Het priesterschap

De wijding is een van de zeven sacramenten binnen onze Kerk. Om preciezer te zijn: het is een sacrament van levensstaat.

Sacrament van levensstaat: de wijding

God heeft met ieder van ons een plan. Het is belangrijk om te onderscheiden op welke wijze God iemand roept om als christen te leven en gelukkig te zijn. In de Kerk zijn er twee sacramenten die een keuze voor de staat van leven omvatten. Zij worden ook wel de sacramenten van levensstaat genoemd, namelijk het huwelijk en de wijding.

In de heilige Schrift zien we dat de apostelen door handoplegging en gebed mensen toewijden aan een bijzonder dienstwerk in de Kerk. Om de geloofsgemeenschap te besturen, om sacramenten toe te dienen en om het evangelie te verkondigen en anderen tot leerling van Jezus te maken. De Kerk zet dit voort.

In de Kerk onderscheiden we drie opgaande ‘graden van wijding’:

• het diaconaat (diaken)
• het priesterschap (priester)
• het episcopaat (bisschop)

Iedere graad heeft een eigen taak en plaats in de Kerk. Belangrijk in het diaconaat is de materiële zorg voor de gemeenschap en de geloofsverkondiging. Het priesterschap heeft een eigen dynamiek van verkondiging en het toedienen van sacramenten. De bisschop is in een bisdom de vertegenwoordiger van Christus. Hij is een opvolger van de apostelen en is de herder van een bisdom, de persoon die anderen wijdt tot diaken of priester. Zo is er een intense band tussen de wijdingsgraden.

Contact

Als een jongen of man ervaart dat God hem roept voor het priesterschap of het diaconaat, kan hij altijd met een van onze priesters praten.

Ook kan hij informeren bij het Sint-Janscentrum in Den Bosch. Dit is het opleidingscentrum van ons bisdom.

Vieringen & Misintenties

H. Mis

zondag 23 juni, 09:30
H. Barbarakerk - Dreumel

In Memoriam

Theo van Oosteren

18 juni 2024 uit Dreumel

Aankomende activiteiten

Onze parochie bestaat uit acht kerkdorpen: Alphen, Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Dreumel, Maasbommel en Wamel.

U bent van harte uitgenodigd voor een bezoek aan een van onze locaties!

Meer informatie

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: (0487) 57 12 30

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Bankrekeningnummer IBAN: NL14RABO0146903684

Meer contactgegevens

Copyright: Sint Christoffelparochie

Privacybeleid | Website door: Webheld.nl