BeauraingMaagdgoudenhart

Gaat u mee op bedevaart naar Beauraing?

Van 6 tot en met 9 mei 2023 kunt u deelnemen aan een meerdaagse bedevaart naar Beauraing, België.

NBC Pro Maria, afdeling bisdom Den Bosch, organiseert een meerdaagse bedevaart naar het Belgische bedevaartplaatsje Beauraing met begeleiding van een priester en een zorgteam. Opstapplaatsen zijn Mill, Helmond en Eersel. In 2023 is het 90 jaar geleden dat Maria in Beauraing is verschenen.

Ardennen

Beauraing ligt aan de rand van de Belgische Ardennen. In een meidoornstruik verscheen Maria vanaf 29 november 1932, 33 keer aan 5 kinderen. Maria, de moeder met het Gouden Hart, vroeg om gebed en beloofde aan zieken en bedroefden hulp en troost. Beauraing is rust, vrede en zorg voor elkaar. ‘Dat men hier op bedevaart kome.’ is een uitdrukkelijke wens van de Heilige Maagd met het Gouden Hart.

Programma

Er is een dagelijkse heilige Mis, rozenhoedje, lof en de persoonlijke zegen met het H. Sacrament, de kruisweg, Mariawake met handoplegging, en er zijn gezellige ontspanningsavonden.  Ook kunt u op eigen gelegenheid het heiligdom verkennen, het Mariaal museum bezoeken en de graven van de zieners bezoeken. Stille aanbidding is dagelijks mogelijk vanaf 14.00 u in de kapel. Kosten: vanaf € 320,-.

Informatie

NBC Pro Maria: de heer H. Kuijs, Secretariaat van de pelgrims: Westerveldlaan 6, 5345 EM Oss, 06-83255111, nbcpromariapelgrims@gmail.com, website bedevaart Beauraing.

 

Mgr.-de-Korte-450x450

Kerstboodschap 2022 van bisschop Gerard de Korte

Beste broeders en zusters,

Wij gaan dit jaar Kerstmis vieren in een lastige tijd. Veel burgers voelen zich verward en onzeker en dat is niet voor niets. Wij hebben niet te maken met één crisis maar met een hele reeks.

Recentelijk hoorde ik het nieuwe woord polycrisis. Crisis stapelt zich op crisis. Ik noem de oorlog in Oekraïne, de economische crisis, de crisis in de politiek, de stikstofcrisis en de klimaatcrisis.

Veel burgers maken zich zorgen. Het brood wordt duur en dat geldt nog meer voor onze energie.

Christenen heten mensen van hoop. Geloof neemt onze zorgen niet weg maar biedt wel perspectief. De Bijbelse God wil, zo geloven wij, de zorgen met ons meedragen. Wij geloven in deze solidaire God, juist ook omdat het Kerstmis is geweest.

God heeft zich in Christus over ons heen gebogen. Christus werd 2000 jaar geleden geboren in Bethlehem. Ook vandaag wil hij geboren worden in onze stad, in ons huis, in ons eigen bestaan.
[…]
God krijgt zijn eer als mensen zich kunnen ontplooien in zijn naam, als dat maar niet ten koste gaat van Gods schepping. Paus Franciscus richt zich tot wereldleiders en regeringen, tot werkgevers en vakbonden, maar hij houdt ook ieder van ons een spiegel voor. Het gaat om het inoefenen van een ecologische spiritualiteit: een nieuwe omgang met andere mensen, andere schepselen en de Schepper.

De paus beseft dat de problemen complex zijn en weerbarstig. De Kerk geeft niet zozeer stellige antwoorden maar stelt veeleer kritische vragen en wijst op blinde vlekken. Zo kan de dialoog tussen mensen worden bevorderd en kunnen wegen ten goede worden gevormd.
[…]

Tot slot

Beste broeders en zusters, de bescherming van Gods schepping is geen speeltje voor groene hobbyisten. Het zou voor christenen een hartzaak moeten zijn, het heeft immers alles te maken met het kerstfeest. Wij vieren het geheim van de incarnatie. Letterlijk betekent dat de vleeswording, de menswording van God in Christus. God heeft ons in Hem opgezocht. God heeft ons en de hele schepping zo lief, dat Hij bij ons is gekomen. Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. God heeft in Christus deze wereld aangeraakt en wil haar vernieuwen.

Dat wij, in kracht van Gods Geest, instrumenten willen zijn in Gods hand. Juist in deze lastige, onzekere tijd mogen wij ons bestaan bouwen op het fundament dat Christus zelf is.

Mogen wij ons inzetten voor een meer veilige, rechtvaardige en groene wereld voor onszelf voor onze kinderen en kleinkinderen.

Vanuit die hoop wens ik u een gezegend, en zalig kerstfeest.

Mgr. dr. Gerard de Korte

(Dit is een sterk ingekorte versie. De volledige tekst is te vinden op Bisdomdenbosch.nl.)

