Toon-Hermans-foto-Wiki

Mijn liefste wens

Mijn liefste wens:
Opnieuw geloven in de mens.
Niet altijd wijzen op zijn falen,
maar duizend malen weer herhalen
dat hij een deel is van Gods plan.
Daar wordt de wereld mooier van.

Wanneer ik wel es niet bidden kan,
voel ik acuut: Ik mis iets,
want ergens ben ‘k er zeker van,
er moet iets zijn, er is iets.

Het is geen vaag verlangen,
het is geen hebberig wensen.
Ik voel dat er iets eeuwigs is,
ik zie het aan de mensen.

Toon Hermans

Paaseieren-rood

Waar komen onze paaseieren vandaan?

Volgens de legende gaf Maria Magdalena het eerste paasei aan keizer Tiberius. Na de dood van Christus bezocht ze Rome om het evangelie te verkondigen.

Wie de keizer bezocht kon niet met lege handen aankomen. Je moest een geschenk meebrengen. Maria Magdalena was niet rijk, dus gaf zij de keizer een kippenei, met de woorden “Christus is opgestaan”.

“Onmogelijk” zei de keizer. “Nog eerder kleurt een wit ei rood dan dat er iemand uit de dood opstaat.” Maar hij was nog niet uitgesproken, of het ei in zijn handen kleurde op wonderbaarlijke wijze rood. Daarom zijn gekleurde eieren symbool voor de verrijzenis van Christus.

We hebben het dus aan Maria Magdalena te danken dat wij met Pasen onze eieren kleuren.

Zalig Pasen en geniet van uw paaseieren!

MotherTeresa_090

De bomen van zelfvernietiging en zelfverwerkelijking

In het boek ‘De weg van de eenvoud’ (1995) beschrijft Moeder Teresa twee verschillende bomen met hun kenmerkende wortels en takken.

De boom van zelfvernietiging

In de takken:
leegheid – vervreemding – apathie
conflicten met anderen – misdaad
afhankelijkheid
alcoholisme – drugsverslaving

In de wortels:
angst – onzekerheid – wrok
jaloezie
wantrouwen – vijandigheid – schuld
zelfmedelijden.

De boom van zelfverwerkelijking

In de takken:
doelgerichtheid – gezondheid
vreugde – daadkracht – tevredenheid
aanvaarding – bevrediging
creativiteit.

In de wortels:
barmhartigheid – vriendschap
vergevingsgezindheid – liefde
dankbaarheid – vriendelijkheid
warmte – vertrouwen.

 

20210118_112310_resized_1

Gedicht aan pastorie onthuld

Sinds vanmorgen treft u een mooi gedicht aan tegen de gevel van de pastorie aan de Rooijsestraat 65  in Dreumel. Het is een initiatief van het Dreumels Poëtisch Genootschap.

Dankzij het Poëtisch Genootschap zijn al op verschillende plaatsen in het dorp muurgedichten te vinden. Dat geeft het centrum van Dreumel extra elan, dus kon de Sint-Christoffelparochie geen nee zeggen tegen het verzoek om ook een gedicht uit te kiezen.

     

De keuze viel op het gedicht ‘Lieve kracht’ van Toon Hermans. Vanmorgen, 18 januari 2021, werd het gedicht vakkundig tegen de muur bevestigd door medewerkers van het Poëtisch Genootschap, die vervolgens ook bij de protestantse kerk, iets verderop in de Rooijsestraat, een ander gedicht gingen aanbrengen.

Loop of fiets er eens uit en kom zelf kijken!

 

Beneden-L--Alphonsuskerk

Bekijk het prachtige glas-in-lood van onze kerken

De H. Lambertus en Willibrordus

De H. Lambertus en Willibrordus, Maasbommel

Alle gebrandschilderde glas-in-loodramen van de kerken in onze streek zijn op een website verzameld.

Een even origineel als waardevol idee. De heer Jo Bormans ging aan de slag en het resultaat is online: Kerkramen tussen Maas en Waal.

Fraaie collectie

Alle 8 de kerken van onze Sint-Christoffelparochie zijn op de website te vinden. Op de foto’s zien we de glas-in-loodramen duidelijk in beeld, iets wat tijdens een bezoek aan de kerken niet altijd mogelijk is.

