1920px-Leonardo_da_Vinci_(1

De twaalf apostelen: deel 12 (slot) – Judas Iskariot

We sluiten onze serie van 12 apostelen af met een leerling van Jezus die een minder fraaie reputatie geniet, Judas Iskariot.

In de oorspronkelijke lijst van 12 apostelen wordt Judas Iskariot meestal als laatste genoemd. Judas verried Jezus voor de prijs van 30 zilveren munten. Hij kust Jezus op de wang zodat de soldaten wisten wie Jezus was. Deze Judaskus is vaak afgebeeld in de schilderkunst.

Ook komen we Judas tegen op de bekende muurschildering van Leonardo da Vinci in Milaan, in Santa Maria delle Grazie, waarvan we hier een detail zien:

(Bron: Wikipedia)

Ook wordt Judas vaak afgebeeld met een zakje muntjes. Judas speelt in het evangelie de rol van verrader en is daarom als enige apostel geen heilige. Volgens Mattheüs krijgt hij spijt van zijn daad en brengt hij de munten terug, voordat hij zelfmoord pleegt door zichzelf op te hangen.

In veel apostel-cycli is Judas niet afgebeeld (zoals in de schilderijenserie van El Greco). Zijn plaats wordt dan ingenomen door Mattias, of in sommige series door Paulus.

Simon_the_Apostle._Detail_of_the_mosaic_in_the_Basilica_of_San_Vitale._Ravena,_Italy

De twaalf apostelen: deel 11. De heilige Simon

De apostel Simon kwam uit Kana en wordt daarom vaak Simon de Kanaäniet genoemd om hem te onderscheiden van Simon Petrus. Andere namen voor hem zijn Simon de Zeloot en Simon de IJveraar.

Simon wordt in de Bijbel nauwelijks beschreven, maar volgens andere bronnen is hij mogelijk een broer van Thaddeüs, Jakobus de mindere en Jezus. Al wordt in de huidige katholieke leer niet geaccepteerd dat Jezus broers zou hebben gehad.

Ook over zijn leven na de dood van Jezus is veel onduidelijkheid. Mogelijk was hij de opvolger van Jakobus de mindere als bisschop van Jeruzalem. Maar het is ook mogelijk dat hij door Egypte en Libië is gereisd. Simon wordt vaak afgebeeld met een zaag, omdat hij volgens een legende na zijn marteldood in stukken werd gezaagd.

Simon is de beschermheilige van de leerlooiers. Zijn feestdag is 28 oktober.

Foto: de apostel Simon, detail van het mozaïek in de basiliek San Vitale in Ravenna, 6e eeuw. Foto Wikipedia, José Luiz Bernardes Ribeiro.

woman-7552622_1280

Meld je aan voor de Landelijke Inspiratiedag 2024

Op zaterdag 9 maart 2024 organiseert Kansfonds in samenwerking met Actioma, Huis van Dominicus en KRO-NCRV voor de zesde keer de Inspiratiedag voor mensen die zich vanuit diaconale overwegingen inzetten voor hun medemens. Het thema van deze dag is: ‘Ik ben omdat wij zijn’.

Programma

  • 10.00 – 10.30: Inloop
  • 10.30 – 12.15: Ochtendprogramma met sprekers: Corine van der Loos, Erik Borgman en bisschop mgr. Gerard de Korte
  • 12.15 – 13.15: Lunch en stemmen Kans Inspiratieprijs
  • 13.15 – 14.30: Workshops en uitreiking Kans Inspiratieprijs
  • 14.45 – 15.00: Afsluiting en borrel

Aanmelden

Je kunt je tot en met vrijdag 1 maart aanmelden voor de Inspiratiedag via onderstaande knop. Een week voor de bijeenkomst krijg je van ons een mail met alle praktische informatie. De dag vindt plaats in het M-Mediagebouw: ’s-Gravelandseweg 80 in Hilversum.

Aanmelden voor de Landelijke Inspiratiedag

Over Kansfonds

Niemand kan zonder thuis. Een dak boven je hoofd, voldoende geld om van te leven en het diepe besef dat je erbij hoort. Toch zijn er in ons land meer dan 1 miljoen mensen die geen thuis hebben. Ze missen wat nodig is voor een menswaardig bestaan. Dat laten we natuurlijk niet gebeuren in een samenleving waarin we omzien naar elkaar. Daarom helpt Kansfonds thuisgeven. Samen ontdekken hoe het anders kan en wat de maatschappelijke oorzaken zijn van ‘geen thuis’. Gedurfde oplossingen uitproberen. Én een vliegwiel zetten op wat werkt. Net zo lang tot iedereen een thuis heeft.

