gerardusk

De Gerarduskalender: elke dag een beetje spirit!

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto ‘elke dag een beetje spirit!’

Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel!

De Gerarduskalender kost slechts €8,50! En de opbrengst van de kalender komt geheel ten goede aan alle activiteiten die vanuit klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook www.kloosterwittem.nl)
Koop de Gerarduskalender bij ons parochiesecretariaat, Rooijsesstraat 65, Dreumel, 0487-571230. Maandag tot en met vrijdag van 09.00-12.00 u.
Rozenkrans-bidden-2

Hoe bid ik de Rozenkrans?

Oktobermaand is rozenkransmaand!

Het belangrijkste gebed van de Rozenkrans is het Wees Gegroetje. Tijdens het bidden van het Rozenhoedje bid je dit in totaal 50 keer, op de kleine kralen. Het Wees Gegroet gaat als volgt:

Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met U.

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.

Heilige Maria, moeder van God. Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.

Amen.

Waarom de rozenkrans bidden?

Eenvoudig gezegd is de rozenkrans een kralensnoer dat ons helpt om ons gebed structuur te geven. Denk bijvoorbeeld aan de momenten dat wij geen woorden kunnen vinden voor ons bidden of omdat wij steeds met onze gedachten ergens anders zijn. Juist door steeds dezelfde woorden uit te spreken kunnen wij in een sfeer komen waarin onze gedachten zich biddend richten op onze zorgen en onze vragen. Zo brengen wij alles wat wij met ons meedragen, onze pijn en ons verdriet maar ook onze vreugde en dankbaarheid onder de aandacht van God en van Maria als de Moeder Gods. Het bidden van de rozenkrans is vooral ook een manier om ons te bezinnen op het leven van Jezus.

De ‘geheimen’ die wij tijdens de rozenkrans bidden brengen ons het leven, het sterven en de opstanding van Jezus in herinnering.

Hieronder vind je het foldertje hoe je precies de Rozenkrans kunt bidden:

Handleiding Rozenkrans

Eucharistie breken van brood

Coronaregels in de kerk vanaf 25 september 2021

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf aanmelden is niet meer nodig. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september.

Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden, zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

Vaccineren

Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren. ‘Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren’.

Zingen

Volkszang is vanaf 25 september weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, mits zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dit betreft regels over opstelling (op dit moment nog 1,5 meter afstand en in zigzagformatie), ventilatie, spuien enzovoort. Kijk hier voor meer informatie.

Communie

De communie kan behalve met het eucharistisch pincet ook weer met de (vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd; ook een gelaatsscherm kan gebruikt worden. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, namelijk het gebruik van een eigen corporale.

De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen vieren en zingen. Ook is er dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het protocol er tot nu toe in de liturgie geen besmettingshaarden zijn geweest. De bisschoppen bidden dat dit zo blijft en dat de gelovigen, die van harte welkom zijn bij de vieringen, hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun naasten blijven betrachten.

Overige coronaregels per 25 september 2021

• Alle basisregels blijven gelden: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten en zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes.
• Rituele contactmomenten (aanrakingen) tijdens doop, vormsel, ziekenzalving etc. worden zoveel mogelijk beperkt. De regel dat er bij de vredeswens geen handen worden geschud blijft gehandhaafd.
• Biechten kan nog niet plaatsvinden in een biechtstoel. Er kan gekozen worden voor een biecht in een goed te ventileren ruimte.
• De regels voor het gebruik van wijwater blijven vooralsnog gehandhaafd. Wijwaterbakjes dienen nog leeg te zijn.
• Bij een uitvaart kan weer besprenkeling van de kist bij de absoute plaatsvinden, mits vers water wordt gebruikt en mits besprenkeling ingehouden gebeurt en uitsluitend op de kist.
• Collectes blijven op een andere wijze plaatsvinden dan met het doorgeven van collectemandjes/-schalen, dus via collectebus bij de uitgang, een bankoverschrijving of een gift-app.
• Voor processies op de openbare weg en openluchtvieringen op plaatsen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn dient de regelgeving van de lokale overheid te blijven worden gevolgd. Parochies die een processie of een openluchtviering willen houden, wordt geadviseerd hierover tevoren contact met hun plaatselijke overheid op te nemen.
• Bij bedevaarten moeten de bepalingen voor reizen van de (buitenlandse) overheid worden gevolgd. Bedevaartgangers die met groepsvervoer reizen volgen wat het gebruik van mondkapjes betreft de regels van de overheid t.a.v. openbaar vervoer.

1e Communie_1

Aanmelden Eerste Communie geopend

Dit schooljaar is er vanaf oktober weer een project voor de Eerste Heilige Communie in onze parochie voor kinderen uit groep 4. Het project vindt afwisselend plaats in Dreumel en in Beneden-Leeuwen. En de vieringen van de Eerste Heilige Communie staan gepland op 15 mei 2022 in Beneden-Leeuwen en in Dreumel.

