Inspiratie: 15 augustus Maria-Tenhemelopneming

Op zaterdag 15 augustus vieren we Maria-ten-Hemelopneming. In het Evangelie lezen we het Magnificat, dat Maria uitspreekt, als zij bij haar nicht Elisabeth op bezoek is:

“Mijn hart prijst hoog de Heer. Van vreugde juicht mijn geest om God, mijn redder, daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid van zijn dienstmaagd. En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig, omdat Hij die machtig is aan mij zijn wonderwerken deed, en heilig is zijn Naam. Barmhartig is Hij, van geslacht tot geslacht, voor hen die Hem vrezen. Hij toont de kracht van zijn arm; slaat trotsen van hart uiteen. Heersers ontneemt Hij hun troon, maar Hij verheft de geringen. Die hongeren overlaad Hij met gaven, en rijken zendt Hij heen met lege handen. Zijn dienaar Israël heeft Hij zich aangetrokken, gedachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig jegens Abraham en zijn geslacht, gelijk Hij had gezegd tot onze Vaderen.”

 

Sinds een paar weken is er in de Lambertuskerk te Alphen een fraaie “Maria met kind”  te bewonderen. Gemaakt van gebrandschilderd glas in een mooi belicht kader.

Herman Schilperoort (die helaas vorig jaar is overleden)  heeft dit oorspronkelijke detail van een groter raam  meegenomen na een tournee in de Oekraïne van het Russische Kozakkenkoor,  alwaar hij zanger bij was.

Via Geert de Jong uit Alphen is het gerestaureerd en inmiddels in bruikleen gegeven aan de St. Lambertuskerk, waar het nu in de Mariakapel hangt. Tijdens de viering van de “Maria ten Hemelopneming” op 15 augustus verdient dit kunstwerk zeker wat extra aandacht.

De datering ontbreekt helaas maar gezien de brandschilderingen aan beide zijden van het glas moet het werk van behoorlijke ouderdom zijn.

 

Onze parochie bestaat uit acht kerkdorpen: Alphen, Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Dreumel, Maasbommel en Wamel.

U bent van harte uitgenodigd voor een bezoek aan een van onze locaties!

Meer informatie

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: (0487) 57 12 30

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Bankrekeningnummer IBAN: NL14RABO0146903684

Meer contactgegevens

Copyright: Sint Christoffelparochie

Privacybeleid | Website door: Webheld.nl