Geraardsbergen,_Sint-Bartholomeus,_glasraam-Wiki

De twaalf apostelen: deel 7. De heilige Bartholomeüs

Bartholomeüs leerde Jezus kennen via Filippus. Over zijn tijd bij Jezus staat in de Bijbel weinig beschreven.

De meeste verhalen over zijn leven gaan over zijn tijd na Jezus’ dood. Waarschijnlijk heeft hij gepredikt in India, waar hij demonen en andere afgoden overwon.

Bartholomeüs bekeerde Polemius, de koning van de streek, nadat hij zijn dochter had genezen. Maar door zijn invloed op de koning riep hij afgunst over zich af. Hij werd uiteindelijk opgepakt door de broer van koning Polemius en levend gevild en gekruisigd. In afbeeldingen wordt hij daarom vaak getoond met een mes, dat verwijst naar het villen.

Bartholomeüs is de beschermheilige van de boekbinders en leerlooiers. Zijn feestdag is 24 augustus.

(Foto: WikiMedia Commons)
Foto E.H. Communieviering Wamel 22 mei 2022

Inschrijving Eerste Communie gestart!

Ook dit schooljaar start er vanaf oktober weer een project voor de Eerste Heilige Communie voor de kinderen in de groepen 4-5 van de basisschool. U kunt uw kind hiervoor aanmelden.

Tijdens de Eerste Heilige Communie die op zondag 14 mei 2023 zal plaatsvinden, mogen zij als katholieke gelovige voor de eerste keer deelnemen aan de maaltijd van Jezus Christus. Zij krijgen dan een hostie: een klein stukje brood dat in de Heilige Mis is veranderd in het ‘lichaam van Christus’.

Een heel bijzonder en feestelijk moment, want de kinderen hebben hiermee bewust gekozen om te leven naar Jezus’ woord.

Aanmelden

Om de kinderen van deze groepen hiervoor binnen onze parochie een warm welkom te heten, zullen zij via de basisschool een inschrijfformulier ontvangen.

U kunt uw kind ook zelf aanmelden. Download dit formulier en stuur het ingevuld in voor 20 oktober 2022 of geef het af op de pastorie in Dreumel/Beneden-Leeuwen. Mailen kan ook: sintchristoffelparochie@gmail.com.

Wij zien uw aanmelding graag tegemoet!

Hartelijke groeten,

Werkgroep Eerste Heilige Communie & pastoraal team

Eucharistie-handen-priester

Nieuwe kapelaan voor onze parochie

Op 1 oktober komt pater Ramesh het pastoraal team van de Sint-Christoffelparochie versterken. Hij volgt pater Jules op, die op 1 september in de parochie Schijndel is benoemd.

Het bestuur van de Sint-Christoffelparochie is verheugd dat mgr. Gerard de Korte, bisschop van Den Bosch, per 1 oktober 2022 de eerwaarde pater Ramesh Chinta heeft benoemd tot pastor (kapelaan) van onze parochie.

Pater Ramesh is nu nog werkzaam in de parochie H. Willibrord in Valkenswaard en neemt daar op 2 oktober afscheid. Hij begint zijn werkzaamheden in onze parochie op 3 oktober.

India

De nieuwe kapelaan is afkomstig uit de deelstaat Andhra Pradesh in het zuiden van India. Hij volgde zijn opleiding bij de congregatie Heralds of Good News. Sinds 2015 is hij werkzaam in Nederland en hij werd in 2017 benoemd tot kapelaan van Valkenswaard.

Presentatie

De officiële presentatie van kapelaan Ramesh staat gepland tijdens de Eucharistieviering van zondag 9 oktober in de H. Barbarakerk in Dreumel. U kunt dan met hem kennismaken.

We heten kapelaan Ramesh alvast van harte welkom en hopen dat hij zich spoedig in ons midden thuis zal voelen. Wij kijken uit naar zijn komst.

Parochiebestuur St. Christoffel

Open kerk december

Uitnodiging informatieavonden Sint-Christoffelparochie

Beste parochianen,

Graag nodigen wij u uit om in september een van onze informatieavonden te bezoeken en met ons mee te denken over de toekomst van onze parochie en kerkgebouwen.