De bijeenkomsten vinden meestal plaats op een woensdagmiddag van 16.00-17.00 uur in de pastorie van Dreumel en Beneden-Leeuwen. De kosten van het project zijn €45,=

Er is één informatieavond gepland voor ouders en verzorgers. Woensdag 20 oktober in de kerk van Dreumel. De avond begint om 20.:00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. U krijgt dan uitleg van het project en de planning.

U kunt uw kind aanmelden door het formulier hieronder te downloaden,  in te vullen en af te geven op de pastorie in Dreumel of Beneden-Leeuwen. U kunt het ook per e-mail opsturen naar het secretariaat: sintchristoffelparochie@gmail.com.

Werkgroep Eerste Heilige Communie
Angela Sas, pater Jules en diaken Jos

inschrijfformulier EHC 2022

open monumentendag

Open Monumentendagen 11 en 12 september

Het thema van open monumentendag is dit jaar gebrandschilderd glas. Jo Borman uit Wijchen heeft onlangs een prachtige website geopend met alle gebrandschilderde ramen in het land van Maas en Waal: www.kerkramentussenmaasenwaal.nl. Een kijkje waard!

Ook in onze kerken zijn veel prachtige gebrandschilderde ramen te vinden. Kom ze bewonderen tijdens de Open Monumentendagen. Onze kerken zijn op de volgende tijden speciaal voor u open:

  Zaterdag 11 september Zondag 12 september
Alphen 13.00-16.00 u
Altforst 13.00-16.00 u
Appeltern 13.00-17.00 u
Beneden-Leeuwen 13.00-17.00 u 13.00-17.00 u
Boven-Leeuwen 10.00-17.00 u 10.00-17.00 u
Dreumel 13.00-17.00 u 13.00-17.00 u
Maasbommel 10.00-17.00 u
Wamel 13.00-17.00 u

In de kerken (en de andere monumenten) liggen programmaboekjes. Meer informatie vindt u op de website van de landelijke Open Monumentendag, www.openmonumentendag.nl.

Geniet van al het moois dat we in onze eigen streek hebben!

Sint-Barbarakerk-Dreumel-Ro

Crowdfundingsactie Dreumel geslaagd

Het beoogde doel van 7.000 euro is behaald. Dankzij de bijdragen van vele mensen is er voldoende budget om de wijzerplaatverlichting van de Sint-Barbarakerk in Dreumel te renoveren.

De laatste stand van binnengekomen donaties bedraag 7.037 euro. Ruim voldoende om de kosten van de renovatie te dekken.

De bedoeling is dat het werk dit najaar wordt gedaan. Een specialistisch bedrijf zal dan met een hoogwerker de vele kapotte lampjes vervangen door led-verlichting. Er is nog niet precies bekend wanneer de werkzaamheden worden verricht.

Hartelijk dank aan de talrijke mensen die hieraan hebben bijgedragen met een gift, klein en groot. We kijken ernaar uit dat straks het uurwerk van de Sint-Barbarakerk weer als nieuw straalt!

onthoofding Johannes de doper

Gedenkdag Johannes de Doper

 Op 29 augustus herdenken we de gewelddadige dood van Johannes de Doper. Johannes werd vermoord door toedoen van een ‘femme fatale’… Er bestaan meerde versies van het motief voor zijn onthoofding. Veel kunstenaars werden erdoor geïnspireerd. Hier twee versies waarbij Salomé, de dochter van Herodias, een belangrijke rol speelt.

 

1 – Koning Herodes had Johannes de Doper gevangengenomen, vanwege zijn kritiek op het huwelijk van de koning met Herodias, de vrouw van zijn broer. Tijdens een groot feest liet Herodes Salomé, de dochter van Herodias, dansen voor zijn gasten. Haar dans viel in de smaak en daarom bood Herodes haar aan om haar te geven wat ze maar wenste. Ze overlegde met haar moeder en zei: “Ik wil dat u me nu meteen op een schaal het hoofd van Johannes de Doper geeft.” Herodes wilde Johannes eigenlijk niet doden uit angst voor het volk, dat hem als een heilige profeet zag. Van de andere kant wilde hij ook niet afgaan voor zijn gasten en daarom beval hij Johannes te doden. Het hoofd van Johannes de Doper werd binnengebracht op een schaal en werd aan Salomé en Herodias gegeven.

 

Gustave Moreau, 1875

 

2- Johannes de Doper maakt naam. Iedereen wil door hem gedoopt worden om zich van vieze luchtjes en een stinkende adem te ontdoen. Johannes heeft dan wel een fijne neus, maar charmant is hij allerminst. Wanneer de knappe prinses Salomé op een dag te paard passeert met haar gevolg, roept hij haar toe: ‘Hé prinsesje, jij hoeft niet te betalen om door mij gedoopt te worden!’ Prinses Salomé antwoordt dat haar kamermeisjes haar al dagelijks van kop tot teen besprenkelen met een luxueus oosters parfum.

Johannes snuift: ‘Bedoel je dat goedkope mengsel van suiker, wijn en kattenpis? Zelfs als je er tien liter van gebruikt, stink je nog naar rotte eieren.’ Prinses Salomé gebiedt meteen om Johannes te onthoofden.

