Tarieven kerkelijke diensten

Tarieventabel 2024 parochie Sint ChristoffelDeze tarieven gelden vanaf 1 januari 2024 voor alle kerklocaties van de Sint-Christoffelparochie.

Tarief H. Mis en bijzondere vieringen 2024

H. Mis stipendium (intentie)
€ 10,00
Huwelijksviering
€ 430,00
Jubileumviering
€ 325,00
Uitvaart (incl. absoute), al dan niet voorafgegaan door een avondwake
€ 545,00
Avondwake, niet gevolgd door een kerkelijke uitvaart
€ 335,00
Absoute begraafplaats
€ 115,00
Begeleiding (absoute) crematorium
€ 225,00
Gebruik rouwkapel per dag
€ 100,00
Doop
Vrije bijdrage

Tarieven parochiële begraafplaatsen 2024

De parochie beheert zeven r.-k. begraafplaatsen in de kerkdorpen Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Dreumel, Maasbommel en Wamel.
De r.-k. begraafplaats in Alphen, gelegen naast de kerk, is gesloten. Hier vinden geen begravingen meer plaats. Alphen heeft een bijzondere christelijke begraafplaats aan de Greffelingsestraat, in beheer bij de Stichting Bijzondere Begraafplaats Alphen. Deze hanteert eigen tarieven (informatie via het contactadres: Idsteinlaan 14, 5252 BK Vlijmen, telefoon: 073-7857883).

Tarieven begraafplaatsen parochie Sint-Christoffel

Bij begrafenis
Enkel graf
Dubbeldiep
Dubbelbreed
Graf delven/dichten/ruimen ¹)
€ 545,00
€ 545,00
€ 545,00
Grafrechten voor 20 jaar
€ 480,00
€ 720,00
€ 960,00
Onderhoudsbijdrage kerkhof 20 jaar
€ 790,00
€ 790,00
€ 790,00
Totaal kosten begrafenis (incl. grafrechten 20 jaar)
€ 1.815,00
€ 2.055,00
€ 2.295,00

¹) Indien bij uitbesteding aan derden de kosten hoger liggen dan het vermelde tarief, worden de daadwerkelijke kosten in rekening gebracht.

 

Bij verlenging
Enkel graf
Dubbeldiep
Dubbelbreed
Grafrecht voor 1 jaar
€ 36,00
€ 54,00
€ 72,00
Onderhoudsbijdrage kerkhof voor 1 jaar
€ 39,50
€ 39,50
€ 39,50
Totaal bij verlenging 1 jaar
€ 75,50
€ 93,50
€ 111,50
Grafrecht voor 5 jaar
€ 144,00
€ 216,00
€ 288,00
Onderhoudsbijdrage kerkhof voor 5 jaar
€ 197,50
€ 197,50
€ 197,50
Totaal bij verlenging 5 jaar
€ 341,50
€ 413,50
€ 485,50
Grafrechten voor 10 jaar
€ 240,00
€ 360,00
€ 480,00
Onderhoudsbijdrage kerkhof voor 10 jaar
€ 395,00
€ 395,00
€ 395,00
Totaal bij verlenging 10 jaar
€ 635,00
€ 755,00
€ 875,00

Grafreservering
Voor grafrecht en onderhoud per jaar € 63,00

Grafrechten urnen
De kosten voor het plaatsen van een urn zijn afhankelijk van de plaatselijke situatie, zoals bijvoorbeeld plaatsing in een urnengraf (urnenkelder/-put) of in een urnenmuur (columbarium).

Voor plaatsing van een urn in een gewoon graf gelden de desbetreffende tarieven.

Bij eerste plaatsing
Urnengraf
Urnenmuur
Plaatsingskosten/afdekplaat
€ 260,00
€ 260,00
Urnput of keldertje (op aanvraag)
Kostprijs
Grafrechten voor 20 jaar²
€ 360,00
€ 720,00
Onderhoudsbijdrage voor 20 jaar
€ 790,00
€ 790,00
Totaal
€ 1.410,00
€ 1.770,00

²) Grafrecht urnenmuur gebaseerd op 2-persoonsnis

Bij verlenging
Urnengraf
Urnenmuur
Grafrecht voor 1 jaar
€ 27,00
€ 54,00
Onderhoudsbijdrage kerkhof voor 1 jaar
€ 39,50
€ 39,50
Totaal bij verlenging 1 jaar
€ 66,50
€ 93,50
Grafrecht voor 5 jaar
€ 108,00
€ 216,00
Onderhoudsbijdrage kerkhof voor 5 jaar
€ 197,50
€ 197,50
Totaal bij verlenging 5 jaar
€ 305,50
€ 413,50
Grafrechten voor 10 jaar
€ 180,00
€ 360,00
Onderhoudsbijdrage kerkhof voor 10 jaar
€ 395,00
€ 395,00
Totaal bij verlenging 10 jaar
€ 575,00
€ 755,00

 

Bijzettingen
Bestaand graf
Urnengraf
Urnenmuur
Bijzetting in bestaand graf/urnengraf of urnenmuur
€ 87,00
€ 87,00
€ 87,00

Overige
Voor kinderen (t/m 12 jaar) geldt een reductie van 50% op bovengenoemde tarieven.

Bij voortijdige opgraving/ruiming van het graf in opdracht van de familie vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde grafrechten en onderhoudsbijdrage.

Vieringen & Misintenties

H. Mis

zondag 23 juni, 09:30
H. Barbarakerk - Dreumel

In Memoriam

Theo van Oosteren

18 juni 2024 uit Dreumel

Aankomende activiteiten

Onze parochie bestaat uit acht kerkdorpen: Alphen, Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Dreumel, Maasbommel en Wamel.

U bent van harte uitgenodigd voor een bezoek aan een van onze locaties!

Meer informatie

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: (0487) 57 12 30

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Bankrekeningnummer IBAN: NL14RABO0146903684

Meer contactgegevens

Copyright: Sint Christoffelparochie

Privacybeleid | Website door: Webheld.nl