Pilgrims--samen-op-weg

Samen op weg – woord van onze pastoor

We starten 2024 in onze parochie met ‘nieuw’ leven. Afgelopen jaar werd er namelijk een grote verandering doorgevoerd: vier van onze kerken werden aan de eredienst onttrokken om ze een nieuwe bestemming te geven. Loslaten is een moeilijk proces, maar onontkoombaar om onze parochie levend te houden.

Wat is eigenlijk de betekenis van het woord ‘kerk’? Kerk met een klein letter k betekent ‘een gebouw met stenen’, een plek waar mensen zich naar elkaar durven te openen en waar Gods helende en genezende geest werkzaam kan zijn. Kerk met een hoofdletter verwijst naar ons christenen, die een tempel van levende stenen zijn. Daarom zei de apostel Paulus: ‘Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en dat Gods Geest in u woont? Heilig is Gods tempel, en dat zijt gij’ (1 Kor 3, 16-17).

Samen op weg

Samen op weg

We hebben nu afscheid genomen van vier stenen kerkgebouwen, niet van de geloofsgemeenschap van de levende stenen. Gods tempel die wij zijn, zal altijd levend worden gehouden. Ons geloofsleven hoort nog steeds bij onze Sint-Christoffelparochie en ons geloofsleven is niet weg door deze vier kerksluitingen.

Paus Franciscus zegt: ‘De kerk is geen museum voor heiligen of een verblijfplaats voor deugdzame mensen. Ze lijkt meer op een veldhospitaal dat de gewonden geneest, de zwakken versterkt, de rouwenden troost en de nederigen opheft. Het is een plek waar iedereen zich welkom, geliefd, vergeven en aangemoedigd voelt om volgens het Evangelie te leven.’

Daarom zijn parochianen uit Altforst, Boven-Leeuwen, Maasbommel en Wamel van harte welkom in de vier opengebleven kerken. Hier komt de levende gemeenschap samen om zich te laten inspireren door het evangelie van Jezus Christus. En om gesterkt te worden door de sacramenten, om steeds meer te kunnen leven vanuit de kracht van de Geest en om mensen te zijn met inhoud, geloof, hoop en liefde.

Parochianen zijn geen consumenten, maar mensen die samen verantwoordelijk zijn voor het welzijn van onze parochiegemeenschap. Dat is wat geloofsgemeenschap zijn met elkaar betekent. Juist dit moment is een kans om een nieuw begin te maken en onze Sint-Christoffelparochie een levende Kerk te laten zijn.

Nogmaals wens ik u een gezegend en inspirerend jaar toe.

Pastoor Titus

Kevelaer-2023-a---HvC

Een mooie dag in Kevelaer

Op 4 september verzamelde zich een welkom aantal pelgrims uit Tiel, Culemborg en Maas en Waal voor de bedevaart naar Kevelaer.

Na een vlotte start zat de stemming er al vroeg in en werd er in de bus van harte gezongen en gebeden ter ere van de hoofdpersoon van de dag, Maria.

In Kevelaer aangekomen begaven wij ons in processie blij gemoed met gezang op weg naar onze Moeder Maria. Na de koffie woonden we een H. Mis bij in de basiliek, gecelebreerd door pastoor Titus Santhanam, kapelaan Ramesh Chinta en diaken Vincent van der Helm.

Toen was het tijd voor de lunch die we onder een stralende zon konden nuttigen.

Het volgende hoogtepunt van de dag was het devote meelopen met de Kruisweg, altijd weer een zeer indrukwekkende ervaring om de weg van onze Heer ‘mee te lopen!’

De dag werd besloten met een mooi lof en de aanbidding van het allerheiligste, waarna we langzaamaan de bussen opzochten die ons weer veilig naar huis brachten.

Al met al een mooie dag in Kevelaer die zeker voor herhaling vatbaar is. Wellicht weer op 2 september 2024?

Willem Vizee, Ria Gooijer en Dick Gooijer, pelgrims vanuit Tiel

Foto’s: Henk van Coolwijk

640px-Jude_Thaddaeus_the_Ap

De twaalf apostelen: deel 10. De heilige Thaddeüs

Judas Thaddeüs wordt door Lucas en Johannes Judas genoemd, terwijl Marcus en Mattheüs hem beschrijven als Thaddeüs. Duidelijk is dat hij in elk geval een andere persoon is dan Judas Iskariot, de verrader van Jezus.

