1e Communie_1

Aanmelden Eerste Communie geopend

Dit schooljaar is er vanaf oktober weer een project voor de Eerste Heilige Communie in onze parochie voor kinderen uit groep 4. Het project vindt afwisselend plaats in Dreumel en in Beneden-Leeuwen. En de vieringen van de Eerste Heilige Communie staan gepland op 15 mei 2022 in Beneden-Leeuwen en in Dreumel.

De bijeenkomsten vinden meestal plaats op een woensdagmiddag van 16.00-17.00 uur in de pastorie van Dreumel en Beneden-Leeuwen. De kosten van het project zijn €45,=

Er is één informatieavond gepland voor ouders en verzorgers. Woensdag 20 oktober in de kerk van Dreumel. De avond begint om 20.:00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. U krijgt dan uitleg van het project en de planning.

U kunt uw kind aanmelden door het formulier hieronder te downloaden,  in te vullen en af te geven op de pastorie in Dreumel of Beneden-Leeuwen. U kunt het ook per e-mail opsturen naar het secretariaat: sintchristoffelparochie@gmail.com.

Werkgroep Eerste Heilige Communie
Angela Sas, pater Jules en diaken Jos

inschrijfformulier EHC 2022

kruisweg maasbommel

In de vastentijd: Kruisweg en biechtgelegenheid

Elke vrijdag in de vastentijd wordt er om 15.00 uur in de kerk in Beneden-Leeuwen en in Dreumel de Kruisweg gebeden. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Zoals paus Franciscus in zijn preek op Aswoensdag aangaf, is het belangrijk, willen wij ons weer naar God kunnen toekeren, dat wij biechten, om een goede relatie met God te houden. Voor meer informatie kunt u een persoonlijke afspraak maken met pastoor Titus: (0487) 59 12 07 of 06-57 06 50 75.

[foto gemaakt door Diana Nieuwold, kerk Maasbommel]

Pastor-en-kapelaan

Even voorstellen: nieuwe kapelaan en pastor

Kapelaan Jules

Ik heet Jules-Davy Malonga (44). Ik kom uit Congo-Brazzaville. Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin van acht kinderen. Hierdoor kwam mijn aantrekking tot het religieuze leven.

Mijn religieuze opleiding begon in 2000 in Congo-Brazzaville, daarna in Gabon, in Kameroen, Centraal Afrikaanse Republiek en Nigeria. Op 16 juli 2011 ben ik priester gewijd in Congo-Brazzaville. Daarna ben ik op missie naar Frans-Guyana (Latijns-Amerika) gezonden. Ik werkte met de amerindians in  het Amazonewoud op de grens met Suriname.

In 2018 ben ik naar Nederland gekomen om nieuwe missie-ervaring op te doen. Ik leer nog steeds Nederlands. Ik reken op de parochianen om de taal te verbeteren.

 

Pastor Ad Verest

Mijn naam is Ad Verest en ik mag sinds 1995 priester zijn van ons bisdom den Bosch. Mijn leeftijd is 62 en ik heb al verschillende pastorale taken gehad, te beginnen met eerst kapelaan en daarna pastoor in Vught, daarna pastoor in achtereenvolgens Reusel, Eindhoven en Aalst-Waalre.

Ik 2012 heb ik drie jaar in Rome mogen wonen en werken voor een internationale kerkelijke instelling. Na mijn terugkomst ben ik 2015 medepastor geworden van de Jozefparochie in Oisterwijk, Moergestel en Haaren. Daar heb ik met veel genoegen mogen werken totdat er in mei 2019 een ernstige ziekte bij mij werd ontdekt. Na twee operaties en een chemokuur was ik anderhalf jaar verder. Maar gelukkig zijn mijn krachten al zodanig teruggekeerd dat ik vanaf Nieuwjaar mijn pastorale werk weer geleidelijk heb kunnen oppakken.

Het was voor mij een flinke verrassing dat de bisschop me vroeg om voor een half jaar naar Dreumel te komen om daar de nieuwe kapelaan van de parochie, pater Jules, te begeleiden.

Maar ik ben blij dat ik toch de stap heb kunnen zetten om Oisterwijk los te laten en naar de Christoffelparochie te verhuizen. Het is weer opnieuw de ervaring van de tenten opbreken en gaan naar een land waartoe Onze Lieve Heer mij roept: ditmaal het Land van Maas en Waal.

Samen met pastoor Titus en met pater Jules verwacht ik goed samen te kunnen werken tot welzijn van de parochianen en van pater Jules in het bijzonder. Want het is de bedoeling dat hij na dit half jaar van inwerken in juli zelfstandig met pastoor Titus kan verdergaan.

