paus gezin

Op 19 maart 2021 start het ‘Jaar van het Gezin’

Dit jaar wordt er in de r.-k. Kerk extra aandacht gevraagd voor het gezin. Dat maakte paus Franciscus op 27 december bekend op de feestdag van de Heilige Familie.

Daarom luidt paus Franciscus op 19 maart het jaar ‘Amoris Laetitia Gezin’ in.  Deze dag valt samen met de vijfde verjaardag van de apostolische exhortatie ‘Amoris laetitia’.

Bedoeling themajaar

Het jaar ‘Amoris Laetitia Gezin’ wil de boodschap van ‘Amoris laetitia’ verspreiden: de mensen helpen “het Evangelie van het gezin te ervaren als een vreugde die hart en leven vervult”. Een tweede doel is de kostbare waarde van het sacrament van het huwelijk uit te dragen, dat “op zich een transformerende kracht van de menselijke liefde heeft”.

Het themajaar wordt op 26 juni 2022 afgesloten tijdens de tiende Wereldfamiliedagen in Rome.

Lees meer

20210118_112310_resized_1

Gedicht aan pastorie onthuld

Sinds vanmorgen treft u een mooi gedicht aan tegen de gevel van de pastorie aan de Rooijsestraat 65  in Dreumel. Het is een initiatief van het Dreumels Poëtisch Genootschap.

Dankzij het Poëtisch Genootschap zijn al op verschillende plaatsen in het dorp muurgedichten te vinden. Dat geeft het centrum van Dreumel extra elan, dus kon de Sint-Christoffelparochie geen nee zeggen tegen het verzoek om ook een gedicht uit te kiezen.

     

De keuze viel op het gedicht ‘Lieve kracht’ van Toon Hermans. Vanmorgen, 18 januari 2021, werd het gedicht vakkundig tegen de muur bevestigd door medewerkers van het Poëtisch Genootschap, die vervolgens ook bij de protestantse kerk, iets verderop in de Rooijsestraat, een ander gedicht gingen aanbrengen.

Loop of fiets er eens uit en kom zelf kijken!

 

Beneden-L--Alphonsuskerk

Bekijk het prachtige glas-in-lood van onze kerken

De H. Lambertus en Willibrordus

De H. Lambertus en Willibrordus, Maasbommel

Alle gebrandschilderde glas-in-loodramen van de kerken in onze streek zijn op een website verzameld.

Een even origineel als waardevol idee. De heer Jo Bormans ging aan de slag en het resultaat is online: Kerkramen tussen Maas en Waal.

Fraaie collectie

Alle 8 de kerken van onze Sint-Christoffelparochie zijn op de website te vinden. Op de foto’s zien we de glas-in-loodramen duidelijk in beeld, iets wat tijdens een bezoek aan de kerken niet altijd mogelijk is.

Verder vinden we op de site ook de andere katholieke kerken in het Land van Maas en Waal en het Rijk van Nijmegen. Stuk voor stuk zijn het ramen die cultuurhistorisch waardevol zijn.

Complimenten voor het werk dat de heer J.W.P. Bormans heeft verricht. De glas-in-loodramen verdienen de aandacht van een breder publiek.

Bekijk glas-in-lood

Ga naar: Kerkramen tussen Maas en Waal

Mgr.-de-Korte-450x450

Vijfde woord ter bemoediging van bisschop De Korte

Beste broeders en zusters,

Afgelopen zondag hebben wij met het feest van de Doop van de Heer, liturgisch gezien, de Kersttijd afgesloten. De kerstversieringen in kerken en huizen worden opgeruimd. De kerststal kan weer naar zolder. Het Evangelie van zondag maakte duidelijk dat wij met Kerstmis niet zomaar een geboorte hebben gevierd. Bij de doop van Jezus in de Jordaan wordt Hij aangewezen als de welbeminde Zoon. In Christus zoekt de Vader ons op. Teken van goddelijke solidariteit.

