Reeks informatieavonden over toekomst parochie afgesloten

In twee weken tijd bezocht het parochiebestuur al onze acht kerken om de parochianen te informeren over de actuele situatie van de parochie en die van de eigen locatiekerk.

De zorgelijke situatie, pastoraal en financieel, door afgenomen kerkbezoek en betrokkenheid werd goed geschetst. Het toekomstbeeld werd voor iedereen duidelijk: het is niet verantwoord alle acht de kerkgebouwen open te houden. De komende drie jaar zet het parochiebestuur in op sluiting van vier kerken. Daarna wordt bekeken of er nog meer kerken moeten volgen.

De animo voor de informatieavonden is het parochiebestuur tegengevallen. Zij had gehoopt op een hogere opkomst. Gemiddeld waren er per avond zo’n 35 belangstellenden. Per locatie varieerden de aantallen: in Altforst (kleinste kerkdorp) kwam het laagste aantal mensen (12) en in Wamel het hoogste (63). De grootste kerklocaties bleven opvallend achter met hun belangstelling.

Ontvangen reacties

Het parochiebestuur is blij met alle reacties tijdens de bijeenkomsten. Er was waardering voor de presentaties en de voorbereiding. Er werden praktische vragen gesteld: wanneer is de kerksluiting, hoe gaat het verder met de (her)bestemming van het gebouw? Informatie hierover volgt in een later stadium.

Het parochiebestuur was benieuwd naar ideeën van parochianen om hun eigen geloofsgemeenschap vitaal te houden, ook als daarvoor geen eigen kerkgebouw meer is. Welk perspectief kan het bestuur bieden aan de geloofsgemeenschap? Welke alternatieven zijn er om samen te komen? Ruimte huren in een dorpshuis of samenwerken met protestantse kerken waren enkele ideeën die naar voren kwamen.

Voor het perspectief na sluiting komt het parochiebestuur nog met een nadere uitwerking. Hierin worden de suggesties uit de bijeenkomsten meegenomen. Verder ontving het bestuur adviezen voor de keuze van de te sluiten kerkgebouwen. Ook die worden in de afwegingscriteria meegenomen. Van alle vragen, opmerkingen en suggesties en de beantwoording wordt nog een samenvattend verslag gemaakt.

Vervolgstappen
Het algemene beeld dat het bestuur van alle reacties overhoudt, is vooral berusting in het onvermijdelijke van kerksluiting. En gezien de huidige werkelijkheid toont men begrip, hoe pijnlijk het ook is het eigen kerkgebouw mogelijk te moeten opgeven.

Het bestuur gaat de inbreng van de parochianen verwerken en neemt vervolgens een voorgenomen besluit over de vier te sluiten kerken en de eventuele volgorde van de sluiting. Tussentijds vindt er nog overleg plaats met het bisdom.

Daarna volgt een tweede dialoogavond: één centrale bijeenkomst voor alle locaties waarin het voorgenomen besluit wordt toegelicht en inspraak mogelijk is. Het voornemen is deze avond begin december te plannen. De datum wordt tijdig bekendgemaakt en de uitnodiging volgt via onze gebruikelijke kanalen. Het streven is de besluitvorming definitief voor het einde van het jaar af te ronden, waarna goedkeuring op ons besluit zal worden gevraagd aan de bisschop. Houd onze website in de gaten voor nadere informatie.

Het parochiebestuur

Onze parochie bestaat uit acht kerkdorpen: Alphen, Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Dreumel, Maasbommel en Wamel.

U bent van harte uitgenodigd voor een bezoek aan een van onze locaties!

Meer informatie

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: (0487) 57 12 30

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Bankrekeningnummer IBAN: NL14RABO0146903684

Meer contactgegevens

Copyright: Sint Christoffelparochie

Privacybeleid | Website door: Webheld.nl