ Den Bosch en komen op de mooiste plekjes. Daar ontmoet je Maria. Ze laat je zingen, stoeptekenen, bidden, knopen ontwarren, bellen met een engel en nog veel meer. Ook is er een workshop voor het hele gezin, daar leer je Maria nog beter kennen. De kans is groot dat je van haar gaat houden!

Voor de lunch wordt gezorgd. Daarna sluiten we af met een viering in de Sint-Janskathedraal met onze bisschop mgr. De Korte.

Voor wie?

Deze ontdekkingstocht is voor gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd. Opa’s en oma’s, broers, zusjes en vriendjes zijn allemaal van harte welkom.

> Meer informatie

De Werkgroep ‘Maria en wij, gezinsbedevaart’  hoopt jullie op 3 juli te mogen verwelkomen!

quinten

Priesterwijding Quinten Kerckhofs

Op zaterdag 29 mei 2021 wordt seminarist Quinten Kerckhofs priester gewijd door mgr. Gerard de Korte in de Sint-Janskathedraal van ’s-Hertogenbosch.

Een bijzondere priesterwijding, niet alleen omdat deze in coronatijd plaatsvindt, maar ook omdat het Meimaand is en de Zoete Moeder prominent in het noordertransept staat opgesteld.

Curriculum

Quinten komt oorspronkelijk uit Antwerpen, België waar hij in 1993 werd geboren. In 2012 trad hij in bij de norbertijnen in Tongerlo, België, maar na de periode van zijn tijdelijke geloften besloot hij zich in 2015 aan te bieden als seminarist voor het bisdom Den Bosch. Zijn stage liep hij in de Sint-Jorisparochie in Eindhoven. Ook na zijn diakenwijding in november 2020 bleef hij daar werkzaam.

Vanwege de coronamaatregelen is het aantal mensen dat kan deelnemen aan de Eucharistieviering en live getuige kan zijn van de priesterwijding beperkt. Helaas zijn er geen plaatsen meer vrij, maar de viering is op 29 mei vanaf 10.30 uur live te volgen via het YouTube-kanaal van de kathedraal.

kerk wamel

Beperkte coronaversoepeling grote kerkgebouwen

Het aantal toegestane aanwezigen bij vieringen in grote kerkgebouwen is iets verhoogd. Dat hebben de Nederlandse bisschoppen besloten.

De verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 29 april maximaal 10% van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn. De huidige fase van de coronapandemie die als ‘zeer ernstig’ geldt laat nog geen verdere versoepeling toe, vinden de bisschoppen.

Kerken van de Sint-Christoffelparochie

De verruiming tot maximaal 10% van de reguliere zitplaatsen biedt de kerken van Dreumel, Wamel, Beneden-Leeuwen en Boven-Leeuwen gelegenheid meer dan 30 kerkgangers toe te laten.

  • Dreumel: 40
  • Wamel: 55
  • Beneden-Leeuwen: 45
  • Boven-Leeuwen: 55

Voor de overige locaties blijft het maximum van 30 kerkgangers gelden.

Reserveren

Wilt u de mis bijwonen, dan is het nodig om te reserveren.
> Alles over corona en reserveren

Roepingenzondag 2021 l.indd

Roepingenzondag

Op zondag 25 april viert de R.-K. Kerk de 58e Wereldgebedsdag voor Roepingen. In Nederland is het thema voor dit jaar: ‘Wees niet bang, kom dichterbij’.

Wereldwijd wordt op Roepingenzondag in kerken en kloosters speciaal gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Vanwege corona vieren we Roepingenzondag ook dit jaar, net als in 2020, vooral online.

Online roepingenbijeenkomst

Het bisdom van ‘s-Hertogenbosch organiseert op roe­pingen­zon­dag 25 april 2021 een online bij­een­komst van 14.00 tot 15.30 uur. We luis­te­ren naar het roe­pings­ver­haal van een pries­ter, een reli­gi­euze en een gehuwde. Ze delen graag hun verhaal met ons. Er is ruimte om vragen te stellen, ook over de eigen zoek­tocht.

Aanmelden

Stuur een e-mail en vermel­d je naam en reden van deelname: roe­pingen­zon­dag@gmail.com.

Mochten er al vragen zijn, mail die naar het genoemde adres. Na aanmelding ont­van­gen de deel­ne­mers een link voor deelname. Download alvast de flyer: Onlinemeeting Roepingenzondag 2021 (pdf).

Bisschop De Korte vertelt in de video over zijn persoonlijke roepingsverhaal. Tegelijk doet hij een oproep aan iedereen om na te denken over ieders persoonlijke roeping.

Boodschap van de paus

In zijn boodschap voor deze dag geeft paus Franciscus Sint-Jozef als voorbeeld, die door God werd geroepen via dromen. Sint-Jozef was niet beroemd en viel evenmin op. ‘En toch heeft hij in de ogen van God door zijn gewone leven iets bijzonders verwezenlijkt’, aldus de paus.

God kijkt naar het hart en in de heilige Jozef herkende Hij een vaderhart. ‘De Heer wil harten van vaders, harten van moeders vormen: open harten, die in staat zijn tot grote uitdagingen, edelmoedig in de zelfgave, meelevend in het troosten van angsten en vastberaden om de hoop te versterken,’ schrijft paus Franciscus.

1e Communie_1

Aangepaste Eerste Heilige Communie

Op zondag 25 april ontvangen de kinderen in Dreumel en Beneden-Leeuwen de Eerste Heilige Communie. Dit gebeurt in een besloten viering voor de familie. Deze Communie-vieringen beginnen om 11.00 u. Daarom zijn er voor dit weekend een paar wijzigingen in de reguliere zondagsmissen:

  • H. Mis in Maasbommel op zondag 25 april vervalt
  • H. Mis in Beneden-Leeuwen op zondag 25 april wordt verplaatst naar 9.30 u

Daarnaast zullen de kinderen in Wamel op zondag 2 mei om 11.00 uur in een besloten viering de Eerste Heilige Communie ontvangen.

Naamloos

Rooster Goede Week en Pasen

Wanneer kan ik in de Goede Week en met Pasen naar de kerk? Bekijk hier het rooster.

Nu de avondklok van kracht blijft (vanaf 22.00 u) begint de Paaswake op zaterdag 3 april in Dreumel en Beneden-Leeuwen om 19.30 u. Zo heeft iedereen de gelegenheid om ruim voor de avondklok weer thuis te zijn.

  Witte donderdag

1 april

Goede Vrijdag

2 april

Paaszaterdag: Paaswake

3 april

Eerste  paasdag

4 april

Tweede paasdag

5 april

Alphen 15.00u KW 9.30u
Altforst 9.30u
Appeltern 19.00u KW 9.30u
Beneden-Leeuwen 19.00u 15.00u KW

19.00u HL

19.30u 11.00u
Boven-Leeuwen 11.00u
Dreumel 19.00u 15.00u KW

19.00u HL

19.30u 11.00u
Maasbommel 9.30u
Wamel 19.00u KW 11.00u

KW= Kruisweg

HL= Herdenking van het Lijden van de Heer

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: 0487-571230

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Onze parochie bestaat uit acht kerkdorpen: Alphen, Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Dreumel, Maasbommel en Wamel.

U bent van harte uitgenodigd voor een bezoek aan een van onze locaties!

Meer informatie

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: (0487) 57 12 30

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Bankrekeningnummer IBAN: NL14RABO0146903684

Meer contactgegevens

Copyright: Sint Christoffelparochie

Privacybeleid | Website door: Webheld.nl