Foto kaarsjes

BELANGRIJK: Geen publieke vieringen op kerstavond

De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft op 15 december naar aanleiding van de indringende toespraak van minister-president Mark Rutte van maandag 14 december besloten dat in de Rooms-katholieke kerken dit jaar op kerstavond geen publieke vieringen, zoals de nachtmis, zullen plaatsvinden. Dat betekent dat er tussen donderdag 24 december 17.00 uur en vrijdag 25 december 07.00 uur in het geheel geen publieke vieringen worden gehouden. Juist de vieringen op kerstavond en in de kerstnacht worden doorgaans door veel mensen bezocht. De bisschoppen willen in deze periode van lockdown een beweging van veel mensen tegelijk voorkomen.

Het besluit om op kerstavond en in de kerstnacht geen publieke vieringen te laten plaatsvinden nemen de bisschoppen met pijn in het hart. Zij hebben echter vanaf het begin van de Covid-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen voor de volksgezondheid en strikte maatregelen vastgelegd voor de vieringen. De dagmissen en andere vieringen met Kerstmis op 25 en 26 december kunnen wel – zij het maximaal met het beperkte aantal van dertig gelovigen – publiek worden gevierd.

Protocol blijft gelden

Waar er in november nog hoop was om Kerstmis met meer dan 30 mensen te vieren, is die hoop nu vervlogen. De bisschoppen zien zich met het oog op de volksgezondheid genoodzaakt het aantal aanwezigen bij een viering beperkt te houden tot maximaal 30, exclusief bedienaren, medewerkers en zangers. Tijdens de vieringen gelden alle maatregelen en beperkingen die al eerder zijn vastgelegd in het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. Dit is inclusief het dringende advies om een mondkapje te dragen dat alleen afgaat bij het ontvangen van de Heilige Communie. De bisschoppen benadrukken dat er ook in de kerstvieringen op Eerste en Tweede Kerstdag geen samenzang kan plaatsvinden en dat koorzang met maximaal vier zangers is toegestaan, alleen in een veilige opstelling.

Buiten de periode van donderdag 24 december 17.00 uur tot vrijdag 25 december 07.00 uur waarin er in het geheel geen publieke vieringen zullen zijn, blijven de vieringen dus publiek toegankelijk, omdat de bisschoppen dit als essentieel beschouwen: de eredienst en de sacramenten bieden mensen geestelijk voedsel ter ondersteuning van het persoonlijk geloofsleven dat kracht, hoop en moed geeft, juist ook in deze moeilijke tijd.

512px-Facebook_New_Logo_(2015).svg

Parochie op Facebook

De Sint-Christoffelparochie is ook actief op Facebook. Nadat wij begin van dit jaar onze nieuwe website in gebruik hebben genomen en ook vaker onze kerkdeuren op zondagmiddag openen, vinden wij het ook de moeite waard om via Facebook met u in contact te komen.

Laten we verbinding maken. Word vriend van de Sint-Christoffelparochie op Facebook!

 

 

Paus-Franciscus-3

Algemene audiëntie paus Franciscus, 2 september 2020

Beste broeders en zusters,

In onze constante reflectie op de huidige pandemie zien we hoe nauw we met elkaar verbonden zijn en afhankelijk van elkaar zijn, precies omdat we door God geschapen zijn en één gedeeld thuis hebben.

We kunnen alleen maar sterker uit de crisis komen als we samen optrekken.

De sociale doctrine van de Kerk spreekt van de noodzaak van de deugd: solidariteit. Authentieke solidariteit gaat niet alleen over het aanbieden van hulp aan anderen. Het is een kwestie van gerechtigheid. Die vereist een radicale verandering, die aandacht heeft voor het beste voor de gemeenschap, het recht op leven voor allen verdedigt en een eerlijke verdeling van de aardse goederen promoot.

Het bijbelverhaal over de toren van Babel laat ons zien wat er gebeurt, wanneer een samenleving zijn eigen weg naar de hemel bouwt en God loslaat, geen aandacht meer heeft voor de meest kwetsbaren. Dit ‘Babel-syndroom’ is gekeerd door het feest van Pinksteren. Waar de gave van de Heilige Geest een harmonieuze eenheid creëert, om waarachtig een gemeenschap op te bouwen.

Moge de Heilige Geest ons wijsheid en creativiteit geven om vormen van solidariteit te vinden die nodig zijn in de post-corona-wereld, om de interpersoonlijke en sociale ziekten te genezen en de groei van de menselijke familie in broederschap, rechtvaardigheid en vrede te bevorderen.

Paus Franciscus

[Vertaling: F.Z.]

kerk apptern

Open monumentendag 12 en 13 september

Vaak langs de kerk gereden, maar nog nooit binnen geweest? Jammer, want in West-Maas en Waal vindt u 8 kerken die niet alleen blikvangers zijn voor onze dorpen, maar die er ook van binnen prachtig uitzien.

