Decreet tot onttrekking aan de goddelijke eredienst van de H. Victorkerk in Wamel

Afgelopen december heeft het parochiebestuur haar voorgenomen besluit over de sluiting van vier van haar acht kerken bekend gemaakt. Het betreft de H. Donatuskerk te Altforst, de H. Victor en Gezellenkerk te Wamel, de H. Willibrorduskerk te Boven-Leeuwen en de H. Lambertuskerk te Maasbommel.

Aansluitend zijn de formele stappen gezet in het proces van onttrekking van deze kerken aan de eredienst en heeft het parochiebestuur uitgebreide verzoeken neergelegd bij de bisschop van ’s-Hertogenbosch. De bisschop heeft inmiddels voor de kerk van Wamel het decreet uitgevaardigd.

Decreet tot onttrekking aan de goddelijke eredienst

De bisschop van ’s-Hertogenbosch, Gerardus Johannes Nicolaas De Korte, heeft op 30 mei 2023 een decreet afgegeven tot onttrekking aan de goddelijke eredienst van de H. Victor en Gezellenkerk te Wamel.

Het besluit houdt in dat de r.k. Kerk van de HEILIGE VICTOR EN GEZELLEN, gelegen aan de Sint Victorstraat 1 te Wamel, met ingang van 15 oktober 2023, direct aansluitend aan de laatste viering, aan de goddelijke eredienst wordt onttrokken.

Bezwaren tegen dit decreet kunnen in overeenstemming met het kerkelijk wetboek (can. 1734 ivm can. 201 § 2) vanaf maandag 12 juni 2023 tot en met woensdag 21 juni 2023 (10 nuttige dagen) bij de bisschop van ’s-Hertogenbosch, Parade 11 (5211) KL ’s-Hertogenbosch worden ingediend.

Het decreet wordt afgekondigd tijdens de eucharistievieringen op zondag 4 en zondag 11 juni 2023 en tevens wordt het aan iedereen bekendgemaakt via een bericht op onze parochiepagina in de Maas & Waler van woensdag 7 juni.

De locatieraad van de geloofsgemeenschap Wamel is inmiddels bezig invulling te geven aan de slotviering. Meer informatie daarover volgt later.

De volledige tekst van dit decreet kunt u als pdf downloaden.

Onze parochie bestaat uit acht kerkdorpen: Alphen, Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Dreumel, Maasbommel en Wamel.

U bent van harte uitgenodigd voor een bezoek aan een van onze locaties!

Meer informatie

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: (0487) 57 12 30

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Bankrekeningnummer IBAN: NL14RABO0146903684

Meer contactgegevens

Copyright: Sint Christoffelparochie

Privacybeleid | Website door: Webheld.nl