We zullen zeker de kans krijgen om elkaar in een van de acht kerken van de ‘Christoffel’ te ontmoeten. Mijn bedoeling in deze parochie is te werken met de jongeren. Ik zal graag ook vaak de zieken te bezoeken. Ik zou van catechese en bijbelstudie een middel maken om kennis van het woord van God en kennis van leerstellingen te bevorderen.

Al hoewel het van mijn hart moet dat de huidige maatregelen tegen het coronavirus de pastorale contacten toch wel héél sterk beperken.

Laten we hopen en bidden dat we snel verlost mogen worden van deze infectie die ons dagelijks leven zo sterk beheerst. Belangrijk is elkaar te blijven bemoedigen!

Foto kaarsjes

BELANGRIJK: Geen publieke vieringen op kerstavond

De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft op 15 december naar aanleiding van de indringende toespraak van minister-president Mark Rutte van maandag 14 december besloten dat in de Rooms-katholieke kerken dit jaar op kerstavond geen publieke vieringen, zoals de nachtmis, zullen plaatsvinden. Dat betekent dat er tussen donderdag 24 december 17.00 uur en vrijdag 25 december 07.00 uur in het geheel geen publieke vieringen worden gehouden. Juist de vieringen op kerstavond en in de kerstnacht worden doorgaans door veel mensen bezocht. De bisschoppen willen in deze periode van lockdown een beweging van veel mensen tegelijk voorkomen.

Het besluit om op kerstavond en in de kerstnacht geen publieke vieringen te laten plaatsvinden nemen de bisschoppen met pijn in het hart. Zij hebben echter vanaf het begin van de Covid-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen voor de volksgezondheid en strikte maatregelen vastgelegd voor de vieringen. De dagmissen en andere vieringen met Kerstmis op 25 en 26 december kunnen wel – zij het maximaal met het beperkte aantal van dertig gelovigen – publiek worden gevierd.

Protocol blijft gelden

Waar er in november nog hoop was om Kerstmis met meer dan 30 mensen te vieren, is die hoop nu vervlogen. De bisschoppen zien zich met het oog op de volksgezondheid genoodzaakt het aantal aanwezigen bij een viering beperkt te houden tot maximaal 30, exclusief bedienaren, medewerkers en zangers. Tijdens de vieringen gelden alle maatregelen en beperkingen die al eerder zijn vastgelegd in het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. Dit is inclusief het dringende advies om een mondkapje te dragen dat alleen afgaat bij het ontvangen van de Heilige Communie. De bisschoppen benadrukken dat er ook in de kerstvieringen op Eerste en Tweede Kerstdag geen samenzang kan plaatsvinden en dat koorzang met maximaal vier zangers is toegestaan, alleen in een veilige opstelling.

Buiten de periode van donderdag 24 december 17.00 uur tot vrijdag 25 december 07.00 uur waarin er in het geheel geen publieke vieringen zullen zijn, blijven de vieringen dus publiek toegankelijk, omdat de bisschoppen dit als essentieel beschouwen: de eredienst en de sacramenten bieden mensen geestelijk voedsel ter ondersteuning van het persoonlijk geloofsleven dat kracht, hoop en moed geeft, juist ook in deze moeilijke tijd.

512px-Facebook_New_Logo_(2015).svg

Parochie op Facebook

De Sint-Christoffelparochie is ook actief op Facebook. Nadat wij begin van dit jaar onze nieuwe website in gebruik hebben genomen en ook vaker onze kerkdeuren op zondagmiddag openen, vinden wij het ook de moeite waard om via Facebook met u in contact te komen.

Laten we verbinding maken. Word vriend van de Sint-Christoffelparochie op Facebook!

 

 

Paus-Franciscus-3

Algemene audiëntie paus Franciscus, 2 september 2020

Beste broeders en zusters,

In onze constante reflectie op de huidige pandemie zien we hoe nauw we met elkaar verbonden zijn en afhankelijk van elkaar zijn, precies omdat we door God geschapen zijn en één gedeeld thuis hebben.

We kunnen alleen maar sterker uit de crisis komen als we samen optrekken.

De sociale doctrine van de Kerk spreekt van de noodzaak van de deugd: solidariteit. Authentieke solidariteit gaat niet alleen over het aanbieden van hulp aan anderen. Het is een kwestie van gerechtigheid. Die vereist een radicale verandering, die aandacht heeft voor het beste voor de gemeenschap, het recht op leven voor allen verdedigt en een eerlijke verdeling van de aardse goederen promoot.