Verder vinden we op de site ook de andere katholieke kerken in het Land van Maas en Waal en het Rijk van Nijmegen. Stuk voor stuk zijn het ramen die cultuurhistorisch waardevol zijn.

Complimenten voor het werk dat de heer J.W.P. Bormans heeft verricht. De glas-in-loodramen verdienen de aandacht van een breder publiek.

Bekijk glas-in-lood

Ga naar: Kerkramen tussen Maas en Waal

Annelies van Rijn - foto

De avondwake als bron van troost

Ze is al jaren vrijwilliger voor de Dreumelse kerk en sinds 2012 lid van de avondwakegroep. Annelies van Rijn (59) deelt haar ervaringen met ons.

“De avondwakegroep vraagt veel voorbereiding,” vertelt Annelies van Rijn. Meestal gaan we met twee vrijwilligers naar de familie toe die een dierbare hebben verloren. Als wij aanbellen zit de familie midden in het rouwproces. Soms is men nog in shock door het overlijden. Vooral goed luisteren is voor ons belangrijk, want de mensen zitten vol emoties. Samen stippelen we dan de inhoud van de avondwake uit.”

Samen delen

Engel uit de H. Donatuskerk, Altforst

De avondwake is een viering die vaste onderdelen kent, zoals het evangelie. Maar volgens Annelies is er veel ruimte voor eigen inbreng. “De familie kan zelf een ‘In Memoriam’ samenstellen en in de kerk voorlezen. Er is ruimte voor gedichten en ook muzikaal zijn er mogelijkheden. Wat ook altijd mooi is: de kinderen kunnen een kaarsje aansteken aan de zevenarmige kandelaar.”

De gesprekken die Annelies met de familie heeft zijn intens en waardevol. “Samen halen we herinneringen op aan de overledene en daarbij komen ook de leuke dingen boven. Zelf put ik troost uit de gedachte dat ik degene die ik los moet laten weer terugzie, zoals wij katholieken dat geloven. Er wordt hierboven voor oma of voor moeder gezorgd. Dat geeft troost bij het verlies.”

Berusting

Veel mensen kiezen tegenwoordig voor een crematie zonder avondwake. Annelies vindt dat jammer. “Ik zie dat juist een avondwake zoveel doet met de nabestaanden. Het is een minder beladen viering dan een uitvaart omdat de kist er niet bij is en de familie er zoveel van zichzelf in kwijt kan. De reacties achteraf zijn heel positief. Ik merk dat het de nabestaanden een stuk berusting geeft in hun rouwproces.”

“Sowieso is de rouwperiode, hoe droevig ook, heel betekenisvol,” vult Annelies aan. “Meestal zijn het vijf dagen. Je komt als naaste familie bij elkaar en herbeleeft het leven van je dierbare. Samen herinneringen ophalen en er voor elkaar zijn. Het kan een periode zijn waarin de onderlinge band sterker wordt en je nieuwe dingen van elkaar ontdekt. De onuitgesproken boodschap die je elkaar geeft is: ‘Jongens, zorg goed voor elkaar en blijf elkaar ontmoeten.’”

> Meer over de kerkelijke uitvaart

Standbeeld Willibrord op Sint-Janskerkhof Utrechtrord

De band tussen Sint-Willibrord en Boven-Leeuwen

De oudst bekende kerk die Boven-Leeuwen heeft gehad was toegewijd aan Sint-Aldegundis. Toen in 1836 de Waterstaatskerk in gebruik werd genomen, werd deze naar Sint-Willibrord vernoemd.

Kennelijk had Boven-Leeuwen iets met Sint-Willibrordus, een van de grote verspreiders van het christendom in onze streken. Misschien klonk de echo nog na van zijn bezoek aan Batenburg, waar hij volgens de legende gedoopt en gepreekt zou hebben. Willibrordus, “de apostel van Brabant”, zou de Maas zijn afgezakt en in het Land van Maas en Waal hebben geëvangeliseerd.

H. Willibrord met bisschopsstaf en domkerk in de Sint-Martinuskerk in Echternach

Vooral in Brabant zien we nog volop verwijzingen naar de heilige Willibrordus (658-739). Er is zelfs een complete plaats naar hem genoemd: Sint-Willebrord. Talloze parochies en kerken dragen zijn naam. Behalve de kerk in Boven-Leeuwen kregen ook de plaatselijke harmonie in 1945 zijn naam en de verkenners rond 1950.

