Het heilig vormsel

Het vormsel is een van de zeven sacramenten binnen onze Kerk. Om preciezer te zijn: het is een sacrament van initiatie.

Sacrament van initiatie: het vormsel

Het vormsel is de voltooiing van de initiatiesacramenten. De bevestiging van wat wij in het doopsel hebben ontvangen. Het vormsel stelt ons als christen in staat om met de rijkdom van de twee andere sacramenten een vruchtbaar christelijk leven te leiden.

Alle sacramenten betekenen dat de heilige Geest in ons werkt. Maar juist het vormsel is het sacrament van de heilige Geest. Heel specifiek wordt in het vormsel Gods Geest gevraagd en geschonken zodat een kind (of volwassene) voor het eerst zelfstandig kan leven als volgeling en leerling van Christus.

Een tijd van keuzes maken

Het is niet vreemd dat de leeftijd waarop het vormsel wordt toegediend samenvalt met de levensfase waarin kinderen zich richting de jongvolwassenheid ontwikkelen. Ze maken steeds meer hun eigen keuzes. Ouders schenken meer vrijheid, er wordt een schoolkeuze verwacht en een oriëntatie op een beroep. Ook godsdienstig worden er keuzes gemaakt.

Ontvang de gaven van de heilige Geest

Het is belangrijk dat kinderen beschikken over ‘de goede Geest’. Bij het ontvangen van het vormsel schenkt God zijn heilige Geest. Zo komt Jezus zelf in ons leven en helpt Hij ons onderweg. Met het ontvangen van de heilige Geest krijgen de kinderen ook de gaven van de heilige Geest: wijsheid, inzicht, raad, sterkte, vroomheid, liefde, en eerbied voor God.

Goed voorbereid op het vormsel

Het sacrament van het vormsel is het startschot op weg naar christelijke volwassenheid. Dit is een serieuze zaak en daarom is er ook een voorbereiding nodig om dit sacrament te ontvangen. Voor kinderen start er elk jaar een vormselproject na de zomervakantie. Voor volwassenen is er een apart traject.

Download hier het aanmeldformulier: aanmeldformulier Vormsel

Vieringen & Misintenties

H. Mis

zondag 23 juni, 09:30
H. Barbarakerk - Dreumel

In Memoriam

Jan van Welie

1 juni 2024 uit Wamel

Aankomende activiteiten

Onze parochie bestaat uit acht kerkdorpen: Alphen, Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Dreumel, Maasbommel en Wamel.

U bent van harte uitgenodigd voor een bezoek aan een van onze locaties!

Meer informatie

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: (0487) 57 12 30

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Bankrekeningnummer IBAN: NL14RABO0146903684

Meer contactgegevens

Copyright: Sint Christoffelparochie

Privacybeleid | Website door: Webheld.nl