Het bijbelverhaal over de toren van Babel laat ons zien wat er gebeurt, wanneer een samenleving zijn eigen weg naar de hemel bouwt en God loslaat, geen aandacht meer heeft voor de meest kwetsbaren. Dit ‘Babel-syndroom’ is gekeerd door het feest van Pinksteren. Waar de gave van de Heilige Geest een harmonieuze eenheid creëert, om waarachtig een gemeenschap op te bouwen.

Moge de Heilige Geest ons wijsheid en creativiteit geven om vormen van solidariteit te vinden die nodig zijn in de post-corona-wereld, om de interpersoonlijke en sociale ziekten te genezen en de groei van de menselijke familie in broederschap, rechtvaardigheid en vrede te bevorderen.

Paus Franciscus

[Vertaling: F.Z.]

kerk apptern

Open monumentendag 12 en 13 september

Vaak langs de kerk gereden, maar nog nooit binnen geweest? Jammer, want in West-Maas en Waal vindt u 8 kerken die niet alleen blikvangers zijn voor onze dorpen, maar die er ook van binnen prachtig uitzien.

Of u gelovig bent of niet, in deze zomermaanden bent u van harte welkom om alles op uw gemak te bekijken. Elke zondagmiddag kunt u namelijk in twee van onze kerken binnenlopen. In de Sint-Barbarakerk in Dreumel van 14.00 tot 16.00 uur en in de Heilige Alphonsuskerk in Beneden-Leeuwen van 12.00 tot 16.00 uur.

Met open Monumentendag, het weekend van 12 en 13 september, zijn er ook andere kerken in onze parochie geopend:

Appeltern: Zaterdag 12 en zondag 13 september van 13.00-16.00 uur

Wamel: Zaterdag 12 en zondag 13 september van 14.00-16.00 uur

Boven-Leeuwen: Zondag 13 september van 10.00-12.00 uur

Loop vrijblijvend binnen, steek een kaarsje aan bij Maria of Jozef en pak een moment stilte voor uzelf. Van harte welkom!

 

Paus-Franciscus-1

Paus-spreuk (18 aug.)

Rijkdom kan ons dwingen muren te bouwen. Jezus daarentegen nodigt zijn leerlingen uit om goederen en rijkdom om te zetten in relaties, omdat mensen meer waard zijn dan dingen, ze zijn waardevoller dan alle rijkdom die we bezitten.

 – Paus Franciscus

19-Ben-Leeuwen---Alphonsis-

Open huis op zondagmiddagen – Welkom!

Vanaf zondag 26 juli zijn de kerken van Dreumel en Beneden-Leeuwen ’s middags voor u geopend. Wilt u graag een kaarsje opsteken of eens rustig rondkijken, dan is dit een mooie gelegenheid.

In Dreumel zijn de deuren open tussen 14.00 en 16.00 uur en in Beneden-Leeuwen van 12.00 tot 16.00 uur.

Deze zomer kunt u elke zondagmiddag terecht. Van harte welkom!

23-2-2020 (52)

Komend weekend 4 en 5 juli weer naar de zondagsmis

Samen in de kerk de heilige mis vieren, dat hebben we gemist. Gelukkig kan dat weer vanaf komend weekend. Houd dan wel rekening met de hygiënemaatregelen:

  • Blijf bij klachten thuis.
  • Houd in de kerk 1,5 m afstand.
  • Ontsmet bij binnenkomst in de kerk uw handen.
  • Volg de looproutes om veilig uw plaats te bereiken
  • Gaat u niet te communie, kies dan een zitplaats achterin.

Bij de ingang krijgt u aanwijzingen van een vrijwilliger. In vier kerken hebben we de afgelopen drie weken al kunnen ‘oefenen’ bij de doordeweekse vieringen. De bezoekers zijn tevreden over de genomen maatregelen. Tot slot:

  • In onze kerken is plaats voor maximaal 100 bezoekers of minder, afhankelijk van de kerk.
  • Wij werken niet met reserveringen.
  • De priester reikt de H. Communie uit achter een kuchscherm.
  • Onder het kopje Vieringen elders op de website vindt u de Heilige Missen met de aanvangstijden.

Wij zijn er klaar voor om u te ontvangen. Van harte welkom!

Pastoraal team en kerkbestuur

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: 0487-571230

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Onze parochie bestaat uit acht kerkdorpen: Alphen, Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Dreumel, Maasbommel en Wamel.

U bent van harte uitgenodigd voor een bezoek aan een van onze locaties!

Meer informatie

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: (0487) 57 12 30

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Bankrekeningnummer IBAN: NL14RABO0146903684

Meer contactgegevens

Copyright: Sint Christoffelparochie

Privacybeleid | Website door: Webheld.nl