Voor alle acht de kerkdorpen zijn bijeenkomsten gepland. Het bestuur deelt informatie en plannen met u en rekent op uw inbreng. De lijst met data vindt u onderaan deze brief.

Achtergrond
Onze acht kerkgebouwen zijn de thuisbasis van levendige gemeenschappen met veel vrijwilligers die zich voor onze parochie inzetten. Tegelijkertijd maken we ons grote zorgen. Acht gebouwen is te veel voor het dalende aantal kerkbezoekers van onze parochie, die bovendien steeds meer op leeftijd komen.

Ook het aantal beschikbare priesters neemt af in Nederland. De verwachting is dat onze parochie op termijn mogelijk nog slechts één priester heeft. En hoewel onze Sint-Christoffelparochie financieel gezien nog relatief gezond is, nemen onze financiën van jaar tot jaar sterk af.

Toekomstplannen
Wat is dan de toekomst van onze acht kerkgebouwen? Als bestuur zijn wij tot de conclusie gekomen dat het onvermijdelijk is om het aantal gebouwen te beperken. Ze zijn te duur in relatie tot het feitelijk gebruik en veroorzaken structurele exploitatietekorten.

Alle kerkgebouwen openhouden is pastoraal en financieel niet verantwoord. Voor een gezonde en levendige parochie is er geen andere keus dan een deel van onze kerken te sluiten en te gaan herbestemmen.

Waar een kerk sluit, moet er wel pastorale aandacht en ondersteuning mogelijk blijven voor de parochianen. Ook daar willen we samen met u goed over nadenken.

Programma informatieavond
Tijdens de informatieavond gaan we in op de algemene ‘staat’ waarin onze parochie verkeert. U krijgt ook een toelichting op de specifieke situatie van uw lokale geloofsgemeenschap. Wij delen het scenario voor de toekomst met u en lichten het voorlopige gebouwenplan toe.

De presentatieavonden zien wij als het startpunt van een ingrijpend proces met als doel de revitalisatie van onze Sint-Christoffelparochie.

Wij hopen u inzicht te geven in de situatie en in de huidige plannen, opdat u begrip zult hebben voor onze aanpak en deze zult ondersteunen.

Inspraak? Graag
Wij organiseren deze avonden voor u als parochianen om persoonlijk met elkaar in gesprek te gaan. Uw inbreng is belangrijk: vertel ons hoe u de levensvatbaarheid van uw eigen dorpskerk ziet en deel uw vragen, ideeën en tips met ons.

Eerder spraken we al met de locatieraden van de acht geloofsgemeenschappen. Zij hebben hun kijk op de toekomst (van vooral hun eigen kerklocatie) met ons gedeeld. Nu zijn we zover dat we met de parochianen van onze locaties in gesprek willen gaan.

U bent van harte welkom op een van de volgende bijeenkomsten:

Geloofsgemeenschap Datum Locatie
Altforst Ma. 12 september H. Donatuskerk
Wamel Di. 13 september H. Victor en Gezellenkerk
Maasbommel Wo. 14 september H. Lambertuskerk
Appeltern Do. 15 september H. Servatiuskerk
Alphen Ma. 19 september H. Lambertuskerk
Boven-Leeuwen Di. 20 september H. Willibrorduskerk
Dreumel Wo. 21 september H. Barbarakerk
Beneden-Leeuwen Do. 22 september H. Alphonsus de Liguorikerk

 

Voor alle avonden geldt:
Locatie:                       uw eigen kerkgebouw
Inloop vanaf:              19.45 uur
Programma:                20.00-21.30 uur

Wij hopen u met velen te mogen verwelkomen op een van deze bijeenkomsten. Spreek mee, denk mee, het gaat over de toekomst van uw eigen kerk!

Met hartelijke groet,

Titus Santhanam, pastoor                                                     Jan de Leeuw, vicevoorzitter

Namens het bestuur en pastoraal team van de Parochie Sint-Christoffel

 

Aposte-Filippus-door-Rubens

De twaalf apostelen: deel 6. De heilige Filippus

Net als de heilige Andreas werd ook Filippus apostel van Jezus nadat hij eerst een discipel van Johannes de Doper was geweest.