Ook wij zijn gedoopt. Op ieder van ons heeft God zijn hand gelegd. Hij geeft ons kracht om als verantwoordelijke christenen te leven juist ook in deze nare en spannende tijd. Op wat langere termijn lijkt er licht aan de horizon te schijnen. Maar de komende maanden  worden nog lastig. Wij moeten nog even de woestijn accepteren voordat er meer vrijheid en spontaniteit in het beloofde land mogelijk zal worden.

Levensvernieuwing

Het Evangelie bracht ons zondag opnieuw naar de Jordaan. Johannes de Doper heeft daar een massale doopbeweging op gang gebracht. Aan de oevers van de rivier spreekt hij mensen aan en daagt hen uit om hun leven nog eens goed te overwegen. Mensen moeten zich laten dopen als een uiterlijk teken van innerlijke reiniging. Want er staan grote dingen te gebeuren. De Messias is op komst. Johannes is er diep van overtuigd dat een bekering van het hart nodig is. Hij heeft met een scherpe blik om zich heen gekeken. Hij kent de wereld en hij kent het hart van ons mensen. Hij ziet het krabben en het klauwen. Hij ziet het onrecht en de onvrede. Er is zoveel dat het verbond met God weerspreekt.

Wanneer Johannes vandaag zou hebben geleefd dan zou hij ongetwijfeld wijzen naar oorlogsgebieden in Jemen en Ethiopië. Maar ook naar de 80 miljoen vluchtelingen die te vaak aan hun lot worden overgelaten. Maar ook dichter bij huis zou Johannes kunnen wijzen op onze eigen jaloezie, op onze zucht om de eerste te willen zijn; onze roddel en achterklap. Kijk maar, zegt Johannes, kijk in de spiegel en ontdek jezelf. Daarom klinkt die oproep tot ommekeer en levensvernieuwing. De doop is daarvan een teken. Water zuivert en kan zo een teken zijn van een nieuwe start.

Doop van Jezus: solidariteit met falende mensen

In het Evangelie lezen wij dat ook Jezus zich meldt bij Johannes. En Hij stelt een opvallende daad. Hij daalt af in het doopwater en laat zich door de Doper dopen. Op het eerste gezicht is dat vreemd en verwonderlijk. Want Jezus heeft toch geen bekering nodig. Hij is bij uitstek de Rechtvaardige die helemaal open is voor God en voor de mensen. En toch daalt hij af in het water van de Jordaan. Christus wordt zo helemaal één met ons. Midden onder zondaars en bedelaars neemt Hij plaats. De ene Rechtvaardige verklaart zich solidair met falende en liefdeloze mensen. Niet alleen op het kruis van Golgotha, maar ook al bij het afdalen in de Jordaan. Hij die geen doopsel van bekering nodig heeft, verbindt zich met allen die dat doopsel wel nodig hebben. Het gaat om een vrijwillige zelfgave die heel het openbare leven van Christus zal bepalen en die een hoogtepunt krijgt op het kruis, tot onze verzoening.

Als Jezus het doopsel ontvangt, krijgen wij een doorkijk op wie Hij is. De veelgeliefde Zoon van de Vader. God zoekt ons op. In Christus toont de Vader hoezeer Hij van ons houdt en ons nabij wil zijn. Jezus onthult Gods zachtmoedigheid en geduld; zijn verzoenende liefde. De contouren van het optreden van de Heer vinden wij terug bij de profeet Jesaja. Jezus roept niet en schreeuwt niet. Als de Barmhartige breekt Hij het geknakte riet niet, noch dooft Hij de kwijnende pit. Geknakt riet en een dovende pit zijn treffende beelden voor de situatie van ons mensen. Ons bestaan is immers gebroken. Wij verlangen naar geluk en vrede maar niet zelden leeft er onvrede in ons hart. Wij zijn kleine, broze mensen die kwetsbaar leven voor Gods aangezicht. Bij die stand van zaken komt Christus bij ons staan. Niet verwijtend maar solidair; niet verstotend maar vol aanvaarding. De geschonden mens wordt genezen, de schuldige mens ontvangt vergeving en de hulpeloze mens ontvangt nieuw levensmoed.