 

De-Kerstboom

Achtergrond – De Kerstboom

Bij het Kerstfeest hoort een kerstboom, versierd met lichtjes, ballen en slingers. Maar waar komt deze traditie vandaan?

Takjes van groenblijvende planten vormen al sinds mensenheugenis een fundamenteel onderdeel van heidense vieringen rond de winterzonnewende. Waar andere bomen hun bladeren verliezen, blijft de dennenboom groen in de winter. De groene boom kondigt de nieuwe lente aan, een tijd van bloei. Daarom zetten de Germanen tijdens de midwinternacht, de kortste dag van het jaar, een groene boom neer.

Verdere ontwikkeling

Kerstbomen waren vanaf de vijftiende eeuw in gebruik tijdens christelijke winterfeesten. Dit gebeurde voornamelijk in Oost-Europa en Scandinavië. In de 16e- en 17e eeuw begonnen de rijkere Duitsers ook een boom in hun huis te plaatsen. Ze hingen hierbij appeltjes in de boom, een verwijzing naar de zogenoemde ‘Adam en Eva’s dag’ op 24 december. In de 19e eeuw werden er in Nederland veel zondagsscholen opgericht. Hier ontstond het gebruik om rond Kerstmis een boom neer te zetten. Zo raakte de kerstboomtraditie ook bekend onder de ‘gewone Nederlanders’.

Overstag

Met name het Vaticaan heeft zich in de 19e- en 20e eeuw lange tijd flink verzet tegen de kerstboom. Die had immers een heidense oorsprong. Vooral in de 19e eeuw waarschuwde de rooms-katholieke Kerk regelmatig tegen heidense gebruiken rond Kerstmis. Niet eerder dan in 1982 stonden er voor het eerst kerstbomen in het Vaticaan in Rome. Vanaf dat moment was het duidelijk dat ook voor de rooms-katholieken de kerstboom onlosmakelijk verbonden was met het kerstfeest.

Geniet met elkaar van de versierde kerstboom. Zalig Kerstmis!

Gerarduskalender-2023-915x5

Gerarduskalender 2023 nu verkrijgbaar

De kalender is verkrijgbaar na de mis in Dreumel en Beneden-Leeuwen achterin de kerk. Of stuur een mailtje naar ons secretariaat om er een te reserven.

De Gerarduskalender is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: ‘elke dag een beetje spirit’.

De kalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, de puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel.

Prijs kalender plus schild is 9 euro. Ook een mooi Sinterklaas- of Kerstcadeautje.

Reserveer deze inspirerende scheurkalender via ons secretariaat: sintchristoffelparochie@gmail.com

Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: (0487) 57 12 30

 

Hendrick-ter-Brugghen---Mat

De twaalf apostelen: deel 8. De heilige Mattheüs

Mattheüs werkte als belastingontvanger voor de Romeinen, toen hij door Jezus geroepen werd. Hij wordt daarom gezien als beschermheilige van belastinginners, boekhouders en accountants.

Naast Johannes is Mattheüs de tweede apostel die het leven van Jezus beschreef in een evangelie. Zijn evangelie is het meest gericht op de beschrijving van de afkomst van Jezus. Mattheüs wordt in het evangelie van Lucas en Marcus ook wel Levi genoemd.

Attributen

Mattheüs wordt vaak afgebeeld met een boek en met een engel, die hem inspireerde om het evangelie te schrijven. Na de dood van Jezus reisde hij waarschijnlijk door Syrië, maar zijn marteldood was volgens apocriefe geschriften in Ethiopië.

Afbeelding: schilderij ‘De roeping van de heilige Mattheüs’ (1621) door Hendrick ter Brugghen

Geraardsbergen,_Sint-Bartholomeus,_glasraam-Wiki

De twaalf apostelen: deel 7. De heilige Bartholomeüs

Bartholomeüs leerde Jezus kennen via Filippus. Over zijn tijd bij Jezus staat in de Bijbel weinig beschreven.

De meeste verhalen over zijn leven gaan over zijn tijd na Jezus’ dood. Waarschijnlijk heeft hij gepredikt in India, waar hij demonen en andere afgoden overwon.

Bartholomeüs bekeerde Polemius, de koning van de streek, nadat hij zijn dochter had genezen. Maar door zijn invloed op de koning riep hij afgunst over zich af. Hij werd uiteindelijk opgepakt door de broer van koning Polemius en levend gevild en gekruisigd. In afbeeldingen wordt hij daarom vaak getoond met een mes, dat verwijst naar het villen.

Bartholomeüs is de beschermheilige van de boekbinders en leerlooiers. Zijn feestdag is 24 augustus.

(Foto: WikiMedia Commons)
Aposte-Filippus-door-Rubens

De twaalf apostelen: deel 6. De heilige Filippus

Net als de heilige Andreas werd ook Filippus apostel van Jezus nadat hij eerst een discipel van Johannes de Doper was geweest.