Thaddeüs wordt soms ook genoemd als broer van Jezus, net als Jakobus de mindere en Simon. Over zijn leven is weinig bekend. Hij predikte het evangelie na de dood van Jezus in onder meer Syrië en Perzië en werd waarschijnlijk vermoord met een bijl. Daarom wordt Thaddeüs in de kunst meestal afgebeeld met een bijl, knots of zwaard als verwijzing naar zijn marteldood.

Zijn feestdag is 28 oktober. In de katholieke Kerk is hij de beschermheilige van wanhopige gevallen en verloren zaken.

Foto: de apostel Judas Thaddeüs, mozaïek in de basiliek San Vitale in Ravenna, 6e eeuw (Wikipedia)

640px-Saint_James_the_Less_(Menologion_of_Basil_II)

De twaalf apostelen: deel 9. De heilige Jakobus de mindere

Volgens sommige geschriften is Jakobus de mindere ‘de broer van Jezus’. Al is er veel discussie of dit moet worden opgevat als een letterlijke broer van Jezus of dat dit slechts figuurlijk is bedoeld.

Jakobus wordt nauwelijks genoemd in de Bijbel. Volgens apocriefe bronnen is Jacobus de opvolger van Petrus als hoofd van de kerkgemeenschap in Jeruzalem, nadat Petrus naar Rome is vertrokken. Hij vindt uiteindelijk mogelijk de marteldood door kruisiging tijdens een van reizen als prediker in Egypte.

Jakobus de mindere wordt zo als een belangrijke verspreider van het geloof gezien.

Afbeelding: De heilige Jakobus de Mindere, uit het Menologion van Basil II (ca. 1000 na Chr.) (Bron: Wikipedia)

 

BeauraingMaagdgoudenhart

Gaat u mee op bedevaart naar Beauraing?

Van 6 tot en met 9 mei 2023 kunt u deelnemen aan een meerdaagse bedevaart naar Beauraing, België.

NBC Pro Maria, afdeling bisdom Den Bosch, organiseert een meerdaagse bedevaart naar het Belgische bedevaartplaatsje Beauraing met begeleiding van een priester en een zorgteam. Opstapplaatsen zijn Mill, Helmond en Eersel. In 2023 is het 90 jaar geleden dat Maria in Beauraing is verschenen.

Ardennen

Beauraing ligt aan de rand van de Belgische Ardennen. In een meidoornstruik verscheen Maria vanaf 29 november 1932, 33 keer aan 5 kinderen. Maria, de moeder met het Gouden Hart, vroeg om gebed en beloofde aan zieken en bedroefden hulp en troost. Beauraing is rust, vrede en zorg voor elkaar. ‘Dat men hier op bedevaart kome.’ is een uitdrukkelijke wens van de Heilige Maagd met het Gouden Hart.

Programma

Er is een dagelijkse heilige Mis, rozenhoedje, lof en de persoonlijke zegen met het H. Sacrament, de kruisweg, Mariawake met handoplegging, en er zijn gezellige ontspanningsavonden.  Ook kunt u op eigen gelegenheid het heiligdom verkennen, het Mariaal museum bezoeken en de graven van de zieners bezoeken. Stille aanbidding is dagelijks mogelijk vanaf 14.00 u in de kapel. Kosten: vanaf € 320,-.

Informatie

NBC Pro Maria: de heer H. Kuijs, Secretariaat van de pelgrims: Westerveldlaan 6, 5345 EM Oss, 06-83255111, nbcpromariapelgrims@gmail.com, website bedevaart Beauraing.

 

Mgr.-de-Korte-450x450

Kerstboodschap 2022 van bisschop Gerard de Korte

Beste broeders en zusters,

Wij gaan dit jaar Kerstmis vieren in een lastige tijd. Veel burgers voelen zich verward en onzeker en dat is niet voor niets. Wij hebben niet te maken met één crisis maar met een hele reeks.

Recentelijk hoorde ik het nieuwe woord polycrisis. Crisis stapelt zich op crisis. Ik noem de oorlog in Oekraïne, de economische crisis, de crisis in de politiek, de stikstofcrisis en de klimaatcrisis.

Veel burgers maken zich zorgen. Het brood wordt duur en dat geldt nog meer voor onze energie.

Christenen heten mensen van hoop. Geloof neemt onze zorgen niet weg maar biedt wel perspectief. De Bijbelse God wil, zo geloven wij, de zorgen met ons meedragen. Wij geloven in deze solidaire God, juist ook omdat het Kerstmis is geweest.