Wie was Willibrord?

Willibrordus is geboren in het Verenigd Koninkrijk. Zijn gelofte legde hij af toen hij 15 was. Rond het jaar 678 reisde hij naar Ierland waar hij 13 jaar in een abdij verbleef. Op 30-jarige leeftijd werd hij priester gewijd en trok hij de wijde wereld in.

Het evangelie verkondigen onder de heidenen. Dat was zijn missie, die hij samen met elf gezellen oppakte in het jaar 690. Hij zette voet aan wal in de Lage Landen. Zijn werkveld was groot, van Luxemburg tot aan de Lauwerszee, net als zijn doelgroep, want bijna niemand kende nog Jezus Christus.

Willibrord reisde naar Rome om de zegen van de paus te krijgen. Hij werd door Sergius I tot bisschop gewijd en keerde terug naar de Lage Landen. Utrecht werd de plaats van zijn bisschopszetel. Hij liet een kerk bouwen voor de Heilige Verlosser. Hij doorkruiste het hele land en waar hij kwam, stichtte hij kerken en kloosters.

Willibrord had eer van zijn werk, want hoe moeilijk het ook was, veel mensen kwamen in aanraking met Jezus en werden zelfs gedoopt. Het was een voordeel dat Willibrord niet alleen door de paus werd geruggensteund, maar ook door de Frankische vorsten. Zij waren eropuit om Friesland in te lijven en Willibrord was daartoe een enorme hulp.

Einde leven – legende geboren

Willibrord en zijn gezellen hebben veel betekend voor de kerstening van onze contreien. In 739 doofde het vlammetje van de 81-jarige Willibrord. Na zijn dood werd hij in de abdijbasiliek van Echternach (Luxemburg) bijgezet. Al gauw na zijn dood werd hij daar als een heilige vereerd en werd zijn graf een pelgrimsplaats.

Sint-Willibrord op het Utrechtse Sint-Janskerkhof, © Het Utrechts Archief

Legendes over de wonderendaden van Willibrord deden de ronde. Over de vele Willibrordputten en bronnen die hij tijdens zijn missiewerk had geslagen en die veel bezoekers trokken. De mensen baden bijvoorbeeld om genezing van zenuwaandoeningen, vooral bij kinderen. Nog altijd wordt de bron van Heiloo veel bezocht.

Beschermheilige

In 1939 werd Willibrord uitgeroepen tot patroon van de Nederlandse Kerkprovincie. In ons land wordt zijn naamdag op 7 november als hoogfeest gevierd. Ook is hij patroon van het groothertogdom Luxemburg en van Echternach. Voor veel beroepen wordt hij als beschermheilige aangeroepen: bakkers, bier- en wijnhandelaren, caféhouders en herbergiers, toneelspelers, dansers en arbeiders.

Tot slot: hoe herkennen we Sint-Willibrord? Als een bisschop met een staf, een kerkmodel, een kruik, een wijnvat, een boek, of een kind. In onze parochie vinden we in verschillende kerken beelden van de heilige Willibrord. In Boven-Leeuwen, Dreumel, Beneden-Leeuwen, Alphen en Maasbommel.

Tip
Meer weten over de Willibrorduskerk in Boven-Leeuwen?
> Lees dit artikel

Bov-Leeuwen-Sint-Willibrord

Geschiedenis van de Willibrorduskerk in Boven-Leeuwen

De katholieke kerk van Boven-Leeuwen is een laat-neogotische basiliek uit 1916-1917. In dit artikel duiken we in de kleurrijke geschiedenis van deze kerk.

Sint-Willibrordkerk, foto Diana Nieuwold

Op 5 februari 1916 ontstond er brand achter het hoogaltaar van de toen 80-jarige Waterstaatskerk. Herstel haalde niets meer uit, En omdat er in 1899 in Beneden-Leeuwen een nieuwe kerk was gebouwd, besloot men tot nieuwbouw op een terrein aan de Molenstraat in Boven-Leeuwen, geschonken door een broer van pastoor C.P.J. Schoenmakers.

Architect Wolter te Riele maakte het ontwerp. In september 1916 werd de bouw aanbesteed. Het werk werd gegund aan Marinus van Heck uit Leeuwen, die had ingeschreven voor ƒ 108.650,-.

