Vooraankondiging versoepelen maatregelen

Afgelopen week heeft het pastorale team een mededeling gekregen van het bisdom over de viering van de heilige Mis in de parochies. De Nederlandse bisschoppen hebben de intentie om vanaf de eerste zondag in juni weer publieke missen en vieringen toe te staan in de parochiekerken.

De vieringen zullen alleen toegestaan worden als de parochies gepaste maatregelen nemen om verdere verspreiding van het Corona-virus te voorkomen. We moeten hierbij denken aan maatregelen op het gebied van hygiëne, afstand tot elkaar en de looprichtingen in de kerken. Hiertoe stellen de bisschoppen op dit moment een protocol op. Dit protocol moet verplicht worden opgevolgd en zal de leidraad zijn voor parochies om weer te starten met het vieren van de heilige Missen en andere sacramenten.

Op het moment dat de parochie dit protocol krijgt, zullen we op alle locaties in onze parochie proberen om de vereiste maatregelen in te voeren, zodat we als parochie weer kunnen beginnen om ons kerkelijk leven op te nemen.

Dit is dus positief nieuws. We moeten nog even geduld hebben tot we bericht krijgen van het bisdom. Als er verder nieuws is, wordt u hierover geïnformeerd via de kerkradio, de website en de parochiepagina in de Maas en Waler.

Onze parochie bestaat uit acht kerkdorpen: Alphen, Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Dreumel, Maasbommel en Wamel.

U bent van harte uitgenodigd voor een bezoek aan een van onze locaties!

Meer informatie

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: (0487) 57 12 30

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Bankrekeningnummer IBAN: NL14RABO0146903684

Meer contactgegevens

Copyright: Sint Christoffelparochie

Privacybeleid | Website door: Webheld.nl