Kerk-Dreumel-zijaanzicht

Bereikbaar secretariaat 24 april t/m 5 mei

In verband met vrije dagen en/of vakantie is het secretariaat in deze periode niet bemand op:

27 april Koningsdag

1 t/m 5 mei

Voor dringende zaken waaronder overlijdensberichten kunt u contact opnemen met pastoor Titus via telefoonnummer 06-57 06 50 75.

Rooster-Kerstmis-2022

Zalig Kerstmis gewenst!

Bezoek de Kerststal

In verschillende kerken kunt u de Kerststal komen bewonderen:

  • Dreumel: 1e en 2e Kerstdag, Nieuwjaarsdag en 8 januari van 14.00-16.00 u (kerststal en tentoonstelling)
  • Beneden-Leeuwen: 1e Kerstdag van 13.00 – 16.00 u
  • Alphen: 1e en 2e Kerstdag van 14.00 – 16.00 u
  • Appeltern: 1e Kerstdag 13.00 – 15.00 u
  • Maasbommel: 1e Kerstdag van 14.00 – 16.00 u

Van harte welkom en veel kijkplezier!

Begraafplaats-Wamel

R.K.-begraafplaats Wamel volgende week weer toegankelijk

Vanaf volgende week (8-12 augustus) is de begraafplaats van Wamel weer toegankelijk voor bezoekers.

De gemeente heeft beloofd voor het einde van deze week de wegversperring in de Sint-Victorstraat weg te nemen en de toegang naar de begraafplaats vrij te maken.

Nu de steiger met ballast rondom de pastorie geheel gereed is, zijn er voor de omgeving van de pastorie geen veiligheidsrisico’s meer. De aannemer heeft het metselwerk vanaf de steiger goed kunnen beoordelen en de constructieve samenhang is goed.

Binnenzijde pastorie

De pastorie is aan de binnenzijde echter nog niet toegankelijk voor verder onderzoek en schadebeoordeling. Hiervoor dient de steiger nog gekoppeld te worden aan de buitenmuren. Deze koppeling is ingepland na de bouwvakvakantie.

Het parochiebestuur is blij dat nabestaanden de graven van hun dierbare overledenen weer kunnen bezoeken.

-Bestuur Sint-Christoffelparochie

Naamloos

Com-Passion

Kom naar de COM-PASSION PROMS CONCERTEN in Druten, Wijchen en Boven Leeuwen. Met muziek van alle tijden’waarbij u kunt wegdromen, mee kunt neuriën of zelfs meezingen!

christmas-crib-figures-g86b0ca08d_640

Vieringen met Kerstmis en Kerststalbezoek

Er is op 24 december één centrale, besloten Kerstavond-viering om 21.00 uur vanuit Dreumel die digitaal is te beluisteren via www.kerkomroep.nl. De vieringen van Eerste en Tweede kerstdag gaan wel gewoon door.

Verder kunt u nog in drie kerken de Kerststal bezoeken:

  • 1e Kerstdag in Appeltern van 14.00 tot 16.00 u
  • 1e Kerstdag in Boven-Leeuwen na de viering tot 13.00 u
  • 1e en 2e Kerstdag in Beneden-Leeuwen van 13.00 tot 16.00 u
  • 1e en 2e Kerstdag in Alphen 14.00 -16.00 u
Corona kerk

Coronamaatregelen: geen vieringen na 17.00 u, ook niet met Kerstmis

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 u geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis.

Dit besluit gaat per direct in en betreft zowel vieringen als andere kerkelijke bijeenkomsten tussen 17.00 en 05.00 uur. Andere kerkelijke bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld catechesebijeenkomsten of parochiebestuursvergaderingen. Deze kunnen na 17.00 u uiteraard wel digitaal worden georganiseerd.

Voor onze  Sint-Christoffelparochie betekent dat de doordeweekse avond missen komen te vervallen.

Ook de voor dit weekend geplande vieringen op zaterdagavond 4 december in Appeltern en Wamel komen te vervallen.

Voor meer informatie betreffende de komende weken en weekenden, houd onze website in de gaten.  

cecilia 2

22 november: Gedenkdag van St. Cecilia

De heilige maagd en martelares Caecilia of Cecilia leefde in de 2e of 3e eeuw in Rome. Sinds de late middeleeuwen is zij de patrones van muzikanten, kerkmusici, zangkoren, organisten en orgelbouwers.

Caecilia werd sinds de tweede helft van de vijfde eeuw in de Kerk van Rome als martelares vereerd. Historisch betrouwbare informatie over haar leven ontbreekt. Volgens een oude legende kwam zij uit een Romeins adellijk geslacht. Als meisje legde zij omwille van Christus, haar hemelse bruidegom, de gelofte van maagdelijkheid af.

Caecilia werd volgens de legende tegen haar zin uitgehuwelijkt aan de heiden Valerianus, een man die haar maagdelijkheid echter respecteerde. Caecilia wist haar echtgenoot en zijn broer Tibertius te bekeren tot het christelijk geloof. Met zijn drieën zorgden zij voor de families van vervolgde christenen. Op bevel van de heidense prefect Almachius werden Valerianus en zijn broer gevangen genomen en onthoofd. Caecilia werd in haar huis in een bad van kokend water gezet, maar overleefde deze foltering. Daarop probeerde de beul haar te doden door haar halsslagader door te snijden. Ook dat mislukte. Drie dagen lang lag zij bloedend in haar badkamer en uiteindelijk stierf Caecilia.