De kerk is in de periode 1916-1919 volledig beglaasd door de glazenier W. Derix uit Goch. Een belangrijk deel is geschonken door bouwpastoor Schoenmakers en zijn familie.

Gebreken aan het licht

Op 29 april 1918 werd de Sint-Willibrordkerk geconsacreerd. Al in 1921 werden serieuze gebreken opgemerkt. De gebruikte materialen en het toezicht zouden beneden de maat zijn geweest. De toren bleek veel te zwaar en stond in 1922 na een storm op instorten. Hij moest 9 m worden verlaagd.

Het kerkbestuur spande in 1922 een procedure aan tegen architect en aannemer, aanhangig gemaakt bij de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven. Aannemers Marinus en Gijsbertus van Heck moesten ƒ 11.324,52 aan de aanbesteder betalen en de architect een bedrag van ƒ 17.919,86.

Kort daarna kwam er nieuwe tegenslag. De watersnoodramp van 1926 bracht veel schade aan het kerkgebouw en er was geen geld voor herstel. Dankzij de giften uit het Grewen-Fonds en de opbrengst van een loterij werden kerk en pastorie in 1932 toch gerenoveerd, onder leiding van architect J. van Halteren.

Sint-Willibrordus met bisschopsstaf en modelkerk

Bijzonderheden

De Sint-Willibrordkerk heeft een vrij grote inventaris. Die bevat onder andere oude stukken uit de Waterstaatskerk en beelden uit het atelier van M. van Bokhoven uit Den Bosch. Ook is er een 120 cm hoog beeld van Sint-Willibrordus, gepolychromeerd hout, circa 1930. Het pronkstuk is het middeleeuwse Madonnabeeld.

Links naast de kerk staat een H. Hartbeeld met het opschrift: ‘H. Hart van Jezus zegen ons’.

Aan de Molenstraat nr. 37, achter de koorpartij van de kerk, staat de voormalige pastorie, een zeer royaal opgezet woonhuis van architect W. te Riele Gzn.

Voorgangers van de Willibrorduskerk

De Willibrorduskerk is niet de eerste katholieke kerk van Boven-Leeuwen. Al in de Middeleeuwen moet er een Aldegundiskerk hebben gestaan die zowel voor Boven- als Beneden-Leeuwen bestemd was. Er is weinig over bekend. Aldegundis was een heilige abdis uit de 8ste eeuw die in 1161 heilig is verklaard. Haar cultus is in het rivierengebied vooral vanuit Emmerik verspreid.

De kerk dateerde waarschijnlijk uit de 12e eeuw. In 1225 werd het Xantense kapittel door de Keulse bisschop Heinrich 11 bevestigd in het bezit van de kerk. Leeuwen was al in 1308 bij het Xantens kapittel ingelijfd. Vermeld worden een O.L. Vrouwe-altaar en vicarieën ter ere van de H. Nicolaas en de H. Antonius Abt.

De kerk is mogelijk gebouwd op grond die in het bezit was van het huis Leeuwen op den Berg. De kerk zou gestaan hebben op de plaats van de grote wielaai bij de Hervormde kerk. Gezegd wordt dat de kerk in de wiel zou zijn verzwolgen, maar dat is twijfelachtig, want in 1753 bij de bouw van de Hervormde koepelkerk aan de dijk beschikte men nog over de middeleeuwse klok. In elk geval is het oude gebouw door het watergeweld onbruikbaar geworden.

Aldegundis wordt vooral aangeroepen als patrones tegen kanker (Meertensinst.)

De kerk behoorde sinds 1609 aan de Leeuwense hervormden die met de hervormden van Puiflijk een gecombineerde gemeente vormden. Sinds de Hervorming waren de katholieken van Leeuwen deels verbonden met Puiflijk en deels met Wamel.

Eigen parochie

In 1796 werd Leeuwen weer een zelfstandige parochie onder pastoor Gerardus van der Sandt. In het begin was een boerenschuur hun kerk. In 1800 werd voor f 13.000, – een schuurkerk met pastorie onder één dak gebouwd.

In 1836 werd die schuurkerk vervangen door een Waterstaatskerkje met een pastorie, gebouwd aan de Waalbandijk, westelijk van de Waterstraat. Deze kerk aan het Boveneind, de kroon op het pastoraat van Franciscus Verploegen, was zowel voor Boven- als Beneden-Leeuwen.

