Kerk-Dreumel-zijaanzicht

Tussenstand crowdfundingsactie Dreumel

Sinds enkele weken voeren we een crowdfundingsactie om de wijzerplaatverlichting van de Sint-Barbarakerk in Dreumel te renoveren. De respons is boven verwachting. De tussenstand is 6.040 euro.

Op onze website is tot vandaag (zaterdag 24 juli ) via iDeal  3.475 euro binnengekomen. Daarnaast hebben mensen zelf een bedrag overgemaakt op onze bankrekening, in totaal: 2.565 euro. Als we beide bedragen optellen komen we uit op een tussenstand van: 6.040 euro.

Het bedrag van 7.000 euro dat nodig is om de wijzerplaatverlichting te vernieuwen komt dus in zicht.

Heel hartelijk dank aan alle donateurs die met een gift hebben bijgedragen aan onze kerktoren!

Locatieraad Dreumel

christoffel facebook

Neem St. Christoffel mee op reis

St. Christoffel is de patroonheilige van onze parochie. Wie is Christoffel en waarom wordt hij gezien als een beschermer van de reizigers?

Tegenwoordig is reizen iets vanzelfsprekends, maar in de middeleeuwen was het een gevaarlijke onderneming. De middeleeuwse reiziger bad daarom voordat hij op reis ging tot de heilige Christoffel, de patroonheilige van de reizigers. Op 24 juli vieren we zijn naamdag.


Waarom Christoffel de patroonheilige van de reizigers is, lezen we in zijn heiligenleven. Volgens de legende was Christoffel een reusachtige man uit Kanaän die alleen de machtigste heerser wilde dienen. Zijn eerste meester was een koning, maar Christoffel ontdekte dat die bang was voor de duivel. Hij concludeerde dat de duivel daarom nog machtiger moest zijn dan de koning en besloot in dienst van de duivel te treden. Vervolgens merkte Christoffel dat de duivel bang was voor Christus. Hij verliet daarom de duivel en ging op zoek naar Christus, om Hem van dienst te zijn.


Onderweg vroeg Christoffel aan een kluizenaar hoe hij Christus kon dienen. De kluizenaar vertelde over Christus en wist een manier voor Christoffel om Christus te helpen. Hij bracht hem naar een wilde, gevaarlijke rivier, waarin veel mensen verdronken, als zij probeerden over te steken. Met zijn uitzonderlijke lengte en kracht kon Christoffel de mensen veilig naar de overkant brengen.


Op een nacht stond er een kind aan de oever. Het kind vroeg aan Christoffel of hij hem veilig over wilde zetten. Christoffel nam het kind op de schouders, maar met elke stap die hij zette, werd het kind zwaarder. Nadat hij met moeite de rivier had overgestoken, vertelde het kind dat hij Christus was en dat Christoffel, door Hem te dragen, de zonden van de wereld op zijn schouders had gevoeld.


De naam Christoffel is afgeleid van het Griekse Christophorus oftewel Christusdrager. Nadat Christus was verdwenen, vertrok Christoffel naar Lycia om de lokale bevolking tot het christendom te bekeren. De koning van Lycia dwong hem om de heidense goden te vereren. Christoffel weigerde en werd ter dood veroordeeld en onthoofd.

Christoffel is nog altijd een actuele en populaire heilige. In katholieke landen hebben mensen bijvoorbeeld regelmatig een Christoffelbeeldje in hun auto liggen voor bescherming onderweg.

Laat uw voertuig zegenen

Onze parochie is naar Sint-Christoffel vernoemd. We vieren zijn patroonsfeest tijdens de H. Mis van zondag 25 juli om 9.30 uur in Dreumel. Na afloop van de missen dat weekend (Altforst, Boven-Leeuwen, Maasbommel, Beneden-Leeuwen en Dreumel) zegent de priester alle voertuigen op het kerkplein en vraagt hij de heilige Christoffel om bescherming voor een veilige reis. U bent van harte welkom!