Ons eigen doopsel

Wij zijn ook gedoopt. Wij ontvingen niet het doopsel van Johannes. Wij zijn gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Geest. God heeft op ieder van ons zijn hand gelegd. Ons eigen doopsel wil meer zijn dan een etiket, meer dan een ritueel. Als het goed is, valt dat ook te zien aan onze manier van samenleven met God en met elkaar. Wij zijn geroepen om Gods liefde te delen met elkaar. Johannes doopt met water; Christus doopt ons met de Geest. En dat is, hopelijk, niet alleen een vrome kreet. Christus schenkt ons de Geest als Helper en Trooster. Juist in deze lastige dagen kunnen wij de hulp en de troost van de Heer natuurlijk ontzettend goed gebruiken. Wij blijven geroepen om een bijdrage te leveren aan de opbouw van onze Kerk. Door de coronacrisis spreken wij daar minder over maar de inzet voor een missionaire Kerk blijft actueel. Gods Geest maakt ons hopelijk creatief om wegen te vinden om het Evangelie van Gods onvoorwaardelijke liefde in Christus te delen met ons tijdgenoten.

U weet dat ik mij zorgen maak over het gebrek aan hoffelijkheid en de toename van de verharding in ons samenleving. Met afschuw hebben de meesten van ons afgelopen week gekeken naar de beelden uit Washington. Christenen zouden aan de verharding niet mee moeten doen. Niet alleen uit beschaving maar juist ook geïnspireerd door ons geloof. Ieder mens is een schepsel van God en heeft daardoor een unieke waardigheid. En juist in een gepolariseerde samenleving zijn christenen geroepen om het bonum commune, het algemeen welzijn te dienen. Laten wij vooral zoeken naar wat ons verbindt en in onderlinge samenwerking de noden van onze tijd bij de horens vatten.

Woestijn en beloofd land

Ik schrijf dit Woord ter bemoediging midden in de tweede lockdown. Doordat het vaccinatieprogramma is opgestart, lijkt er op langere termijn licht aan het einde van de tunnel te schijnen. Maar op korte termijn staan de meeste seinen nog op rood. De besmettingen blijven veel te hoog en de druk op de zorg is nog steeds zeer groot. In Bijbelse termen zijn wij  voorlopig nog in de woestijn. Juist nu moeten wij als christenen onze verantwoordelijkheid nemen en alles doen om het aantal besmettingen in te dammen. In de huidige omstandigheden zijn geduld, uithoudingsvermogen en veerkracht belangrijke waarden. In kracht van de troostende en helpende Geest van de Heer is er veel mogelijk.

Laten wij er zijn voor elkaar, juist ook voor mensen die in deze tijd extra eenzaam zijn. Een klein gebaar van humaniteit kan vaak het verschil maken. Een glimlach, een brief, een mail, een telefoontje, een klein cadeau of een mooie bos bloemen. Het is vaak een kleine moeite maar geeft groot plezier. Wij allen zijn kleine en kwetsbare mensen. Ons leven is geschonden en broos. Maar de Trooster en Helper kan ons bemoedigen en sterk maken. Laten wij volhouden. Nog even de woestijn accepteren voordat er hopelijk meer vrijheid en spontaniteit in het beloofde land mogelijk zal zijn.

Mgr. dr. Gerard de Korte
bisschop van ‘s-Hertogenbosch

Kerkbalans Bisschop

Kerkbalans 2021: woord van bisschop De Korte

Sinds maart 2020 is ons land in de ban van het coronavirus. De gevolgen zijn groot. Niet alleen medisch maar ook sociaal en economisch.

U zult begrijpen dat sinds maart de financiën van onze parochies erg onder druk staan. De collectes hebben veel minder opgebracht. En vaak zijn er extra kosten gemaakt.

Als bisschop wil ik u dan ook vragen Kerkbalans 2021 extra te ondersteunen. Juist in deze coronacrisis beseffen wij dat wij elkaar ontzettend hard nodig hebben. Juist nu is samen parochie zijn een belangrijke opdracht.

Dat vraagt om inzet van mensen als kerkelijk vrijwilliger. Maar dat vraagt ook om een stabiel financieel fundament. Alleen als katholieken het geloof van hun doopsel leven en de parochie geldelijk gezond houden, hebben onze geloofsgemeenschappen een goede toekomst.

