Nieuwe diaken: Jos van den Bosch, even voorstellen

Mijn wieg stond 68 jaar geleden in Dongen (bij Tilburg). Geboren als jongste van zes kinderen in een oprecht katholiek gezin. Op mijn vierde verhuisde ik naar Veghel waar ik een jaar later als misdienaar begon bij de zusters franciscanessen, een beslissende stap voor mijn verdere leven.

Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) mocht ik al jong meebeleven en de vruchten daarvan vonden harmonieus hun weg binnen de kloostermuren. Het geloof en de Kerk bleven mij boeien, maar na mijn voortgezet onderwijs was er een leegte wat opleidingen tot kerkelijke roepingen betreft. Ik koos daarom voor een studie aan de Pedagogische Academie.

Na het behalen van mijn diploma vervolgde ik mijn studie aan de Theologische Faculteit in Tilburg. Het was in die, voor de Kerk van katholiek Nederland zo roerige periode met z’n weerslag op studie en studenten, een verademing voor mij om professor Lescrauwaet als leraar te mogen ontmoeten. Hij was en is voor mij nog steeds een bron van inspiratie en ik beschouw het als een grote rijkdom om hem persoonlijk en in vriendschap tot aan zijn dood in 2013 te hebben mogen kennen.

Na 16 jaar als godsdienstleraar in het voortgezet onderwijs te hebben gewerkt, beschouwde ik het als een Godsgeschenk om op 28 september 1991 door mgr. Johannes ter Schure in de kathedrale basiliek van Sint-Jan in Den Bosch te worden gewijd tot permanent diaken met mgr. Bluyssen en mgr. Lescrauwaet als meewijdende bisschoppen.

Vanaf 1 oktober 1991 werkte ik in de parochie van de H. Martinus van Tours in Sint-Oedenrode en vanaf 1 mei 2010 in de parochie Gemert-Bakel. Op 1 augustus 2019 ging ik met emeritaat (pensioen) in de hoop ook daarna nog pastoraal actief te kunnen zijn in ons bisdom. Al gauw werd die hoop door corona bijna twee jaar lang getemperd. Tot 1 juli 2021, de dag waarop onze bisschop, mgr. Gerard de Korte, mij benoemde tot assistent in de Sint-Christoffelparochie in het mooie Land van Maas en Waal.

Al 41 jaar ben ik getrouwd met Marianne en samen zijn wij de gelukkige ouders van drie kinderen en tien kleinkinderen (met aan het einde van het jaar een compleet elftal). Ik verheug mij om in uw midden werkzaam te mogen zijn; om samen ook in 2021 én daarna als geloofsgemeenschap te bloeien en te groeien met Jezus Christus als kompas. Van harte… tot gauw!!

Diaken Jos van den Bosch

Onze parochie bestaat uit acht kerkdorpen: Alphen, Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Dreumel, Maasbommel en Wamel.

U bent van harte uitgenodigd voor een bezoek aan een van onze locaties!

Meer informatie

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: (0487) 57 12 30

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Bankrekeningnummer IBAN: NL14RABO0146903684

Meer contactgegevens

Copyright: Sint Christoffelparochie

Privacybeleid | Website door: Webheld.nl