Filippus wordt in de Bijbel meerdere malen expliciet genoemd. De Grieken die Jezus wilden spreken, wenden zich eerst tot Filippus. Ook vroeg Jezus aan Filippus om voor meer eten te zorgen, voordat hij overging tot de vermenigvuldiging van brood.

Na de dood van Jezus predikte Filippus in Frygië (het hedendaagse Turkije) en waarschijnlijk is hij hier een marteldood gestorven door steniging en kruisiging. Daarom wordt hij ook vaak afgebeeld met een kruis in een T-vorm.

Filippus is de beschermheilige van de bakkers, marskramers en winkeliers, hoedenmakers en leerlooiers. Zijn feestdag is 3 mei.

stained-glass-4242862_640

De twaalf apostelen: deel 5. De heilige Thomas

Thomas is het meest bekend van het Bijbelverhaal waarin hij niet gelooft dat Jezus is verrezen wanneer de andere apostelen hem dat vertellen. Hij wil met zijn vingers de wonden voelen voordat hij de wederopstanding gelooft.

Zo werd zijn bijnaam geboren: de ongelovige Thomas. Vrijwel alle schilderijen van Thomas refereren aan deze gebeurtenis. Thomas werd leerling van Jezus, toen deze op weg was naar de opwekking van Lazarus en verder is er weinig over het leven van Thomas bekend. Volgens de overlevering is hij in India gestorven. In de kunst wordt hij vaak afgebeeld met een winkelhaak als symbool voor vakmanschap. Zijn feestdag is 3 juli.

Heilige-Andreas---WIkipedia

De twaalf apostelen: deel 4. De heilige Andreas

Andreas was de jongere broer van Simon Petrus en was oorspronkelijk een volger van Johannes de Doper.

Voordat Andreas zich bij Jezus aansloot was hij visser. Zijn naam wordt daarom vaak genoemd bij de wonderen die met visserij te maken hebben, zoals de wonderbaarlijke visvangst en de vermenigvuldiging van de vissen en broden.

Hij wordt in de evangeliën steevast bij de eerste vier apostelen genoemd (met Petrus, Johannes en Jakobus). Mogelijk predikte Andreas na Jezus’ dood in Griekenland. Volgens lokale verhalen kwam hij rond het jaar 60 hier aan zijn einde door kruisiging aan een X-kruis. Met dit kruis wordt hij vaak afgebeeld op schilderijen.

Rouwen afscheid nemen

Afscheid nemen doe je samen!

De avondwakegroep van Alphen heeft na de coronaperiode weer enkele avondwakes mogen verzorgen in de kerk. Wij zijn mensen zoals u, geen pastores of religieuzen, gewoon parochianen, als vrijwilligers verbonden aan de parochie.

De avondwake is een bijeenkomst ter voorbereiding op het naderend afscheid. Samen met de familie bereiden we deze dienst voor. Wij bespreken samen hoe zij het graag willen hebben. Eigen inbreng is altijd mogelijk. Ook kunt u ervoor kiezen zelf de muziek te verzorgen.

Waarom vinden wij het fijn dit te verzorgen?

  • Omdat wij de kerk een hele mooie locatie vinden om onze overledenen te gedenken.
  • Omdat de kerk een plaats is waar iedereen welkom is. Op deze manier is het mogelijk om als dorpsgenoot belangstelling te tonen voor de familie en afscheid te nemen van de overledene.
  • Omdat we weinig standaardteksten gebruiken, maar steeds lezingen en gedichten zoeken die bij de overledene passen.
  • Omdat we worden gesteund door een aantal vrijwilligers.

Bijzondere aankleding

Er wordt een gedachtenistafeltje gemaakt, het dames- en herenkoor zingt, er wordt gezorgd dat de kerk verwarmd is en de kaarsen branden. In de kerk komt een kruisje te hangen, dat daar blijft tot de Allerzielenviering. Dit kruisje wordt gemaakt door een dorpsgenoot, die er ook de naam in schrijft.

De avondwake is een manier om als familie de avond van tevoren nog bij elkaar te zijn. De aanwezigheid van vrienden en bekenden kan u als nabestaanden mentaal voorbereiden op de uitvaart of crematie. Om woorden van troost en bemoediging te ervaren tijdens dit samenzijn. Afscheid nemen doe je samen!

Namens de avondwakegroep Alphen, Maria Vink

Noot van de redactie

Behalve in Alphen is het ook in andere kerkdorpen van de Sint-Christoffelparochie mogelijk een avondwakedienst te laten verzorgen. Meer informatie via ons secretariaat.

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: 0487-571230

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Onze parochie bestaat uit acht kerkdorpen: Alphen, Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Dreumel, Maasbommel en Wamel.

U bent van harte uitgenodigd voor een bezoek aan een van onze locaties!

Meer informatie

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: (0487) 57 12 30

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Bankrekeningnummer IBAN: NL14RABO0146903684

Meer contactgegevens

Copyright: Sint Christoffelparochie

Privacybeleid | Website door: Webheld.nl