Sint-Christoffelparochie

Onze parochie bestaat, evenals de gemeente West Maas en Waal, uit acht kerkdorpen: Alphen, Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Dreumel, Maasbommel en Wamel.

Op 1 september 2012 zijn deze acht geloofsgemeenschappen gefuseerd tot de nieuwe parochie Sint-Christoffel. De naam van de parochie is gekozen, vanwege de ligging tussen twee grote rivieren, de Maas en de Waal. Het verhaal van Sint-Christoffel die het Jezuskind over het water droeg past hier mooi bij.

Organisatie
De structuur van de parochie bestaat uit een aantal commissies (financiën, vastgoed, secretariaat, personeel en vrijwilligers, communicatie) die onder leiding staan van het parochiebestuur. Rondom elke kerk is er een locatieraad die de dagelijkse zaken in de lokale geloofsgemeenschap blijft behartigen.

De mis bijwonen
Er zijn twee liturgische centra, namelijk in Dreumel en Beneden-Leeuwen. Hier is een volledig liturgisch aanbod bij de hoogfeesten van Kerstmis, Pasen, Pinksteren, Maria-Tenhemelopneming en Allerheiligen.

In de andere locaties is er om de 14 dagen een heilige Mis. In het weekend worden er vijf heilige Missen aangeboden, verspreid over de parochie. Doordeweeks is er elke dag minstens één heilige Mis ergens in de parochie. Bekijk het misrooster.

Toekomst kerkgebouwen
In september 2022 bezocht het bestuur alle acht de kerklocaties om met de parochianen in gesprek te gaan over de toekomst van de Kerk en de kerkgebouwen. Documentatie hierover vindt u hier:

Contact
Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met het pastorale team of met het secretariaat via telefoonnummer (0487) 57 12 30 (Dreumel) of (0487) 59 12 07 (Beneden-Leeuwen). Of stuur een e-mail naar: sintchristoffelparochie@gmail.com.

Voor de acht kerken is er één centrale rekening voor inkomsten en uitgaven volgens het SEPA-systeem met IBAN-code: NL-14RABO014.69.03.684  en BIC-code: RABONL2U op naam van RK Sint- Christoffelparochie.

“Moge God zijn rijke zegen over het land van Maas en Waal laten neerdalen en mogen wij allen het licht en de liefde van Jezus Christus verspreiden in deze regio.”

Vieringen & Misintenties

H. Mis

zaterdag 1 juni, 19:00
H. Servatiuskerk - Appeltern

In Memoriam

Jo Janssen-Derks

20 mei 2024 uit Wamel

Aankomende activiteiten

Onze parochie bestaat uit acht kerkdorpen: Alphen, Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Dreumel, Maasbommel en Wamel.

U bent van harte uitgenodigd voor een bezoek aan een van onze locaties!

Meer informatie

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: (0487) 57 12 30

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Bankrekeningnummer IBAN: NL14RABO0146903684

Meer contactgegevens

Copyright: Sint Christoffelparochie

Privacybeleid | Website door: Webheld.nl