Roepingenzondag

Op zondag 25 april viert de R.-K. Kerk de 58e Wereldgebedsdag voor Roepingen. In Nederland is het thema voor dit jaar: ‘Wees niet bang, kom dichterbij’.

Wereldwijd wordt op Roepingenzondag in kerken en kloosters speciaal gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Vanwege corona vieren we Roepingenzondag ook dit jaar, net als in 2020, vooral online.

Online roepingenbijeenkomst

Het bisdom van ‘s-Hertogenbosch organiseert op roe­pingen­zon­dag 25 april 2021 een online bij­een­komst van 14.00 tot 15.30 uur. We luis­te­ren naar het roe­pings­ver­haal van een pries­ter, een reli­gi­euze en een gehuwde. Ze delen graag hun verhaal met ons. Er is ruimte om vragen te stellen, ook over de eigen zoek­tocht.

Aanmelden

Stuur een e-mail en vermel­d je naam en reden van deelname: roe­pingen­zon­dag@gmail.com.

Mochten er al vragen zijn, mail die naar het genoemde adres. Na aanmelding ont­van­gen de deel­ne­mers een link voor deelname. Download alvast de flyer: Onlinemeeting Roepingenzondag 2021 (pdf).

Bisschop De Korte vertelt in de video over zijn persoonlijke roepingsverhaal. Tegelijk doet hij een oproep aan iedereen om na te denken over ieders persoonlijke roeping.

Boodschap van de paus

In zijn boodschap voor deze dag geeft paus Franciscus Sint-Jozef als voorbeeld, die door God werd geroepen via dromen. Sint-Jozef was niet beroemd en viel evenmin op. ‘En toch heeft hij in de ogen van God door zijn gewone leven iets bijzonders verwezenlijkt’, aldus de paus.

God kijkt naar het hart en in de heilige Jozef herkende Hij een vaderhart. ‘De Heer wil harten van vaders, harten van moeders vormen: open harten, die in staat zijn tot grote uitdagingen, edelmoedig in de zelfgave, meelevend in het troosten van angsten en vastberaden om de hoop te versterken,’ schrijft paus Franciscus.

Onze parochie bestaat uit acht kerkdorpen: Alphen, Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Dreumel, Maasbommel en Wamel.

U bent van harte uitgenodigd voor een bezoek aan een van onze locaties!

Meer informatie

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: (0487) 57 12 30

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Bankrekeningnummer IBAN: NL14RABO0146903684

Meer contactgegevens

Copyright: Sint Christoffelparochie

Privacybeleid | Website door: Webheld.nl