Brief van pastoor bij het sluiten van de Sint-Victorkerk in Wamel

Op 15 oktober 2023 is de Sint-Victor en Gezellen-kerk in Wamel aan de eredienst onttrokken. Sjef van der Maazen was pastoor in West-Maas en Waal tussen 2002 en 2011. Hij stuurde een troostrijke brief naar de Sint-Christoffelparochie.

Beste pastores, leden van het parochiebestuur, leden van de locatieraden en parochianen,

De sluiting van kerkgebouwen zoals nu in de Christoffelparochie is een van de moeilijkste
gebeurtenissen die je als parochiegemeenschap kunt doormaken. De kerk die we dezer dagen gaan
sluiten is veel meer dan een gebouw van steen, hout, metaal en glas. In deze kerk liggen voor heel
veel mensen dierbare herinneringen aan wat eens was. In deze kerk hebben mensen op allerlei
manieren scharniermomenten in een mensenleven gevierd van geboren worden tot en met het uit
handen moeten geven van het leven.

Mensen hebben die scharniermomenten samen gevierd en in dit gewijde gebouw in verbinding gebracht met onze God als Schepper en Verlosser, opdat het leven van mensen gezegend mag zijn hier op aarde en uiteindelijk tot over de grens van de dood heen geborgen in God die liefde is.

Vier priesters die met de Sint-Christoffelparochie verbonden waren of nog zijn gingen in de slotviering in Wamel voor

Zo is dit gebouw geworden tot een plek van inspiratie, gevoed worden, van geloof hoop, liefde, van troost en bemoediging. Dat maakt zo’n gebouw zo bijzonder en dat maakt het tevens dat het zo moeilijk is om er afstand van te doen en het een andere bestemming te geven.

Parochianen van de Christoffelparochie in West Maas en Waal moeten vier keer dit proces doormaken. Dit alles is zeer moeilijk en het doet pijn. Maat helaas is er op allerlei gebieden sprake van krimp in de parochiële situatie tot en met de financiën. Heel bijzonder is het voor de Christoffelparochie dat – ondanks de pijn en het verdriet wat dit met zich meebrengt – mensen beseffen dat het niet anders kan.

De Godslamp in de Sint-Victorkerk wordt gedoofd

Een bijzondere waardering en alle lof verdient daarbij het parochiebestuur, het pastorale team, locatieraden en alle andere betrokkenen in de acht kerkplekken voor de wijze waarop dit met de parochianen is gecommuniceerd, zodat het – weliswaar voor iedereen moeilijk – maar toch te aanvaarden is.

Wanneer een kerksluiting op zo’n manier – ondanks alle pijn en verdriet – aanvaard kan worden, zegt dit ook iets van ons ‘geloofsgemeenschap zijn’, wanneer mensen ondanks alles de verbondenheid weten te bewaren. Een dergelijke houding kan ons helpen om ons ‘parochie zijn’ ook na de kerksluitingen te bewaren.

Ik moest hierbij denken aan het 90-jarig bestaan van de Martinuskerk in Heeze die ik medio september met de parochianen aldaar mocht vieren. Tijdens mijn overweging aldaar heb ik toen naar voren gebracht, dat dit geconsacreerde gebouw, uit stenen opgetrokken, niet op zichzelf staat, het staat ergens voor. De stenen namelijk waaruit dit huis is opgetrokken zijn een beeld voor ons als gelovigen, die samen de gemeenschap van de kerk vormen.

Dit beeld van de kerk, als ‘levende stenen’ is al zo oud als ons christendom. De apostel Petrus schreef daar al over in zijn eerste brief aan ons: ‘Laat jezelf als levende stenen invoegen in de bouw van de geestelijke tempel.’ (1 Petr. 2,5) En dan niet zomaar je laten invoegen, maar je laten invoegen om toe te treden tot Hem, die de levende Steen is, door mensen verworpen, maar uitverkoren en kostbaar in het oog van God. En dan heeft Petrus het natuurlijk over Jezus.

De kosters van de Sint-Victorkerk in Wamel draaien de deur op zondag 15 oktober 2023 voor het laatst op slot

Rondom Jezus vormen wij een gemeenschap van levende stenen. Hij is het die ons uiteindelijk samenbrengt. En het cement dat alles samenhoudt is niets anders dan de liefde die Hij ons schenkt in wat we hier mogen vieren en die mensen verbindt tot zusters en broeders en elkaar tot wederzijdse steun doet zijn.

Van ganser harte hoop ik dat pastores, bestuur, mensen van locatieraden en parochianen de goede geest waarin zij er zijn voor elkaar in deze moeilijke periode van kerksluiting mogen vastgehouden en dat de plekken waar mensen nu samenkomen gastvrije plekken mogen zijn om samen opnieuw mee te bouwen aan een gemeenschap, een kerk van levende stenen, aan Gods Koninkrijk van liefde, vreugde, bemoediging, gerechtigheid en vrede. Dat is onze missie en dat is wat onze wereld nodig heeft. Voor u allen heel veel sterkte, vrede en alle goeds!

Pastoor Sjef van der Maazen, Geldrop, 11 oktober 2023

(Foto’s: Henk van Coolwijk)

Onze parochie bestaat uit acht kerkdorpen: Alphen, Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Dreumel, Maasbommel en Wamel.

U bent van harte uitgenodigd voor een bezoek aan een van onze locaties!

Meer informatie

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: (0487) 57 12 30

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Bankrekeningnummer IBAN: NL14RABO0146903684

Meer contactgegevens

Copyright: Sint Christoffelparochie

Privacybeleid | Website door: Webheld.nl