Ik doe daarom een dringend beroep op u om elkaar in de parochie te helpen en uw geloofsgemeenschap ook financieel royaal te ondersteunen. Bij voorbaat veel dank!

In Christus verbonden,

+ Gerard De Korte
Bisschop van ’s-Hertogenbosch

Dit is een verkorte versie van de brief van de bisschop. Lees de hele versie (pdf)

20201227_135955

Ook in januari open kerk in Dreumel

U bent ook in januari elke zondagmiddag welkom voor een bezoek aan de Sint-Barbarakerk in Dreumel.

Kom een kaarsje opsteken of kijk even rond in onze prachtige kerk. Op zondagmiddag 3 januari kunt u bovendien nog naar de kerststal komen kijken, daarna gaat die weer de mottenballen in.

De kerk is elke zondagmiddag open tussen 14.00 en 16.00 uur. Een mooi moment om even voor uzelf of iemand anders te bidden of gewoon even de stilte opzoeken.

In Beneden-Leeuwen kunt u op zondagmiddag in de Mariakapel bij de kerk een kaarsje opsteken.

Foto van kapelaan Steijaert voor afscheidsbericht

Afscheidswoord van kapelaan Steijaert

“Met voldoening kijk ik terug op mijn tijd in Maas en Waal. Alle parochianen wens ik een hele goede tijd toe met een goede gezondheid.” Aldus kapelaan Sacha Steijaert aan de vooravond van zijn vertrek naar zijn nieuwe parochie in Asten. Lees zijn hele bericht:

Beste mensen,

Een van de meest kenmerkende eigenschappen van het verschijnsel ‘tijd’ is: zij is niet te stoppen. Voor niets en niemand. Dat geldt ook voor mij. Het is nu een maand bekend dat ik naar een andere parochie ga en nu komt het moment dat ik ook werkelijk ga. Tik-tak-tik-tak. Het gaat vanzelf.

Vanaf 1 januari woon en werk ik niet meer in Maas en Waal. Ik vertrek met een dubbel gevoel. Enerzijds wil ik trouw zijn aan wat de bisschop van mij vraagt en wacht er een mooie taak in Brabant. Maar anderzijds wil ik eigenlijk helemaal niet weg. Ik ben hier nog maar anderhalf jaar en leef hier graag. Ik ben me gaan hechten aan de streek, het landschap en natuurlijk de mensen die er wonen. Dat maakt het dus ook moeilijk om weg te gaan en zorgt voor het dubbele gevoel.

Ik ben dankbaar voor alles wat ik heb mogen ontvangen van de mensen en de parochie. Met voldoening kijk ik terug op mijn tijd in Maas en Waal. Alle parochianen wens ik een hele goede tijd toe met een goede gezondheid.

Hartelijke groeten,
Kapelaan Steijaert

kerststal

Kerken open voor bezoek Kerststal, gebed of kaarsje

De kerken in onze parochie zijn open voor een bezoek aan de Kerststallen, voor gebed of om een kaarsje op te steken met Kerst.
De kerken zijn op de volgende tijden open:

 

Eerste Kerstdag Tweede Kerstdag Zondag 27 december
Alphen 14.00-16.00 u 14.00-16.00 u
Altforst 14.00-16.00u 14.00-16.00u
Appeltern 14.00-16.00 u 14.00-16.00 u
Beneden-Leeuwen 13.00-16.00 u 13.00-16.00 u
Boven-Leeuwen Na de H. Mis tot 12.00 u
Dreumel 14.00-16.00u 14.00-16.00u 14.00-16.00u
Maasbommel 14.00-16.00 u
Wamel 13.00-15.00 u
Malonga Verest

Pastorale versterking voor de Sint-Christoffelparochie

Het pastoraal team van onze parochie wordt na het vertrek van kapelaan Steijaert aangevuld. Per 1 januari 2021 is het team weer op volle sterkte. Een korte kennismaking.