Er bestaan oude ansichten waarop die Waterstaatskerk is te zien. Hij was gebouwd onder supervisie van ir. H. Fijnje met een rijkssubsidie van ƒ 11.000, -. De aanbesteding vond plaats op 29 februari 1836 en werd aangenomen voor de som van ƒ 14 475, – door Harmen de Kok, meester-timmerman uit Afferden. De totale kosten bedroegen ƒ 16.646,95.

Tot 1898 vormde de r.k.-kerk aan de Waalbandijk, hoek Waterstraat de bindende factor voor Boven- en Beneden-Leeuwen. Tot Beneden-Leeuwen een nieuwe kerk kreeg en het een zelfstandige parochie werd. Dat betekende de scheiding tussen de beide Leeuwens.

Bronnen o.a. A.G. Schulte Het Land van Maas en Waal (1986)

Tip
Meer weten over het leven van de Heilige Willibrordus?
> Lees dit artikel

wamel-kerk

Onze kerken vroeger en nu – interessante websites

Op onze website vindt u de belangrijkste informatie over onze acht kerken en hun geschiedenis. Wilt u hier meer over weten, dan kunt u terecht bij een aantal websites uit onze streek.

In Wamel zorgt een actieve club voor een levendige website over de plaatselijke geloofsgemeenschap.

Plafondschildering in de Sint-Servatiuskerk Appeltern

Voor de dorpen Boven-Leeuwen en Beneden-Leeuwen is er een heemkundesite waar ook de kerken aandacht krijgen. Bij Blik op Beneden-Leeuwen vindt u kerkberichten.

Op de site van heemkundevereniging Tremele krijgt u historische informatie over de kerken in Dreumel.

Ook in Alphen leeft de belangstelling voor de geschiedenis. De heemkundekring biedt informatie over religie.

Achtergronden over de kerk van Maasbommel zijn te vinden op deze website.

Tot slot noemen we twee websites met informatie over de kerken van Appeltern en Altforst.

 

Pastoor-Titus-2

Column pastoor Titus: Vertrouwen is moed en trouw is kracht

Ik heb een artikel gelezen van Hein Pragt over loslaten en leren vertrouwen. Ik vond het mooi en ook passend in deze tijd dat ik met jullie iets over het vertrouwen zou kunnen delen. Hij zegt dat vertrouwen voor hem zeer belangrijk is en hij, als kind, met katholieke waarden en normen in een klein dorp opgegroeid is. Op dezelfde manier werd ik ook in mijn familie opgevoed. Hij vindt het dat vertrouwen een elementair onderdeel van ons leven is. In deze tijd is dit belangrijkste om onszelf en onze kinderen in het geloof op te voeden.

Na een lange tijd van stilzitten wegens het coronavirus, is het tijd om weer ons kerkelijk leven te gaan opstarten. We moeten ons vertrouwen op God niet loslaten. Laten we nog eens opnieuw met elkaar beginnen. Op een bepaalde manier is dat wel vreemd, na drie maanden.

Ik wil graag dat we hier steeds meer en steeds dieper leren vertrouwen op Gods trouw. Dan zullen we vanzelf ontdekken wat die trouw allemaal in houdt: redding, bevrijding, genezing, goedheid, vrede, in het klein en ook in het groot. Gods trouw blijkt eindeloos door te gaan. Hij is de God van altijd meer dan je denkt, die we ontmoeten en die onze God wil zijn.

Vertrouwen om op weg te gaan, telkens weer opnieuw. Wees niet langer zonder vertrouwen, maar vertrouw. Vertrouwen in het leven dat er is. Het vertrouwen op God is voor ons erg belangrijk. Met het kerkelijk leven gaan wij als gelovigen ook deze crisis te lijf. Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug want het is de HEER, uw God, die met je meegaat. Hij zal u niet loslaten en je niet verlaten.

Pastoor Titus

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: 0487-571230

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Onze parochie bestaat uit acht kerkdorpen: Alphen, Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Dreumel, Maasbommel en Wamel.

U bent van harte uitgenodigd voor een bezoek aan een van onze locaties!

Meer informatie

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: (0487) 57 12 30

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Bankrekeningnummer IBAN: NL14RABO0146903684

Meer contactgegevens

Copyright: Sint Christoffelparochie

Privacybeleid | Website door: Webheld.nl