Flyer boni

Sint-Janscentrum zoekt jonge mensen!

Het waardevolste erfgoed dat we kunnen nalaten is ons geloof en het mooiste en spannendste avontuur: de Kerk opbouwen.

Het Sint-Janscentrum is op zoek naar jonge mensen, mannen en vrouwen, die dat avontuur aangaan. Mensen die zich vanuit hun geloof, met enthousiasme en hun talenten, met kennis en inzicht, met diepgang en menselijkheid inzetten voor het behoud en de bloei van ons geestelijk erfgoed.

Ben jij of ken jij iemand die zich wil laten vormen en opleiden om dat avontuur van kerkopbouw aan te gaan?

Twijfel niet en neem contact op via: studiesecretariaat@bisdomdenbosch.nl of kijk op: www.sint-janscentrum.nl.

Het Sint-Janscentrum (Papenhulst 4-6 in ‘s-Hertogenbosch) is sinds 1987 de priesteropleiding (grootseminarie) en tevens het vormingscentrum van het bisdom Den Bosch.

foto Ad Verest 070721

Maas-en-Waler voor een halfjaar: afscheid van pastor Ad Verest

Het lijkt alweer lang geleden dat ik op Nieuwjaarsdag van dit jaar naar Dreumel ben gekomen om als priester voor een halfjaar te komen werken in de Sint-Christoffelparochie. Mijn taak bestond er vooral in om de nieuwe kapelaan van de parochie, pater Jules, te helpen thuis te raken in een Nederlandse parochie. Ik heb geprobeerd hem zo goed mogelijk te helpen, zowel in de reguliere vieringen in de acht kerken van de grote Christoffelparochie, maar ook in bijzondere vieringen zoals uitvaarten en doopsels. En ik heb mijn best gedaan om pater Jules met verschillende mensen in contact te brengen die met hem verder willen bouwen aan een levende geloofsgemeenschap. Daarbij zijn de beperkende maatregelen vanwege corona wel een flinke handicap geweest: vele maanden lang waren spontane ontmoetingen met andere mensen zo goed als onmogelijk. Gelukkig laten de huidige maatregelen veel meer vrijheid toe.

Van harte hoop ik dan ook dat pater Jules steeds meer mag ingroeien in de parochie en een steeds bekender gezicht mag worden in de verschillende dorpen.

Met veel genoegen kijk ik terug op mijn verblijf in Dreumel en mijn werk in de andere zeven dorpen. Daar heb ik heel wat betrokken mensen mogen leren kennen met wie het goed toeven was. En wandelend op en naast de dijken heb ik genoten van het weergaloze rivierenlandschap en steeds meer begrepen waarom de Maas en Walers zo verknocht zijn aan hun unieke streek.
Inmiddels heb ik op 1 juli een nieuwe benoeming gekregen in de grote stadsparochie Sint-Petrus’ Stoel te Eindhoven en ben daar al aan de slag. De verhuizing van Dreumel naar de Lichtstad – mijn geboortestad – volgt op een later moment. Maar aan het land van Maas en Waal blijf ik goede herinneringen houden, waarvoor ik iedereen dankbaar ben. Het ga u goed!

Pastor Ad Verest

Versoepelingen-26-juni-2021

Verdere versoepeling kerkbezoek per 26 juni

Vanaf zaterdag 26 juni 2021 worden de coronamaatregelen voor de kerk verder versoepeld. De grootte van de kerk bepaalt hoeveel bezoekers worden toegelaten. De anderhalvemeterregel blijft gelden. Dit geldt ook voor huwelijken en uitvaarten.

Het maximale aantal bezoekers per kerk in onze parochies is:

Dreumel: 101;

Beneden-Leeuwen: 150;

Appeltern: 65;

Wamel: 156;

Alphen: 87;

Boven-Leeuwen: 150;

Maasbommel: 70;

Altforst: 39.

Reserveren is niet meer nodig. En u hoeft ook geen mondkapje meer te dragen tijdens de viering.
Wel blijven voor alle vieringen de richtlijnen van het RIVM rond hygiëne, afstand en gezondheid gelden.