Bisschop Gerard de Korte heeft tot pastor (kapelaan) benoemd:

  • De eerwaarde pater J.D. Malonga CSSp en
  • De zeereerwaarde heer drs. A.C.M. Verest

Korte introductie

Pater Jules Malonga is Spiritijn (lid van de Congregatie van de Heilige Geest), 44 jaar en hij komt uit Congo-Brazzaville. Vóór zijn benoeming voor de Nederlandse Kerkprovincie is hij missionaris geweest in Frans-Guyana (Zuid-Amerika). Hij woont 2 jaar in Nederland, in de Brabantse bedevaartsplaats Handel en heeft de Nederlandse taal geleerd aan de Radboud Universiteit.

Pastor Ad Verest komt uit Oisterwijk, is 62 jaar en heeft in verschillende parochies gewerkt. Hij is nu beschikbaar om het pastorale werk in onze parochie op te pakken. Voor vaste kerkgangers is pastor Verest geen onbekende, want hij heeft de afgelopen maanden een enkele keer kapelaan Steijaert vervangen tijdens zijn coronaquarantaine. Hij zal het komende halfjaar kapelaan Malonga ondersteunen.

Hartelijk welkom

Beide kapelaans zullen zich vanaf de eerste weekends van januari presenteren in de vieringen. Wij heten beiden hartelijk welkom en wensen hen Gods rijke zegen toe in onze mooie parochie.

Wamel-W-Mariakapel

Geen Nachtmis, maar wat wel?

De vieringen op Kerstavond gaan niet door. Dat is een besluit dat de bisschoppen hebben genomen om de risico’s vanwege het coronagevaar te beperken. Wat betekent dat voor onze parochie?

Kerstavond

Op Kerstavond (24 december) kunt u niet naar de avond- of nachtmis. Er is een besloten Kerstviering zonder publiek om 21.00 uur in de kerk in Dreumel. U kunt die volgen via Kerkomroep.nl. Wij lezen dan ook de misintenties van alle Kerstavondmissen in de parochie voor.

Eerste en Tweede Kerstdag

De geplande vieringen gaan gewoon door. U kunt in elk kerkdorp een mis bijwonen:

1e Kerstdag
– Altforst en Boven-Leeuwen: 9.30 u
– Dreumel en Beneden-Leeuwen: 11.00 u

2e Kerstdag
– Alphen en Maasbommel: 9.30 u
– Appeltern en Wamel: om 11.00 u

Zondag 27 december

Op deze dag zijn er twee afscheidsvieringen van kapelaan Steijaert: om 9.30 u in Beneden-Leeuwen en om 11.00 u in Dreumel. Deze laatste mis kunt u volgen via Kerkomroep.nl. De heilige Mis van 9.30 u in Maasbommel vervalt.

Voor alle publieke vieringen geldt: maximaal 30 bezoekers en een mondkapje dragen.

Avondmisreserveringen

Had u gereserveerd voor de avondmissen op Kerstavond? Als er nog plek is bij de vieringen op 1e, 2e of 3e Kerstdag kunt u hiervoor reserveren. Anders krijgt u voorrang bij andere vieringen in de Kerstperiode tot en met het feest van Driekoningen. U kunt ook uw misintenties verzetten.

Kaarsje opsteken is mogelijk

Zoals de bisschoppen aangeven blijven de kerken open voor gebed en het opsteken van een kaarsje. Bezoek de Kerststal niet in een groep, maar individueel op de aangegeven tijden.

We zitten in een moeilijke tijd, maar vertrouwen op God dat alles weer goed gaat komen. Vier Kerstmis, kom gezond naar de Kerk en verwacht de komst van de Heer in het nieuwe jaar 2021. Ik wens u een zalig Kerstmis!

Pastoor Titus

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: 0487-571230

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Onze parochie bestaat uit acht kerkdorpen: Alphen, Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Dreumel, Maasbommel en Wamel.

U bent van harte uitgenodigd voor een bezoek aan een van onze locaties!

Meer informatie

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: (0487) 57 12 30

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Bankrekeningnummer IBAN: NL14RABO0146903684

Meer contactgegevens

Copyright: Sint Christoffelparochie

Privacybeleid | Website door: Webheld.nl