Of u gelovig bent of niet, in deze zomermaanden bent u van harte welkom om alles op uw gemak te bekijken. Elke zondagmiddag kunt u namelijk in twee van onze kerken binnenlopen. In de Sint-Barbarakerk in Dreumel van 14.00 tot 16.00 uur en in de Heilige Alphonsuskerk in Beneden-Leeuwen van 12.00 tot 16.00 uur.

Met open Monumentendag, het weekend van 12 en 13 september, zijn er ook andere kerken in onze parochie geopend:

Appeltern: Zaterdag 12 en zondag 13 september van 13.00-16.00 uur

Wamel: Zaterdag 12 en zondag 13 september van 14.00-16.00 uur

Boven-Leeuwen: Zondag 13 september van 10.00-12.00 uur

Loop vrijblijvend binnen, steek een kaarsje aan bij Maria of Jozef en pak een moment stilte voor uzelf. Van harte welkom!

 

Paus-Franciscus-1

Paus-spreuk (18 aug.)

Rijkdom kan ons dwingen muren te bouwen. Jezus daarentegen nodigt zijn leerlingen uit om goederen en rijkdom om te zetten in relaties, omdat mensen meer waard zijn dan dingen, ze zijn waardevoller dan alle rijkdom die we bezitten.

 – Paus Franciscus

19-Ben-Leeuwen---Alphonsis-

Open huis op zondagmiddagen – Welkom!

Vanaf zondag 26 juli zijn de kerken van Dreumel en Beneden-Leeuwen ’s middags voor u geopend. Wilt u graag een kaarsje opsteken of eens rustig rondkijken, dan is dit een mooie gelegenheid.

In Dreumel zijn de deuren open tussen 14.00 en 16.00 uur en in Beneden-Leeuwen van 12.00 tot 16.00 uur.

Deze zomer kunt u elke zondagmiddag terecht. Van harte welkom!

23-2-2020 (52)

Komend weekend 4 en 5 juli weer naar de zondagsmis

Samen in de kerk de heilige mis vieren, dat hebben we gemist. Gelukkig kan dat weer vanaf komend weekend. Houd dan wel rekening met de hygiënemaatregelen:

 • Blijf bij klachten thuis.
 • Houd in de kerk 1,5 m afstand.
 • Ontsmet bij binnenkomst in de kerk uw handen.
 • Volg de looproutes om veilig uw plaats te bereiken
 • Gaat u niet te communie, kies dan een zitplaats achterin.

Bij de ingang krijgt u aanwijzingen van een vrijwilliger. In vier kerken hebben we de afgelopen drie weken al kunnen ‘oefenen’ bij de doordeweekse vieringen. De bezoekers zijn tevreden over de genomen maatregelen. Tot slot:

 • In onze kerken is plaats voor maximaal 100 bezoekers of minder, afhankelijk van de kerk.
 • Wij werken niet met reserveringen.
 • De priester reikt de H. Communie uit achter een kuchscherm.
 • Onder het kopje Vieringen elders op de website vindt u de Heilige Missen met de aanvangstijden.

Wij zijn er klaar voor om u te ontvangen. Van harte welkom!

Pastoraal team en kerkbestuur

huwelijk 2

Terugblik op kerkelijk huwelijk in Wamel

Op vrijdag 19 juni om 13:00 uur zijn in de St. Victor en Gezellenkerk in Wamel in het huwelijk getreden Gerwin van Olderen en Fadiya Hanina.

Het bruidspaar: “Het was een geweldige dag. We hebben enorm genoten. Iedereen vond de kerk mooi en het was heel fijn dat pastoor Titus een trouwkaars voor ons had”.

laudato si

5 jaar Laudato Sí

Paus Franciscus heeft op 3 maart jl. christenen overal ter wereld uitgenodigd om van 16 tot 24 mei 2020 Laudato si’-Week te vieren ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van de encycliek. Hij stelde in zijn uitnodiging de indringende vraag welke wereld we willen nalaten aan onze kinderen die nu opgroeien. Dat is de vraag die veel katholieken ter harte zullen nemen.

De visie van onderlinge verbondenheid van Laudato si’ is juist nu bijzonder actueel. Een mondiale crisis raakt allen en kan alleen het hoofd worden geboden door samen te werken. Het thema van de Laudato si’-Week is dan ook ‘Alles is verbonden.’

In zijn videoboodschap roept bisschop De Korte op stil te staan bij de drie belangijkste thema’s uit de meest recente sociale encycliek Laudato si’ (over de zorg voor het gemeenschappelijk huis):

 • opkomen voor de cultuur van het leven.
 • wereldwijde sociale gerechtigheid.
 • onze aarde zo goed mogelijk te beschermen.

[bron: www.bisdomdenbosch.nl]

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: 0487-571230

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Onze parochie bestaat uit acht kerkdorpen: Alphen, Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Dreumel, Maasbommel en Wamel.

U bent van harte uitgenodigd voor een bezoek aan een van onze locaties!

Meer informatie

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: (0487) 57 12 30

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Bankrekeningnummer IBAN: NL14RABO0146903684

Meer contactgegevens

Copyright: Sint Christoffelparochie

Privacybeleid | Website door: Webheld.nl