Het heilig doopsel

Het doopsel is een van de zeven sacramenten binnen onze Kerk. Om preciezer te zijn: het is een sacrament van initiatie.

Sacrament van initiatie: het doopsel

U heeft besloten om uw kind te laten dopen. Allereerst van harte gefeliciteerd met de geboorte van uw kind. Als een kind wordt geboren is het direct lid van een gezin, een familie. Maar echt actief deel uit maken van een gezin gebeurt in stappen. Een kind wordt ouder, groeit op en wordt zich meer bewust van zijn plaats in het gezin.

De familie van christenen

Enigszins vergelijkbaar is het opgroeien als christen. Om lid te worden van de familie van God en de Kerk word je gedoopt. Maar om volledig deel te nemen aan deze familie, is het belangrijk om nog verdere stappen te zetten.

Eerste stappen als christen

De Kerk kent diverse stappen die de groei van een mens als christen markeren. Dit zijn de zeven sacramenten. Het eerste is dus het Doopsel. Samen met de Eucharistie en het Vormsel zijn dit de initiatiesacramenten. Ze ‘initiëren’, ze maken een begin. Doordat we deze sacramenten ontvangen, zetten we stappen in het leven als christen.

Door het doopsel verbonden met Jezus

Door het doopsel verandert er blijvend iets in ons binnenste, in ons wezen, in onze ziel. We worden door het doopsel verbonden met Jezus Christus. Een gedoopte is een volgeling van Jezus Christus en wordt opgenomen in de Kerk, de familie van God. We worden kind van God en in staat gesteld om ons leven samen met God te leven.

In 3 stappen naar het doopsel

Om klaar te zijn voor het doopsel zijn er drie stappen:
1. U woont de doopsel voorbereiding bij. Dit is één avond in Dreumel van 20.00 tot 21.00 uur op elke vierde woensdagavond van de maand. We gaan in op de betekenis van het doopsel en de viering zelf en op deze avond wordt de doopheer aangegeven.
2. U maakt kennis met de doopheer, één van onze parochiepriesters. Hij doet samen met u de voorbereidingen en zal uw kind dopen.
3. Uw kind wordt gedoopt. Dit kan op elke 2e en 4e zondag van de maand in een van onze parochiekerken om 13.00 uur.

Doopmogelijkheden 3e kwartaal 2024:

Zondag 14 juli
Zondag 11 augustus
Zondag 25 augustus
Zondag 8 september
Zondag 22 september

Meerdere kinderen tegelijk dopen?

In principe is ieder doopsel een aparte plechtigheid. Wilt u kinderen samen laten dopen, misschien vanwege familie- of vriendschapsbanden, dan kan dit ook. Geef dit even aan bij ons secretariaat.

Hoe aanmelden?

De aanmelding voor het doopsel is eenvoudig.

1. Download het doopformulier. Vul dit in en stuur het terug per post of e-mail naar ons secretariaat. Het doopformulier kunt u ook aanvragen bij het secretariaat.
2. Het secretariaat neemt contact met u op om een datum en tijd af te stemmen voor het doopsel en de doopsel voorbereiding.
3. Onze priester neemt contact met u op voor het kennismakingsgesprek.

Wilt u als volwassene gedoopt worden?

Naast de vele doopsels van kleine kinderen zijn er in onze parochie de afgelopen jaren ook een aantal volwassenen gedoopt. Het is een grote vreugde om dit te mogen meemaken, en al helemaal om dit zelf te ondergaan. Voor volwassenen is er een apart traject. Informeer bij ons secretariaat.

Vieringen & Misintenties

H. Mis

zondag 23 juni, 09:30
H. Barbarakerk - Dreumel

In Memoriam

Jan van Welie

1 juni 2024 uit Wamel

Aankomende activiteiten

Onze parochie bestaat uit acht kerkdorpen: Alphen, Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Dreumel, Maasbommel en Wamel.

U bent van harte uitgenodigd voor een bezoek aan een van onze locaties!

Meer informatie

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: (0487) 57 12 30

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Bankrekeningnummer IBAN: NL14RABO0146903684

Meer contactgegevens

Copyright: Sint Christoffelparochie

Privacybeleid | Website door: Webheld.nl