Filippus wordt in de Bijbel meerdere malen expliciet genoemd. De Grieken die Jezus wilden spreken, wenden zich eerst tot Filippus. Ook vroeg Jezus aan Filippus om voor meer eten te zorgen, voordat hij overging tot de vermenigvuldiging van brood.

Na de dood van Jezus predikte Filippus in Frygië (het hedendaagse Turkije) en waarschijnlijk is hij hier een marteldood gestorven door steniging en kruisiging. Daarom wordt hij ook vaak afgebeeld met een kruis in een T-vorm.

Filippus is de beschermheilige van de bakkers, marskramers en winkeliers, hoedenmakers en leerlooiers. Zijn feestdag is 3 mei.

Begraafplaats-Wamel

R.K.-begraafplaats Wamel volgende week weer toegankelijk

Vanaf volgende week (8-12 augustus) is de begraafplaats van Wamel weer toegankelijk voor bezoekers.

De gemeente heeft beloofd voor het einde van deze week de wegversperring in de Sint-Victorstraat weg te nemen en de toegang naar de begraafplaats vrij te maken.

Nu de steiger met ballast rondom de pastorie geheel gereed is, zijn er voor de omgeving van de pastorie geen veiligheidsrisico’s meer. De aannemer heeft het metselwerk vanaf de steiger goed kunnen beoordelen en de constructieve samenhang is goed.

Binnenzijde pastorie

De pastorie is aan de binnenzijde echter nog niet toegankelijk voor verder onderzoek en schadebeoordeling. Hiervoor dient de steiger nog gekoppeld te worden aan de buitenmuren. Deze koppeling is ingepland na de bouwvakvakantie.

Het parochiebestuur is blij dat nabestaanden de graven van hun dierbare overledenen weer kunnen bezoeken.

-Bestuur Sint-Christoffelparochie

Zomervakantie

Vakantie parochiesecretariaat tot en met 15 augustus

Het parochiesecretariaat is vanaf vrijdag 22 juli tot en met maandag 15 augustus wegens vakantie gesloten.

Voor dringende zaken waaronder overlijdensberichten neemt u contact op met pastoor Titus via telefoonnummer 06-57 06 50 75.

Christoffel-petitfour2A

Welkom bij onze vieringen dit weekend: 23 en 24 juli

Er zijn op zaterdag 23 juli twee vieringen en op zondag is er een centrale viering in Dreumel.

-zat. 23 juli 19.00 u – Boven-Leeuwen, H. Willibrorduskerk
-zat. 23 juli 19.00 u – Altforst, H. Donatuskerk

-zon. 24 juli 10.00 u – Dreumel, Sint-Barbarakerk, SINT-CHRISTOFFELFEEST, afscheid van pater Jules en diaken Jos van den Bosch, daarna zegening van voertuigen en koffie drinken in de pastorietuin (foto) (te beluisteren via Kerkomroep.nl)

Zondagmiddag is de Sint-Barbarakerk in Dreumel van 14.00 tot 16.00 uur open voor bezichtiging, gebed of het branden van een kaarsje.

VAN HARTE WELKOM!

(Foto: petitfours Sint-Christoffel)

MenWaler-20220720

Sint-Christoffel op de voorpagina van de krant

Onze parochie heeft de voorpagina gehaald van de Maas en Waler van 20 juli 2022.

Een fraaie foto van John van Gelder trekt de aandacht en wijst ons op het Sint-Christoffelfeest dat we komende zondag 24 juli om 10.00 uur in de Sint-Barbarakerk in Dreumel gaan vieren.

Na de heilige Mis zal pastoor Titus alle voertuigen op het kerkplein zegenen, zoals op de foto. Daarna drinken we samen een kopje koffie in de pastorietuin. U komt toch ook? Van harte welkom!

Met dank aan de Maas en Waler!

 

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: 0487-571230

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Onze parochie bestaat uit acht kerkdorpen: Alphen, Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Dreumel, Maasbommel en Wamel.

U bent van harte uitgenodigd voor een bezoek aan een van onze locaties!

Meer informatie

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: (0487) 57 12 30

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Bankrekeningnummer IBAN: NL14RABO0146903684

Meer contactgegevens

Copyright: Sint Christoffelparochie

Privacybeleid | Website door: Webheld.nl