Zingen

Ook op het gebied van koorzang komt er iets meer ruimte. In plaats van 4 mogen er maximaal 12 koorzangers zingen, mits iedereen zich houdt aan strikte voorwaarden tot onder meer afstand, ventilatie en spuien van de ruimte waar gezongen wordt. Volkszang blijft voorlopig nog niet toegestaan.

Dankbaar

De bisschoppen zijn blij en dankbaar dat er weer meer mogelijk is om samen te vieren. Ze spreken hun waardering uit voor de inzet van alle betrokkenen in de parochies die het steeds mogelijk hebben gemaakt en nog maken om de vieringen ondanks corona door te laten gaan. Hoewel de situatie verbetert, is de pandemie nog niet ten einde en zorgvuldig met elkaar omgaan blijft belangrijk.

Vormsel-Dreumel-6-jun-21-b

Jongeren ontvangen H. Vormsel in sfeervolle viering

Op zondag 6 juni 2021 ontvingen vijf jongeren het sacrament van het heilig Vormsel in de Sint-Barbarakerk in Dreumel.

Vier van de vormelingen kwamen uit Dreumel en een uit Altforst. De hulpbisschop van Den Bosch, mgr. Rob Mutsaerts, was naar de Sint-Christoffelparochie gekomen om samen met onze pastoor Titus en kapelaan Jules voor te gaan in de viering.

De vormselwerkgroep had er alles aan gedaan om aan deze viering een feestelijk tintje te geven. Er was een klein koortje dat een aantal mooie liederen en een Nederlandstalige heilige Mis zong, onder leiding van dirigent Cees van Esch, met op orgel Gonnie Pleijsier.

Heilig Vormsel door mgr. Mutsaerts

Hulpbisschop Mutsaerts legde de vormelingen de hand op en vroeg om de gave van de Heilige Geest, terwijl hij de jongeren zalfde met olie (chrisma) om hen de kracht te geven van de geest van God, die hen zal begeleiden op hun levensweg.

Net als het heilig Doopsel kan het heilig Vormsel maar één keer worden ontvangen. Nadat het koor het laatste lied had gezongen (De Roos) werden alle vormelingen gefeliciteerd door de ouders en werden er foto’s gemaakt met de bisschop, de pastoor en kapelaan, die hen ook veel geluk en sterkte wensten in hun verdere leven. Een waardige viering met een inspirerende preek van de hulpbisschop.

Mgr. Rob Mutsaerts, pastoor Titus, kapelaan Jules en de vijf vormelingen

Proficiat, vormelingen!

 

Foto’s: Henk van Coolwijk

pater jules

Woord van inspiratie van pater Jules

In oktober 2020 publiceerde paus Franciscus zijn meest recente encycliek over broederschap onder de titel Fratelli Tutti, in het Nederlands Allemaal Broeders. Met deze twee woorden doet de paus twee dingen. Hij onderstreept een overtuiging en plaatst ons voor een uitdaging.

De overtuiging is dat we ondanks onze verschillen allemaal broers en zussen zijn, en dat we behoren tot de éne menselijke familie waarvan God de Vader en Schepper is. De grote uitdaging die de paus lanceert, verwijst naar een materiële en concrete realiteit. Hij legt de basis voor een wereld van inclusiviteit, een samenleving waar iedereen zich thuis voelt en een beschaving opbouwt zonder oorlog.

Hoe kunnen we deze uitdaging aangaan? Hoe kunnen we ‘broeders en zusters’ zijn in een wereld die in zichzelf gekeerd is? Twee aspecten uit het leven van de Maagd Maria kunnen hierbij helpen.

Ten eerste, haar bezoek aan Elisabeth: dit bezoek toont ons een essentieel kenmerk om de ervaring van diepe broederschap te beleven. Zodra de engel haar verlaat, haast de Maagd Maria zich om Elisabeth te ontmoeten. Ze durft haar huis, haar comfort te verlaten om haar nicht te helpen met alle mogelijke risico’s van dien. Dit betekent dat je om broederschap te beleven een riskante beweging nodig hebt die op de ander is gericht.