Onbekende schilder, 16e eeuw


Henni de Groot

Kerk-Sint-Barbara-Dreumel

Nieuwe tussenstand crowdfundingsactie Dreumel

De vorige tussenstand van onze crowdfundingsactie was 6.040 euro. Inmiddels is dit bedrag opgelopen tot 6.687 euro!

We zijn nog 313 euro verwijderd van het doelbedrag van onze actie. Om de wijzerplaatverlichting van de Sint-Barbarakerk te renoveren is 7.000 euro nodig.

Toelichting donaties
Op onze website is tot vandaag (zondag 15 augustus) via iDeal 3.625 euro binnengekomen. Daarnaast hebben donateurs zelf een bedrag overgemaakt op onze bankrekening, in totaal: 3.062 euro. Beide bedragen opgeteld geeft een tussenstand van: 6.687 euro.

Nog een laatste tussensprint en we hebben met zijn allen in Dreumel een geweldige prestatie geleverd. Heel hartelijk dank aan alle donateurs die hebben bijgedragen aan dit project!

Locatieraad Dreumel

Diaken Jos van den Bosch (3)

Nieuwe diaken: Jos van den Bosch, even voorstellen

Mijn wieg stond 68 jaar geleden in Dongen (bij Tilburg). Geboren als jongste van zes kinderen in een oprecht katholiek gezin. Op mijn vierde verhuisde ik naar Veghel waar ik een jaar later als misdienaar begon bij de zusters franciscanessen, een beslissende stap voor mijn verdere leven.

Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) mocht ik al jong meebeleven en de vruchten daarvan vonden harmonieus hun weg binnen de kloostermuren. Het geloof en de Kerk bleven mij boeien, maar na mijn voortgezet onderwijs was er een leegte wat opleidingen tot kerkelijke roepingen betreft. Ik koos daarom voor een studie aan de Pedagogische Academie.

Na het behalen van mijn diploma vervolgde ik mijn studie aan de Theologische Faculteit in Tilburg. Het was in die, voor de Kerk van katholiek Nederland zo roerige periode met z’n weerslag op studie en studenten, een verademing voor mij om professor Lescrauwaet als leraar te mogen ontmoeten. Hij was en is voor mij nog steeds een bron van inspiratie en ik beschouw het als een grote rijkdom om hem persoonlijk en in vriendschap tot aan zijn dood in 2013 te hebben mogen kennen.

Na 16 jaar als godsdienstleraar in het voortgezet onderwijs te hebben gewerkt, beschouwde ik het als een Godsgeschenk om op 28 september 1991 door mgr. Johannes ter Schure in de kathedrale basiliek van Sint-Jan in Den Bosch te worden gewijd tot permanent diaken met mgr. Bluyssen en mgr. Lescrauwaet als meewijdende bisschoppen.

Vanaf 1 oktober 1991 werkte ik in de parochie van de H. Martinus van Tours in Sint-Oedenrode en vanaf 1 mei 2010 in de parochie Gemert-Bakel. Op 1 augustus 2019 ging ik met emeritaat (pensioen) in de hoop ook daarna nog pastoraal actief te kunnen zijn in ons bisdom. Al gauw werd die hoop door corona bijna twee jaar lang getemperd. Tot 1 juli 2021, de dag waarop onze bisschop, mgr. Gerard de Korte, mij benoemde tot assistent in de Sint-Christoffelparochie in het mooie Land van Maas en Waal.

Al 41 jaar ben ik getrouwd met Marianne en samen zijn wij de gelukkige ouders van drie kinderen en tien kleinkinderen (met aan het einde van het jaar een compleet elftal). Ik verheug mij om in uw midden werkzaam te mogen zijn; om samen ook in 2021 én daarna als geloofsgemeenschap te bloeien en te groeien met Jezus Christus als kompas. Van harte… tot gauw!!

Diaken Jos van den Bosch

Kerk-Dreumel-zijaanzicht

Tussenstand crowdfundingsactie Dreumel

Sinds enkele weken voeren we een crowdfundingsactie om de wijzerplaatverlichting van de Sint-Barbarakerk in Dreumel te renoveren. De respons is boven verwachting. De tussenstand is 6.040 euro.

Op onze website is tot vandaag (zaterdag 24 juli ) via iDeal  3.475 euro binnengekomen. Daarnaast hebben mensen zelf een bedrag overgemaakt op onze bankrekening, in totaal: 2.565 euro. Als we beide bedragen optellen komen we uit op een tussenstand van: 6.040 euro.

Het bedrag van 7.000 euro dat nodig is om de wijzerplaatverlichting te vernieuwen komt dus in zicht.

Heel hartelijk dank aan alle donateurs die met een gift hebben bijgedragen aan onze kerktoren!

Locatieraad Dreumel

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: 0487-571230

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Onze parochie bestaat uit acht kerkdorpen: Alphen, Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Dreumel, Maasbommel en Wamel.

U bent van harte uitgenodigd voor een bezoek aan een van onze locaties!

Meer informatie

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: (0487) 57 12 30

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Bankrekeningnummer IBAN: NL14RABO0146903684

Meer contactgegevens

Copyright: Sint Christoffelparochie

Privacybeleid | Website door: Webheld.nl