De Eucharistie of eerste communie

De Eucharistie is een van de zeven sacramenten binnen onze Kerk. Om preciezer te zijn: het is een sacrament van initiatie.

De heilige Eucharistie

In de Kerk zijn er drie initiatiesacramenten: doopsel, Eucharistie en vormsel. Om volledig deel te nemen aan het leven in de Kerk is het belangrijk om na het doopsel verdere stappen te zetten, met name de viering van de heilige Eucharistie.

Als katholieken geloven wij dat Jezus Christus echt aanwezig is onder ons als wij de Eucharistie vieren. Hij spreekt tot ons via de Schriftlezingen en ook als wij en de priester bidden. Hij is heel bijzonder aanwezig onder de gedaanten van brood en wijn. Als de priester namens Jezus een speciaal gebed uitspreekt, zijn brood en wijn niet meer gewoon brood en wijn, maar zijn het Jezus zelf – zijn Lichaam en zijn Bloed.

Door God worden wij levend

Behalve de aanwezigheid van Jezus zelf geeft de heilige Eucharistie ons nog een ander geschenk. Door de verandering van brood en wijn in het Lichaam en Bloed van Jezus, toont God ons dat Hij degene is die de Heer is over leven en dood. Zoals Jezus na zijn dood is verrezen, zo komt Hij in elke Eucharistie onder ons.

De verrijzenis in de Eucharistie

Het vieren van de Eucharistie confronteert ons weliswaar elke keer met het feit dat kwetsbaarheid en zonde tot de dood kunnen lijden, maar dat God het laatste woord heeft. Wat dood was, werd levend. In elke Eucharistie herdenken we de dood van Jezus en daarmee onze eigen kwetsbaarheid, maar vieren we tegelijkertijd dat Hij is verrezen en dat ook wij door God levend worden. Nu en ook na ons aardse leven.

De Eerste Communie

We vieren ten volle de heilige Eucharistie als we Jezus zelf ontvangen in de Communie. Als een kind (of een volwassene) dit voor het eerst doet, heet dit de Eerste Communie. Het is belangrijk dat iemand dan ook begrijpt, dat het niet meer zomaar brood is, maar Jezus zelf. Daarom kunnen kinderen pas de Communie ontvangen als ze de geschikte leeftijd hebben, meestal rond hun 7e of 8e levensjaar (groep vier van de basisschool).

Goed voorbereid voor de Eerste Communie

Dit schooljaar is er vanaf oktober weer een project voor de Eerste Heilige Communie in onze parochie voor kinderen uit groep 4-5. Het project vindt afwisselend plaats in Dreumel en in Beneden-Leeuwen. En de vieringen van de Eerste Heilige Communie staan gepland op zondag 14 mei 2023 in Beneden-Leeuwen en in Dreumel.

De bijeenkomsten vinden meestal plaats op een woensdagmiddag van 15.30-16.30 uur op de pastorie in Dreumel. De kosten hiervoor bedragen € 45,00.

Er is één informatieavond gepland voor ouders en verzorgers. Dinsdag 25 oktober in de kerk van Dreumel. De avond begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 20.30 uur. U krijgt dan uitleg van het project en de planning.

U kunt uw kind aanmelden door het formulier hieronder te downloaden, in te vullen en af te geven op de pastorie in Dreumel of Beneden-Leeuwen. U kunt het ook per e-mail opsturen naar het secretariaat: sintchristoffelparochie@gmail.com.

Inschrijfformulier H. Communie schooljaar 2022-2023

Vieringen & Misintenties

H. Mis

zaterdag 1 juni, 19:00
H. Servatiuskerk - Appeltern

In Memoriam

Jo Janssen-Derks

20 mei 2024 uit Wamel

Aankomende activiteiten

Onze parochie bestaat uit acht kerkdorpen: Alphen, Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Dreumel, Maasbommel en Wamel.

U bent van harte uitgenodigd voor een bezoek aan een van onze locaties!

Meer informatie

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: (0487) 57 12 30

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Bankrekeningnummer IBAN: NL14RABO0146903684

Meer contactgegevens

Copyright: Sint Christoffelparochie

Privacybeleid | Website door: Webheld.nl