Ten tweede de aanwezigheid van Maria te midden van de apostelen tijdens Pinksteren: dit aspect van het leven van Maria toont ons het beeld van de Kerk waarin de vrouw een centrale plaats inneemt. Want het is een bijeenkomst waar alle discriminatie is uitgebannen. De Kerk die leeft door de Heilige Geest is hier geen exclusieve categorie van personen, maar een plaats van broederschap. De Kerk is de plaats waar iedereen welkom is, ondanks onze verschillen in geslacht, cultuur, traditie en zelfs afkomst. In dit precieze geval kunnen we niet van één bepaald ras spreken, omdat er maar één is: het menselijk ras. De Maagd Maria toont ons hier broederschap in de Heilige Geest. De vraag is: hoe kunnen we deze broederschap leven?

Om in Fratelli Tutti te leven, moeten we naar het niveau van de Heilige Geest opklimmen. Dat wil zeggen dat we onze blik op de ander moeten zuiveren. Ik moet ook accepteren dat iemand anders is. Dan kan hij mij iets brengen, dat leer ik van hem. De buitenlander, de migrant… ze zijn ergens goed voor. Deze ervaring zal leiden tot wederzijdse acceptatie, wederzijdse kennis en onderlinge waardering van onze bijzonderheden. Op dit punt begrijpen we dat we meer dingen met elkaar gemeen hebben dan dingen die ons verdelen.

Mogen wij allemaal broeders en zusters voor elkaar zijn.

Pater Jules

20201011_142908_20201107175256001_resized

Coronamaatregelen in de Kerk versoepeld

Vanaf 5 juni 2021 is er ruimte voor meer bezoekers in de kerk: maximaal 50 in plaats van 30. Voor kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen kan maximaal 15 procent van het aantal zitplaatsen worden benut. Oftewel in Dreumel: 60; Wamel: 80; Beneden-Leeuwen: 65; Boven-Leeuwen: 80.

Voor alle kerkgebouwen geldt dat onderling anderhalve meter afstand wordt gehouden. Ook de andere basisregels blijven gelden: vooraf reserveren, communie uitreiken, hygiëne en het dragen van mondkapjes.

Zingen

De richtlijnen voor zingen wijzigen op 5 juni nog niet. Voorlopig kunnen één cantor of maximaal 4 zangers zingen. Voor kinderen tot en met 12 jaar kan een uitzondering worden gemaakt. De overheid verwacht per 30 juni verdere versoepelingen.

De bisschoppen hopen eind juni meer duidelijkheid te geven over de vraag wanneer koren weer verantwoord kunnen repeteren en zingen.

> Meer informatie

Waar moet u rekening mee houden als u in deze coronatijd naar de kerk gaat? U vindt hier alle regels op een rijtje.

 • Wilt u een viering bezoeken, dan is reserveren nodig (uitleg hieronder).
 • Voor uitvaarten geldt maximaal 100 personen in de kerk en ook op de begraafplaats. Het reserveren voor uitvaarten loopt via de uitvaartonderneming.
 • Voor huwelijken geldt maximaal 50 personen.
 • Blijf thuis als u klachten hebt zoals verkoudheid, koorts, hoesten of niezen.
 • Ons verzoek: draag tijdens de hele viering een mondkapje behalve op het moment dat u ter communie gaat.
 • Ontsmet uw handen bij binnenkomst van de kerk.
 • Houd overal in de kerk 1,5 m afstand en volg de looprichting.
 • Samenzang is niet toegestaan.
 • De priester reikt de hostie uit achter een kuchscherm.

