Samen op weg – woord van onze pastoor

We starten 2024 in onze parochie met ‘nieuw’ leven. Afgelopen jaar werd er namelijk een grote verandering doorgevoerd: vier van onze kerken werden aan de eredienst onttrokken om ze een nieuwe bestemming te geven. Loslaten is een moeilijk proces, maar onontkoombaar om onze parochie levend te houden.

Wat is eigenlijk de betekenis van het woord ‘kerk’? Kerk met een klein letter k betekent ‘een gebouw met stenen’, een plek waar mensen zich naar elkaar durven te openen en waar Gods helende en genezende geest werkzaam kan zijn. Kerk met een hoofdletter verwijst naar ons christenen, die een tempel van levende stenen zijn. Daarom zei de apostel Paulus: ‘Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en dat Gods Geest in u woont? Heilig is Gods tempel, en dat zijt gij’ (1 Kor 3, 16-17).

Samen op weg

Samen op weg

We hebben nu afscheid genomen van vier stenen kerkgebouwen, niet van de geloofsgemeenschap van de levende stenen. Gods tempel die wij zijn, zal altijd levend worden gehouden. Ons geloofsleven hoort nog steeds bij onze Sint-Christoffelparochie en ons geloofsleven is niet weg door deze vier kerksluitingen.

Paus Franciscus zegt: ‘De kerk is geen museum voor heiligen of een verblijfplaats voor deugdzame mensen. Ze lijkt meer op een veldhospitaal dat de gewonden geneest, de zwakken versterkt, de rouwenden troost en de nederigen opheft. Het is een plek waar iedereen zich welkom, geliefd, vergeven en aangemoedigd voelt om volgens het Evangelie te leven.’

Daarom zijn parochianen uit Altforst, Boven-Leeuwen, Maasbommel en Wamel van harte welkom in de vier opengebleven kerken. Hier komt de levende gemeenschap samen om zich te laten inspireren door het evangelie van Jezus Christus. En om gesterkt te worden door de sacramenten, om steeds meer te kunnen leven vanuit de kracht van de Geest en om mensen te zijn met inhoud, geloof, hoop en liefde.

Parochianen zijn geen consumenten, maar mensen die samen verantwoordelijk zijn voor het welzijn van onze parochiegemeenschap. Dat is wat geloofsgemeenschap zijn met elkaar betekent. Juist dit moment is een kans om een nieuw begin te maken en onze Sint-Christoffelparochie een levende Kerk te laten zijn.

Nogmaals wens ik u een gezegend en inspirerend jaar toe.

Pastoor Titus

Onze parochie bestaat uit acht kerkdorpen: Alphen, Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Dreumel, Maasbommel en Wamel.

U bent van harte uitgenodigd voor een bezoek aan een van onze locaties!

Meer informatie

Parochiesecretariaat
Rooijsestraat 65
6621 AK Dreumel
Tel: (0487) 57 12 30

E-mail: sintchristoffelparochie@gmail.com

Bankrekeningnummer IBAN: NL14RABO0146903684

Meer contactgegevens

Copyright: Sint Christoffelparochie

Privacybeleid | Website door: Webheld.nl