Caecilia werd bijgezet in de catacomben van Calixtus. Paus Paschalis I liet haar lichaam in 821 overbrengen naar de Sint-Caeciliabasiliek in de Romeinse wijk Trastevere. Tot op de dag van vandaag wordt zij daar vereerd als het toonbeeld van geloof, kuisheid en standvastigheid.

Haar graf werd in 1599 op gezag van kardinaal Cesare Baronio geopend. Tot ieders grote verbazing zagen de onderzoekers het ongeschonden lichaam van een jonge vrouw met een diepe steekwond in haar hals en bloedvlekken op haar kleren. De barokkunstenaar Stefano Maderno (1575-1636) maakte van marmer een natuurgetrouw beeld van haar zielloze lichaam zoals dat toen werd aangetroffen.

Dit beroemde beeldbouwwerk ligt onder het hoofdaltaar van de Santa Caecilia in Trastevere. Een kopie bevindt zich in de Crypte van Sint-Caecilia in de catacombevan San Callisto, waar haar sarcofaag aanvankelijk stond.

De oorsprong van Caecilia’s band met de muziek ligt in het verhaal dat Caecilia tijdens haar huwelijk in extase raakte door hemelse klanken. Pas aan het eind vande vijftiende eeuw wordt zij daadwerkelijk voorgesteld als patrones van (kerk)musici en orgelbouwers. Dit kwam door een verkeerde vertaling van een oude Latijnse antifoon die gezongen werd op haar feestdag: Cantantibus organis Caecilia in caelum assumpta est. Deze tekst suggereerde dat er orgelspel klonk toen Caecilia ten hemel werd opgenomen. Organis moet echter niet vertaald worden met ‘orgels’, maar met ‘stemorganen’.

In katholieke landen en streken dragen veel koren, fanfares, harmonieën en andere muziekensembles de naam ‘Sint Cecilia’ of ‘Sint Caecilia’ Rond haar (liturgische) gedachtenis op 22 november organiseren veel katholieke muziekverenigingen een feestavond.

 

 

 

vormsel

Aanmelding vormsel geopend

Voor het komende jaar 2022 is er in de Sint-Christoffelparochie 1 vormselviering vastgelegd, namelijk in Beneden-Leeuwen op zondag 12 juni 2022 om 11.00 uur, waarbij Mgr. Mutsaerts vormheer is.

Kinderen uit groep 7 en groep 8 kunnen zich hiervoor opgeven.

Het is de bedoeling dat vormelingen van andere geloofsgemeenschappen zich aansluiten bij de vormelingen van Beneden-Leeuwen om zo voldoende vormelingen te hebben. Als u uw kind wilt aanmelden voor het vormsel dan kunt u onderstaand formulier downloaden en in vullen voor 06 januari 2022. U kunt het formulier e-mailen naar: sintchristoffelparochie@gmail.com.

Verdere info over de voorbereidingen krijgt u nadat uw kind is aangemeld voor het vormsel.

aanmeldformulier Vormsel

1e Communie_1

Aanmelden Eerste Communie geopend

Dit schooljaar is er vanaf oktober weer een project voor de Eerste Heilige Communie in onze parochie voor kinderen uit groep 4. Het project vindt afwisselend plaats in Dreumel en in Beneden-Leeuwen. En de vieringen van de Eerste Heilige Communie staan gepland op 15 mei 2022 in Beneden-Leeuwen en in Dreumel.

De bijeenkomsten vinden meestal plaats op een woensdagmiddag van 16.00-17.00 uur in de pastorie van Dreumel en Beneden-Leeuwen. De kosten van het project zijn €45,=

Er is één informatieavond gepland voor ouders en verzorgers. Woensdag 20 oktober in de kerk van Dreumel. De avond begint om 20.:00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. U krijgt dan uitleg van het project en de planning.

U kunt uw kind aanmelden door het formulier hieronder te downloaden,  in te vullen en af te geven op de pastorie in Dreumel of Beneden-Leeuwen. U kunt het ook per e-mail opsturen naar het secretariaat: sintchristoffelparochie@gmail.com.

Werkgroep Eerste Heilige Communie
Angela Sas, pater Jules en diaken Jos

inschrijfformulier EHC 2022

kruisweg maasbommel

In de vastentijd: Kruisweg en biechtgelegenheid

Elke vrijdag in de vastentijd wordt er om 15.00 uur in de kerk in Beneden-Leeuwen en in Dreumel de Kruisweg gebeden. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Zoals paus Franciscus in zijn preek op Aswoensdag aangaf, is het belangrijk, willen wij ons weer naar God kunnen toekeren, dat wij biechten, om een goede relatie met God te houden. Voor meer informatie kunt u een persoonlijke afspraak maken met pastoor Titus: (0487) 59 12 07 of 06-57 06 50 75.

[foto gemaakt door Diana Nieuwold, kerk Maasbommel]

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: 0487-571230

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Onze parochie bestaat uit acht kerkdorpen: Alphen, Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Dreumel, Maasbommel en Wamel.

U bent van harte uitgenodigd voor een bezoek aan een van onze locaties!

Meer informatie

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: (0487) 57 12 30

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Bankrekeningnummer IBAN: NL14RABO0146903684

Meer contactgegevens

Copyright: Sint Christoffelparochie

Privacybeleid | Website door: Webheld.nl