Reserveren doet u zo:

Voor elke mis is reserveren nodig. U doet dat via het parochiesecretariaat. Stuur een mailtje naar sintchristoffelparochie@gmail.com of bel (0487) 57 12 30 (op werkdagen van 9.00-12.00 u). Geef dan het volgende door:

 • Uw naam
 • Welke viering u wilt bijwonen (plaats en tijd)
 • Met hoeveel personen u komt
 • Uw telefoonnummer

U hoort van ons of uw zitplaatsen beschikbaar zijn. Is er onverhoopt geen plaats meer vrij, dan komt u automatisch bovenaan de lijst van de volgende viering.

Samen corona onder controle

Als parochie vinden wij het belangrijk om de regels van de overheid en ons bisdom na te volgen. Wij rekenen op uw begrip voor deze maatregelen en bidden dat we gauw van deze pandemie bevrijd mogen worden.

Tip: via de website www.kerkomroep.nl luistert u thuis naar de zondagsviering vanuit Dreumel.

maria

Gezinsbedevaart naar Maria in Den Bosch

De gezinsbedevaart rond Maria op 3 juli in Den Bosch gaat door. Het minimale aantal inschrijvingen is gehaald en de coronavooruitzichten zijn gunstig.

De inschrijftermijn voor de bedevaart is verlengd naar 12 juni. Er is nog tijd om je aan te melden om mee te gaan!

Ga mee op ontdekkingstocht

Wie kent Maria niet? We kennen haar van de kapelletjes, de kaarsjes, de kerststal, het Ave Maria. Maar wie was zij eigenlijk?

We gaan op ontdekkingstocht. We wandelen door ‘Mariastad’ Den Bosch en komen op de mooiste plekjes. Daar ontmoet je Maria. Ze laat je zingen, stoeptekenen, bidden, knopen ontwarren, bellen met een engel en nog veel meer. Ook is er een workshop voor het hele gezin, daar leer je Maria nog beter kennen. De kans is groot dat je van haar gaat houden!

Voor de lunch wordt gezorgd. Daarna sluiten we af met een viering in de Sint-Janskathedraal met onze bisschop mgr. De Korte.

Voor wie?

Deze ontdekkingstocht is voor gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd. Opa’s en oma’s, broers, zusjes en vriendjes zijn allemaal van harte welkom.

> Meer informatie

De Werkgroep ‘Maria en wij, gezinsbedevaart’  hoopt jullie op 3 juli te mogen verwelkomen!

quinten

Priesterwijding Quinten Kerckhofs

Op zaterdag 29 mei 2021 wordt seminarist Quinten Kerckhofs priester gewijd door mgr. Gerard de Korte in de Sint-Janskathedraal van ’s-Hertogenbosch.

Een bijzondere priesterwijding, niet alleen omdat deze in coronatijd plaatsvindt, maar ook omdat het Meimaand is en de Zoete Moeder prominent in het noordertransept staat opgesteld.

Curriculum

Quinten komt oorspronkelijk uit Antwerpen, België waar hij in 1993 werd geboren. In 2012 trad hij in bij de norbertijnen in Tongerlo, België, maar na de periode van zijn tijdelijke geloften besloot hij zich in 2015 aan te bieden als seminarist voor het bisdom Den Bosch. Zijn stage liep hij in de Sint-Jorisparochie in Eindhoven. Ook na zijn diakenwijding in november 2020 bleef hij daar werkzaam.

Vanwege de coronamaatregelen is het aantal mensen dat kan deelnemen aan de Eucharistieviering en live getuige kan zijn van de priesterwijding beperkt. Helaas zijn er geen plaatsen meer vrij, maar de viering is op 29 mei vanaf 10.30 uur live te volgen via het YouTube-kanaal van de kathedraal.

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: 0487-571230

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Onze parochie bestaat uit acht kerkdorpen: Alphen, Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Dreumel, Maasbommel en Wamel.

U bent van harte uitgenodigd voor een bezoek aan een van onze locaties!

Meer informatie

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: (0487) 57 12 30

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Bankrekeningnummer IBAN: NL14RABO0146903684

Meer contactgegevens

Copyright: Sint Christoffelparochie

Privacybeleid | Website door: Webheld.nl