God heeft zich in Christus over ons heen gebogen. Christus werd 2000 jaar geleden geboren in Bethlehem. Ook vandaag wil hij geboren worden in onze stad, in ons huis, in ons eigen bestaan.
[…]
God krijgt zijn eer als mensen zich kunnen ontplooien in zijn naam, als dat maar niet ten koste gaat van Gods schepping. Paus Franciscus richt zich tot wereldleiders en regeringen, tot werkgevers en vakbonden, maar hij houdt ook ieder van ons een spiegel voor. Het gaat om het inoefenen van een ecologische spiritualiteit: een nieuwe omgang met andere mensen, andere schepselen en de Schepper.

De paus beseft dat de problemen complex zijn en weerbarstig. De Kerk geeft niet zozeer stellige antwoorden maar stelt veeleer kritische vragen en wijst op blinde vlekken. Zo kan de dialoog tussen mensen worden bevorderd en kunnen wegen ten goede worden gevormd.
[…]

Tot slot

Beste broeders en zusters, de bescherming van Gods schepping is geen speeltje voor groene hobbyisten. Het zou voor christenen een hartzaak moeten zijn, het heeft immers alles te maken met het kerstfeest. Wij vieren het geheim van de incarnatie. Letterlijk betekent dat de vleeswording, de menswording van God in Christus. God heeft ons in Hem opgezocht. God heeft ons en de hele schepping zo lief, dat Hij bij ons is gekomen. Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. God heeft in Christus deze wereld aangeraakt en wil haar vernieuwen.

Dat wij, in kracht van Gods Geest, instrumenten willen zijn in Gods hand. Juist in deze lastige, onzekere tijd mogen wij ons bestaan bouwen op het fundament dat Christus zelf is.

Mogen wij ons inzetten voor een meer veilige, rechtvaardige en groene wereld voor onszelf voor onze kinderen en kleinkinderen.

Vanuit die hoop wens ik u een gezegend, en zalig kerstfeest.

Mgr. dr. Gerard de Korte

(Dit is een sterk ingekorte versie. De volledige tekst is te vinden op Bisdomdenbosch.nl.)

 

De-Kerstboom

Achtergrond – De Kerstboom

Bij het Kerstfeest hoort een kerstboom, versierd met lichtjes, ballen en slingers. Maar waar komt deze traditie vandaan?

Takjes van groenblijvende planten vormen al sinds mensenheugenis een fundamenteel onderdeel van heidense vieringen rond de winterzonnewende. Waar andere bomen hun bladeren verliezen, blijft de dennenboom groen in de winter. De groene boom kondigt de nieuwe lente aan, een tijd van bloei. Daarom zetten de Germanen tijdens de midwinternacht, de kortste dag van het jaar, een groene boom neer.

Verdere ontwikkeling

Kerstbomen waren vanaf de vijftiende eeuw in gebruik tijdens christelijke winterfeesten. Dit gebeurde voornamelijk in Oost-Europa en Scandinavië. In de 16e- en 17e eeuw begonnen de rijkere Duitsers ook een boom in hun huis te plaatsen. Ze hingen hierbij appeltjes in de boom, een verwijzing naar de zogenoemde ‘Adam en Eva’s dag’ op 24 december. In de 19e eeuw werden er in Nederland veel zondagsscholen opgericht. Hier ontstond het gebruik om rond Kerstmis een boom neer te zetten. Zo raakte de kerstboomtraditie ook bekend onder de ‘gewone Nederlanders’.

Overstag

Met name het Vaticaan heeft zich in de 19e- en 20e eeuw lange tijd flink verzet tegen de kerstboom. Die had immers een heidense oorsprong. Vooral in de 19e eeuw waarschuwde de rooms-katholieke Kerk regelmatig tegen heidense gebruiken rond Kerstmis. Niet eerder dan in 1982 stonden er voor het eerst kerstbomen in het Vaticaan in Rome. Vanaf dat moment was het duidelijk dat ook voor de rooms-katholieken de kerstboom onlosmakelijk verbonden was met het kerstfeest.

Geniet met elkaar van de versierde kerstboom. Zalig Kerstmis!

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: 0487-571230

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Onze parochie bestaat uit acht kerkdorpen: Alphen, Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Dreumel, Maasbommel en Wamel.

U bent van harte uitgenodigd voor een bezoek aan een van onze locaties!

Meer informatie

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: (0487) 57 12 30

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Bankrekeningnummer IBAN: NL14RABO0146903684

Meer contactgegevens

Copyright: Sint Christoffelparochie

Privacybeleid | Website door: Webheld.nl